Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Digitální továrna 2.0 na MSV v Brně

Projekt Digitální továrna 2.0 seznámí návštěvníky MSV s nejnovějšími službami a produkty v oblasti digitální transformace podniků. Hlavním tématem projektu je inteligentní digitalizace a tzv. druhá transformace české ekonomiky. Cílem je přiblížit metody a postupy, které umožňují transformovat nejen průmyslové prostředí, ale i celou ekonomiku, a zformulovat vizi změny české ekonomiky tak, aby byla úspěšná i v 21. století a v měnícím se geopolitickém kontextu.

 

Projekt Digitální továrna 2.0 se zaměřuje na:

  • hlubokou digitální transformaci výrobních podniků, kde je rozdílovým faktorem zvyšování efektivity při využití umělé inteligence v klíčových procesech,
  • stav české ekonomiky z hlediska připravenosti a realizace využití umělé inteligence do výrobních procesů,
  • předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a jejich vazby do firemního prostředí,
  • využití blockchainu v průmyslu.

Uvedené přístupy by mohly podle kvalifikovaných odhadů zajistit zvýšení efektivity v průměrném českém podniku o až 30 %.

Projekt bude mít tři součásti: speciální expozici, přednáškové fórum a mezinárodní konferenci.

 

Expozice transformačních technologií

Ve speciální expozici návštěvníci uvidí soubor digitalizačních a automatizačních technologií, exponátů i řešení, které se při správném využití stávají účinnou součástí výroby. V praxi se tak budou moci seznámit s myšlenkou tzv. druhé transformace české ekonomiky, jejímž výsledkem je zvyšování vnitřní efektivity výrobních procesů, energetické efektivity a efektivity využívání a sledování zdrojů. Právě energetická udržitelnost se zařadí k hlavním tématům nejen tohoto projektu, ale celého letošního strojírenského veletrhu.

 

Digitální stage

Digitální stage je jeviště navazující na expozici transformačních technologií, v němž budou vystavovatelé živě prezentovat svá řešení. Nikoliv ovšem formou přednášek, ale rozhovorů a diskusí na dané téma. Tématy jednotlivých vystoupení by ideálně měly být zajímavé realizované projekty, vyřešené problémy, neotřelé přístupy, trendy v oboru nebo výsledky výzkumu, vývoje a inovací. Poutavý proud informací budou moci sledovat účastníci přímo na veletrhu v pavilonu F, ale také doma prostřednictvím internetového vysílání. Výstupy budou zpracovávány do archivu, který bude přístupný i po skončení akce. Vysílání zajišťuje společnost Elektrika.tv.

 

Mezinárodní konference

Projekt doplní také třetí ročník mezinárodní konference, která letos ponese název Biomorfní průmysl – změna paradigmatu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence a dalších digitálních technologií. Konference, která se uskuteční 6. října, se zaměří na zformulování vize české ekonomiky za využití umělé inteligence jako klíčového přístupu k digitalizaci na firemní i národní bázi. Chybět nebudou ukázky případových studií demonstrující radikální zvyšování efektivity v průmyslu prostřednictvím umělé inteligence.

Přednášky a panelové diskuse budou rozděleny do čtyř tematických okruhů:

  • budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky v roce 2030 a dnes,
  • data a umělá inteligence jako nosný prvek 2. průmyslové transformace,
  • infrastruktura ekonomiky 2030 – energetika, kyberbezpečnost, 5+6G sítě, block-chain,
  • možnosti expanze české ekonomiky.

Zatímco expozice i digitální stage jsou přístupné všem návštěvníkům a internetové vysílání všem divákům bez omezení, mezinárodní konference bude vyžadovat registraci a vložné. Časopis Automa je však mediálním partnerem projektu Digitální továrna 2.0, po skončení akce čtenářům proto přinese shrnutí jejích závěrů a již v příštím čísle jako ochutnávku jeden z projektů, který bude na konferenci prezentován.

Další informace o celém projektu zájemci najdou na https://www.bvv.cz/msv/digitalni-tovarna/, o vysílání televize Elektrika.tv na https://elektrika.tv a také v příštím vydání časopisu Automa, jakož i na webových stránkách www.automa.cz.

[Tiskové materiály firmy Veletrhy Brno, červenec 2022.]

(Foto: Veletrhy Brno)

 (Bk)

Obr. 1. Expozice transformačních technologií na MSV 2021