Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Díky velké aktualizaci se zenon 10 stává celostní softwarovou platformou

Společnost COPA-DATA představuje velkou aktualizaci své softwarové platformy zenon. Číslo nové verze 10 naznačuje, že přináší podstatné změny. V tomto rozhovoru Johannes Petrowisch, generální ředitel COPA-DATA pro střední a východní Evropu a Blízký východ, popisuje, co uživatelům přechod na novou verzi poskytne.

 

Firma COPA-DATA se sídlem v rakouském Salcburku je autorem softwarové platformy zenon. Společnosti po celém světě zenon využívají při digitalizaci a automatizaci zařízení a strojů pro procesně orientovanou i strojní výrobu a pro výrobu a distribuci energie. Verze zenon 10 je další velkou aktualizaci platformy. Termín jejího vydání je duben 2021.

 

Pane Petrowischi, jaké změny přinese uživatelům verze 10 softwaru zenon?
Naší trvalou ambicí, a to již několik desetiletí, je maximálně zjednodušit práci uživatelům našeho softwaru při zachování nejvyšší technické úrovně, zabezpečení a využitelnosti. Verze zenon 10 představuje v tomto směru výrazný krok. Začíná to už komfortnější sestavou.

 

Jak nová sestava v zenonu 10 usnadňuje práci?
Sestava byla navržena zcela znovu. Všechny části zenonu jsou nyní ovládány z nového softwaru Platform Manager (obr. 2). Ten rovněž informuje uživatele o příslušných systémových požadavcích, které je třeba respektovat během instalace konkrétní sestavy. Také zenon Engineering Studio přichází se zcela novým vzhledem a strukturou menu (obr. 3). Je nástupcem inženýrského prostředí zenon Editor. Jednotlivé moduly Process Gateways jsou nyní také konfigurovány přímo v prostředí Engineering Studio, což z něj činí jediný centrální softwarový nástroj pro téměř všechny součásti zenonu.

 

Má číslo 10 v označení zenon 10 nějaký zvláštní význam?
To, že verze 8.20 byla nahrazena rovnou verzí zenon 10, tedy celým číslem, prvním v řádu desítek, má naznačit, že zenon 10 je celostní softwarová platforma pro automatizaci a digitalizaci. Bezproblémově kombinuje a plně integruje dříve oddělené části a přináší uživateli optimální komfort. Počínaje zenonem 10 budou verze pravděpodobně označovány celými čísly, přičemž všechny komponenty budou sdílet stejné číslo verze. Mezi nimi je i reportovací software zenon Analyzer, který je veden samostatně od doby, kdy byl před deseti lety uveden na trh. Pokud jde o cyklus uvádění nových verzí, jedinou výjimkou je komponenta IoT zenon Service Grid. Po vydání ve verzi 10.1 na konci června budou změny jejích verzí následovat čtvrtletně, aby odrážely její přirozeně kratší vývojový cyklus.

 

Změní se více názvů modulů zenon?
Všechny spustitelné softwarové součásti se nyní budou nazývat Engine, takže zenon Runtime bude Service Engine a zenon Analyzer se přejmenuje na Report Engine. Stejně jako zenon Editor budou všechny části inženýrského prostředí přejmenovány na Studio (tab. 1).

 

Co je nového se Smart Object?
Počet objektů Smart Object od jejich prvního uvedení ve verzi 8.20 rychle roste. Zacházení s nimi bylo dále zjednodušeno. Mimo jiné je nyní možné šablony importovat a exportovat i po částech. Chytré objekty navíc nyní také podporují receptury a skupiny receptur. To dále zvyšuje efektivitu inženýrské práce, a proto důrazně doporučujeme uživatelům zenonu, aby začali chytré objekty využívat hned po aktualizaci na verzi 10.

 

Horkým tématem dneška je HTML5. Co je zde nového?
Ve verzi 10 například podporujeme globální projekty a software může být spuštěn v kontejnerech platformy Docker. Kontejnery usnadňují kombinování nových a stávajících aplikací na společném hardwaru. Jde o vlastnost, která je zvláště důležitá v heterogenním prostředí při modernizacích stávajících systémů. Rozšířený trend v HTML5 nyní zobrazuje i Ganttovy diagramy a pro zjednodušení práce a zvýšení komfortu pro uživatele je možné využít vyskakovací okna. Dalším podstatným zlepšením je, že oprávnění zaměstnanci nyní mohou k alarmům a trendům přidávat své komentáře.

 

Bude mít zenon 10 větší komunikační schopnosti?
Dalekosáhlé komunikační schopnosti zenonu jsme dále rozšířili, abychom byli připraveni i na budoucí požadavky. Software zenon 10 obsahuje nový ovladač pro protokol OCPP (Open Charge Point Protocol), který se běžně používá v nabíjecích stanicích pro elektrovozidla. Díky tomu se zenon stává systémem pro správu nabíjecích stanic, což vhodně doplňuje naši nabídku řešení pro energetiku a infrastrukturu. Kromě toho nyní existuje rovněž rozhraní .NET API pro cloudové protokoly, například MQTT.

 

COPA-DATA vždy klade velký důraz také na zabezpečení. Přináší zenon 10 něco nového i v této oblasti?
Verze zenon 10 je první, která zavedla do platformy elektronický podpis, eSignature (obr. 4). Elektronický podpis je primárně určen pro potravinářský a farmaceutický průmysl pro spolehlivé a bezpečné zdokumentování kritických parametrů receptur nebo změn nastavených hodnot. Díky tomu je pro zákazníky velmi snadné implementovat princip sledovatelnosti ALCOA v rámci příslušných předpisů FDA.

