Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Digitální servojednotky CPD-17

číslo 8-9/2005

Digitální servojednotky CPD-17

Obr. 1.

Německá firma Berger Lahr v letošním roce rozšířila svůj sortiment v oblasti střídavých servopohonů o novou řadu digitálních servojednotek s označením CPD-17 (obr. 1). Tyto jednotky mají v poměru ke svému výkonu malé rozměry, dále moderní vzhled a jsou koncipovány jako univerzální z hlediska svého použití. Jsou vybaveny mnoha funkcemi, vlastnostmi a objekty, jejichž parametry uživatel nastavuje pomocí přehledného obslužného programu, který je součástí vybavení. V každém přístroji je rovněž zabudována funkce autotuning pro automatické nastavení parametrů regulátorů. Jednotky jsou dále vybaveny pro připojení na průmyslovou sběrnici a standardně mají komunikační rozhraní CAN (CANopen, DS402) a RS-485 (Modbus-RTU). K dispozici je i varianta pro Profibus-DP.

Obr. 1. Digitální servojednotky CPD-17

Každá jednotka CPD-17 umožňuje použít tyto způsoby pro řízení servopohonu:

  • řízení napěťovým signálem ±10 V v součinnosti s pulsními výstupními signály A/B s nastavitelným rozlišením,

  • řízení pomocí pulsních signálů typu impuls/směr nebo A/B,

  • řízení pomocí povelů prostřednictvím některého z komunikačních rozhraní z nadřazeného PLC nebo PC.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad architektury strukturovaného pohonného systému s jednotkami CPD-17

Na panelu každého přístroje je ovládací terminál HMI, pod kterým jsou umístěny připojovací svorkovnice. Zabudován je brzdný rezistor, chladič a síťový filtr. Integrována je také řídicí funkce stop kategorie 0 (neřízené zastavení bezpečnostním vypnutím) a 1 (řízené zastavení) podle ČSN EN 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky). Jednotky jsou výhradně určeny pro servomotory s absolutním snímačem polohy typu sin-cos, který se připojuje přes rozhraní Hiperface. Tyto servomotory se snímači s rozlišením 16 384 poloh na otáčku firma Berger Lahr běžně vyrábí v řadě od 0,28 do 48 N·m pro až 12 000 min.

Řadu CPD-17 je tvořena přístroji čtyř velikostí, které jsou výkonově odstupňovány v rozsahu 0,4 až 5,6 kW. K dispozici je i několik variant napájecích napětí: 115, 230 a 400/480 V, a to v jednofázovém nebo třífázovém zapojení.

Tato nová řada digitálních řídicích jednotek je určena pro moderní střídavé servopohony s velkými nároky na dynamické vlastnosti pohonů. Uplatnění najde téměř ve všech průmyslových odvětvích, nejen pro jednotlivé pohony strojů, ale také, díky své komunikační výbavě, pro složité strukturované pohonné systémy a řízení CNC.

Více informací o popisovaných jednotkách zájemci naleznou na internetové adrese http://www.berger-lahr.cz

Ing. Aleš Uher, CSc.