Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Digitální projektování mění zažitou praxi v chemickém průmyslu

Digitální transformace již dávno není doménou projektů firem z automobilového průmyslu. Výhody v digitálním návrhu projektu, rychlé výměny připomínek na dálku i vy­užívání předem definovaných maker docení i projektanti v chemickém průmyslu. Samozřejmě za přispění produktů a služeb společnosti EPLAN.

 

Bakstron, s. r. o., se již sedm let věnuje rea­lizaci zakázek v oblasti elektro, měření a regulace. Objem zakázek postupem času firmu donutil zabývat se i projektovou činností. V mnoha případech dříve zadávala projekty subdodavatelům, což bylo komplikované. „Nedařilo se nám držet termíny, byli jsme odkázáni na pouhé sliby projektantů, které často nebyly dodrženy. Proto bylo jedinou cestou založit vlastní firmu,“ vysvětluje Luboš From, jednatel společnosti Bakstron. Na scénu tak přišla projektová společnost ElPlan, s. r. o., která nyní působí nejčastěji v chemickém průmyslu u firem, jako jsou Paramo, Total či Draslovka.

ElPlan pro svou práci využívá nástroje firmy EPLAN, a to nejen z důvodu podobných názvů firem. Produkty EPLAN byly u mnoha jejich zákazníků rozšířeny, proto odborníci již od počátku tušili, že je správné vydat se touto cestou. Hned však také ocenili jejich nesporné výhody: „Zahrnují v sobě všechno, co potřebujeme, co chceme využít. Líbí se mi úžasná podpora formou webinářů, odborných školení a prezentací, na webu je dostupná řada dokumentů a zkušeností jiných lidí. To vše otevírá cestu k snadnějšímu a efektivnějšímu využívání softwaru,“ objasňuje Petr Kopáček, jednatel společnosti ElPlan.

Nejprve začali používat software EPLAN Electric P8 v omezené licenci (40 až 80 stran), následně licenci rozšířili a postupně si dokupovali další moduly (jednopólová schémata, PLC) a dnes již mají i další užitečné nadstavby, včetně poměrně pokročilého nástroje pro automatické generování schémat EPLAN Cogineer.

 

Případová studie z chemického průmyslu

Jedním z nedávných projektů společnosti ElPlan byla obnova dosavadního výrobního zařízení v sekci výroby kyanidu ve výrobním závodě firmy Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín. Co se týče koncepce projektu, byla předem jasně daná. K zařízení, které již Draslovka provozovala, bylo třeba dodělat novou dokumentaci a schémata pro stávající i nové prvky a součásti zařízení.

„K realizaci jsme použili softwarový nástroj EPLAN, který používáme pro tvorbu 90 % našich dokumentací. Obor našeho působení se zaměřuje převážně na petrochemický či chemický průmysl, technologické části mnoha projektů jsou proto s drobnými modifikacemi naprosto totožné,“ prozrazuje Kopáček.

EPLAN je výhodný v tom, že když se připraví kvalitní makra a šablony, je možné je jednoduše využívat v mnoha budoucích projektech. „Softwarové nástroje EPLAN jsou pro nás velkým přínosem i z hlediska předávání dokumentací. Dokážeme našim zákazníkům posílat ke schválení či připomínkám dokumentaci elektronicky,“ dodává Petr Kopáček.

„Zatímco v minulosti jsme dostávali dokumentaci v papírové formě, tentokrát jsme využili nástroj pro digitální sdílení projektů EPLAN eVIEW. S projektovou kanceláří jsme byli schopni na dálku řešit, komentovat a upravovat projekt online,“ přidává se k ocenění výhod nástroje EPLAN eVIEW také Marek Svoboda, inženýr automatizace a MaR v Draslovce. Ukázalo se, že digitální návrh a jeho možné sdílení na dálku, komentování a úpravy značně zjednodušily postupy, zrychlily práci a byly přínosem pro všechny zúčastněné v závodě, kteří z těchto výhod následně těží při běžné práci. „K papírové formě předávání dokumentace bych se v dnešní době již nevracel,“ dodává na závěr přesvědčený Marek Svoboda.

 

Eplan Cogineer – automatické generování schémat pouhým kliknutím

Zajímavým prvkem v pojetí projektů společnosti ElPlan je i využívání nadstavbového systému EPLAN Cogineer. Umožňuje firmě výrazně lépe využít potenciál projektantů a zvýšit kvalitu schémat elektrických a fluidních systémů. Projektant jednoduše použije existující schémata k nastavení knihovny maker a EPLAN Cogineer automaticky vytvoří nová schémata pouhým kliknutím myši. Právě v ElPlanu si jej osvojili velmi brzy po prvním seznámení s nástrojem.

„Přiznám se, že v tuto chvíli je to tak trochu ‚žrout času‘, protože k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má, je třeba připravit kvalitní vstupní data a makra. Ale jsem přesvědčen, že za krátkou dobu budeme ve stadiu, kdy se počáteční časová investice začne vracet,“ říká Kopáček.

Vzhledem k často se opakujícím technologickým zařízením v projektech, i když trochu jinak použitým, jde v podstatě stále o stejná schémata. EPLAN Cogineer je velmi mocný nástroj v tom, že dokáže pomoci opakující se zařízení standardizovat.

„Když si promítnu, jaké procento dokumentace by mohl Cogineer v budoucnu tvořit, jde o 70 až 75 %. Zbytek jsou konkrétní úpravy pro konkrétní projekty a zákazníky. Prvky, které zpracováváme, dostáváme od zákazníka nejčastěji formou excelové tabulky (typy přístrojů, rozsahy, objednávkové kódy atd.),“ uvažuje o vhodnosti investice času i finančních nákladů do nástroje Kopáček.

„Víme, že máme v projektantech obrovský potenciál. Firmy budou projektanty vždy potřebovat. Veškeré pořízené produkty, přes počáteční investici, která je nezbytná, umožňují náš další růst,“ uznává také druhý jednatel a majitel firem ElPlan a Bakstron, Luboš From. Možnosti, které EPLAN Cogineer nabízí, podle něj také usnadní i přijímání nových kolegů do projektového týmu: „I když nás to stojí čas, bereme to jako investici do budoucna. Projekty se zlepšují, pozoruji posun, a budeme víc připravení na budoucí výzvy, např. i v personální oblasti.“

Společnost ElPlan dokazuje, že není třeba mít desítky projektantů či sériovou výrobu na to, aby firma plně využila potenciál platformy EPLAN. Od automatického generování schémat v EPLAN Cogineer přes 3D návrhy rozváděče v EPLAN Pro Panel až po cloudové sdílení v EPLAN eVIEW – to všechno umožňuje uřídit i takto velké projekty.

Video k případové studii lze shlédnout zde: https://blog.eplan.cz/digit%C3%A1ln%C3%AD-projektov%C3%A1n%C3%AD-m%C4%9Bn%C3%AD-za%C5%BEitou-praxi-v-chemick%C3%A9m-pr%C5%AFmyslu.

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.

 

Obr. 1. Diskuse u projektu
Obr. 2. Pracovníci u rozváděče