 

V kterých nových funkcích překonává zenon Report Engine svého předchůdce zenon Analyzer?
Uživatelé především velmi ocení, že novým základem celé softwarové platformy zenon je Microsoft SQL Server 2019. V porovnání s dosud používanými verzemi obsahuje řadu vylepšení v oblasti zabezpečení a výkonu. Vynikající novinkou je možnost výběru jazyka při vytváření nových zpráv v zenon Report Engine. To osloví zejména naše mezinárodní zákazníky.

 

Které z těchto novinek jsou zvláště významné pro střední a východní Evropu a Blízký východ?
Mnoho společností ze střední a východní Evropy a Blízkého východu má pobočky v několika zemích a zaměstnanci hovoří mnoha jazyky. Proto je možnost překladu zpráv velkou výhodou, neboť pomáhá překonávat jazykové bariéry a podporuje mezinárodní spolupráci. Překlad také pomáhá udržet konzistenci při přenosu informací. Software zenon 10 přichází i s vylepšeními konektivity. Usnadněna je off-line konfigurace komunikačních modulů zenon Process Gateways v Engineering Studio. Konfigurace je rovněž plně zahrnuta do zálohy projektu. Funkce modulů zenon Process Gateways jsou ve velké míře využívány v odvětví energetiky a infrastruktury, zejména v arabském světě. Ve střední Evropě je též patrný zřetelný trend směrem k uceleným instalacím využívajícím zenon k řízení výrobních strojů a linek, dodávek energie a technického vybavení budov. Údržbu a integraci těchto zařízení značně usnadňuje sjednocení všech nástrojů v prostředí Engineering Studio. Velmi ceněné jsou také funkce pro vzdálený přístup během inženýrských prací a pro řízení provozu a údržby, a to nejen během cestovních omezení způsobených pandemií. To vše byly charakteristické vlastnosti zenonu po celou dobu. Další významnou funkcí s ohledem na budoucnost a na zmíněnou oblast prodeje je integrace ovladače OCPP. Ovladač OCPP, jehož význam roste s poptávkou po elektromobilitě, usnadňuje komunikaci s nabíjecími stanicemi pro elektrická vozidla. Považujeme za důležité naším softwarem reagovat na společenský vývoj a zaujmout jasnou pozici.

 

(Rozhovor vedla Susanna Jankovicová, COPA-DATA GmbH.)

 

Správná praxe dokumentace: ALCOA

Agentura FDA (Food And Drug Administration), sídlící v USA, ve svých pokynech z roku 2003 k implementaci svého pokynu 21 CFR Part 11 použila zkratku ALCOA, kde definuje správnou praxi v oblasti dokumentace a zajištění integrity dat.

  • A znamená přiřaditelné, Attributable. To znamená, že záznamy musí obsahovat podpis, který je spojí s nástrojem nebo osobou, jež záznamy pořídily, a datum a čas jejich pořízení. U elektronického podpisu jsou tyto atributy součástí podpisu, u manuálních záznamů je třeba pamatovat na to, že tyto údaje musí být z podpisu zjistitelné.
  • L znamená čitelný, Legible. Je třeba dodržovat předepsanou terminologii a používat zákonné jednotky. Není dovoleno používat zkratky nebo komentáře, které by mohly být později nesrozumitelné nebo vést k mylné interpretaci dat.
  • C je současný, Contemporaneous. To znamená, že záznamy musí být vytvořeny okamžitě po měření vzorku.
  • O je původní, Original. Například jsou-li záznamy pořizovány na papír a později přepisovány do elektronické podoby, za originál se považuje původní papírový záznam, který musí být opatřen podpisem a uložen.
  • A je přesný, Accurate. Aby bylo možné přesnost ověřit, musí záznamy obsahovat informace, které spojují data s měřicím přístrojem a časem měření.

V současné době se používá koncept ALCOA+, který obsahuje navíc tyto atributy záznamů:

  • Kompletní (Complete): audit trail musí zamezit smazání, ztrátě nebo úpravě dat.
  • Konzistentní (Consistent): záznamy musí být uspořádány chronologicky.
  • Trvalý (Enduring): je třeba zajistit dlouhodobou čitelnost záznamů, zvláště elektronických (použití standardních formátů, trvalý záznam, popř. s kontrolou a uložením na nové paměťové médium).
  • Dostupný (Available): nestačí, že data existují, ale musí být také oprávněným osobám dostupná pro následnou kontrolu a zpracování.

 

Obr. 1. Johannes Petrowisch, generální ředitel COPA-DATA CEE a ME
Obr. 2. Přepracovaná sestava softwaru zenon 10 umožňuje výběr a instalaci všech komponent softwarové platformy v závislosti na pracovní zátěži
Obr. 3. Nástroj zenon Engineering Studio, nástupce inženýrského prostředí zenon Editor, přichází se zcela novým vzhledem a strukturou menu
Obr. 4. Díky eSignature umožňuje zenon 10 zákazníkům z potravinářského a farmaceutického průmyslu snadno implementovat zásadu sledovatelnosti ALCOA podle standardů FDA

 

Tab. 1. Všechny součásti softwaru zenon nyní mají shodná čísla verzí, některé mají nová jména