Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Digitální transformace CZ 2020 v Ostravě

Druhou letošní regionální tematickou akci o aktualitách v oblasti digitálních technologií Digitální transformace CZ 2020 s názvem Zdroje & procesy přivítalo Národní superpočítačové centrum IT4Innovations VŠB-TU v Ostravě. 

Posluchače uvítal Vít Vondrák, ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations VŠB-TU v Ostravě. Poděkoval sdružení CzechInno, že svojí činností pomáhá malým a středním firmám v rozvoji jejich digitální transformace. Zdůraznil také nutnost vzdělávání v oboru.

Karin Černá z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jeho slova potvrdila: „Náš kraj se bude snažit pomáhat. Většina učitelů ještě nemá v tomto oboru dostatečné vzdělání, budeme proto působit i tímto směrem.“

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno, představila CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje digitalizace průmyslu a podnikání. Hub pro digitální informace (H4DI) šíří osvětu o aspektech zvyšování digitální zralosti malých a středních firem. Založil systém školení, workshopů, kurzů a dalších aktivit. Dále radí, jak úspěšně dosáhnout vyšší výkonnosti s využitím digitálních nástrojů. V tom účinně pomáhá např. projekt DigitaliseSME.

Tomáš Karásek z Národního superpočítačového centra IT4Innovations VŠB-TU Ostrava představil nový Digitální inovační hub (DIH) v Ostravě. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem bude podporovat digitalizaci malých a středních firem, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a přístupu ke kapacitám superpočítače. Jde o novou službu pro malé a střední firmy – tzv. test before invest. Účastníci získají cenově zvýhodněnou kapacitu na superpočítači pro vývoj svého projektu. Tato možnost se velmi osvědčila při vývoji digitálních dvojčat nového elektromotoru nebo bezpečnostních sedaček.

Alena Danielová z Moravskoslezského inovačního centra v úvodu bloku Zdroje – mají české firmy dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci? představila Technologickou a podnikatelskou akademii a hovořila na téma významu rozvoje lidských zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci. Podnikatelská akademie nabízí např. program, který dále vzdělává učitele odborných předmětů středních škol.

Prof. Peter Staněk ze Slovenské akademie věd přednesl ze záznamu inspirativní řeč na téma Digitalizace a člověk. Položil otázky, zda lidstvu prospívá překotný vývoj umělé inteligence a zda ji umíme dostatečně využívat. Vyjmenoval některé možnosti využití AI, např. při diagnostice nemocí.

Adam Priechodský z Moravskoslezského automobilového klastru hovořil o možnostech dotační podpory digitální transformace a o zkušenostech z projektu kaskádového financování Impact Connected Car.

Leoš Kubíček, zakladatel a jednatel společnosti Holistic Management, poukázal na možnosti využívat virtuální realitu ve vzdělávání soft-skills: „Nejlépe se učíme prožitkem. Virtuální realitu lze proto využívat i v takových oborech, jako jsou prezentační dovednosti, komunikace, neurolingvistické koučování, prevence syndromu vyhoření.“

Jako první v panelu Procesy – mají české firmy správně nastaveny své procesy na úspěšnou digitální transformaci? vystoupil Otto Havle, předseda představenstva společnosti EIA Blockchain Services s prezentací Blockchain jako jedna z Key Enabling Technologies pro digitální transformaci firem a institucí. Blockchain je nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Je možné podle nich např. verifikovat dokumenty, registrovat firemní smlouvy, registrovat autorská díla apod. Blockchain v průmyslové praxi pomůže zvýšit důvěryhodnost procesů. Na příkladu fotografie účastníků vysvětlil jednu z možných funkcí blockchai­nu – sledování změn pořízeného snímku.

Jan Chalas, spoluzakladatel společnosti Data Friends, rozebral úlohu datových toků v procesu digitální transformace. K hlavním myšlenkám patřilo, že je třeba věřit, že se firmě digitální transformace podaří, věřit datům, která získá.

Martin Pokorný, jednatel společnosti Alvit Inovace a vzdělávání a předseda sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií, hovořil na téma Start digitální transformace s využitím evropského projektu DigitaliseSME. Společnost Alvit pořádá např. kurzy pro učitele předškolního a základního vzdělávání, a to především ve výuce jazyků a informačních a komunikačních technologií.

Na závěr účastníci akce navštívili superpočítačové centrum IT4Innovations, kde se seznámili s nejrůznějšími zařízeními, jež pomáhají zajistit jeho chod: od snížení koncentrace kyslíku v prostoru superpočítačového sálu, které zamezuje vzniku požáru, po náběh náhradního energetického zdroje pomocí obrovského setrvačníku. Tato extrémní opatření odpovídají extrémním výkonům počítačového centra.

Semináře Digitální transformace CZ 2020 by v následujících měsících měly probíhat v dalších krajských městech, ale vzhledem k opatřením proti šíření čínského koronaviru byly odsunuty na neurčito. Bližší informace budou k dispozici na https://czechinno.cz/digitalni-transformace.

Radim Adam

Obr. 1. Virtuální realitu je možné využívat i v různých kurzech soft-skills