Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Digitální osciloskop s pamětí

Velký výběr přístrojů z oboru elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatických zařízení a nářadí lze nalézt v katalogu firmy Distrelec. Katalog je k dispozici v tištěné podobě nebo na CD-ROM a navíc je přístupný také na webové stránce www.distrelec.com. Na této stránce lze objednávat vybrané přístroje, které jsou dodávány standardně za 48 hodin. V tomto vydání Automy se při listování katalogem zastavíme v oddílu elektromechanických prvků u osciloskopu s digitální pamětí.
 

Vlastnosti osciloskopu

Osciloskop (v katalogu položka č. 450953) je určen k zobrazování tvarů elektrických signálů na monitoru počítače. Nejdůležitější technické parametry osciloskopu uvádí tab. 1. Spolu s osciloskopem je dodáván software, který umožňuje využívat veškeré standardní funkce. Pro přehlednější znázornění lze průběhy napětí, času a frekvence doplnit vymezujícími čarami. Osciloskop s funkcí automatického nastavení (auto setup) může být použit pro průběžné celoroční automatické snímání průběhů signálů, které jsou automaticky ukládány. Obsluha může využít funkci zvětšení (zoom). Přístroj se ovládá jako běžný osciloskop a prostřednictvím paralelního portu se připojuje k počítači. Je opatřen optickým oddělením od počítače.
 
Osciloskop je vybaven záznamníkem přechodových jevů s časovou stupnicí nastavitelnou v rozpětí 20 ms až 2 000 s. Maximální doba snímání je 9,4 h. Použitý spektrální analyzátor o frekvenčním rozsahu 0 až 16 MHz umožňuje zvolit lineární nebo logaritmickou časovou stupnici.
 
Distrelec Gesellschaft m.b.H.
 
Obr. 1. Digitální osciloskop z katalogu firmy Distrelec
Tab. 1. Technické parametry osciloskopu