Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Digitální manometry pro nejširší použití

číslo 7/2006

Digitální manometry pro nejširší použití

Švýcarská firma Keller AG je na světě nejvýznamnějším výrobcem snímačů tlaku s piezorezistivním čidlem izolovaným od měřeného média membránou a náplní silikonového oleje.

Obr. 1.

Obr. 1. Digitální manometr dV-1 v pouzdru

Firma vznikla v roce 1975 a je nyní se 310 zaměstnanci a ročním obratem 51 milionů švýcarských franků největším evropským dodavatelem snímačů tlaku pro použití v průmyslu. Sídlo a výrobní středisko firmy se nacházejí ve švýcarském Winterthuru. Její logistické centrum je v Jestettenu v Německu. Obchodní pobočky má firma Keller v Číně, Francii, Nizozemí, Itálii a v Německu, na Srí Lance a ve Švédsku, Velké Británii a v USA a zastoupení v dalších šestnácti zemích po celém světě, včetně ČR.

Výrobcům finálních produktů (OEM) dodává firma Keller ročně asi 600 000 snímačů s izolovanými piezorezistivními čidly v různém provedení a dalších asi 300 000 jich sama použije ve vlastních výrobcích – snímačích a převodnících tlaku, sondách pro měření polohy hladiny, digitálních manometrech, tlakových spínačích, kalibrátorech tlaku a autonomních zapisovačích tlaku a teploty apod.

V současné době firma nabízí více než 500 standardních konstrukcí snímačů tlaku s měřicími rozsahy od 5 hPa do 200 MPa spolu se širokou škálou individuálních specifikací, uspořádání a mechanických připojení. V dalším textu jsou představeny nové digitální manometry řady s názvem da Vinci a označením dV-x. Jejich základní charakteristiky jsou přehledně shrnuty v tab. 1.

Tab. 1. Základní vlastnosti digitálních manometrů řady da Vinci (dV-x; abs. – absolutní tlak, rel. – relativní tlak k barometrickému)

Parametr

dV-1

dV-2

dV-2 Cool

měřicí rozsahy (MPa)

pět rozsahů od 0 až 0,199
do 0 až 19,9 (rel./abs.)

–1 až +0,3 (rel.); –1 až +3 (rel.); čtyři rozsahy od 0 až 0,4 do 0 až 70 (abs.)

–1 až +4 (rel.)
–1 až +8 (rel.)

rozlišení

0,5 % rozsahu

1 až 100 hPa (podle rozsahu)

1 nebo 2 hPa
(podle rozsahu)

přesnost
(% rozsahu)

1 (jen nelinearita)

Standard 0,5; Silver 0,2; Gold 0,1

0,1

četnost měření

4/s

2/s

pracovní teplota

0 až 40 °C

0 až 50 °C (kompenzovaný rozsah 10 až 40°C)

napájení

lithiový článek 3 V

výdrž baterie

asi 9 měsíců

asi 3 měsíce

stupeň krytí

IP64 (v pouzdru)

IP64

rozměry (mm,
š × v × h)

OEM: 33 × 18 × 10; pouzdro:
50 × 34 × 20 nebo 68 × 70 × 35

pouzdro: 68 × 70 × 35

hmotnost (g)

15 (modul OEM)

90, s pryžovým krytem 126

Základní digitální manometr dV-1

Nejjednodušší manometry, typ dV-1, se dodávají v pěti rozsazích s horní mezí od asi 0,2 do asi 20 MPa při rozlišení 0,5 % měřicího rozsahu. Jejich základem je hybridní, analogově-digitální zákaznický integrovaný obvod (ASIC) vyvinutý firmou Keller. Přístroje měřící relativní tlak nevyžadují přívod referenčního tlaku (reference je dána elektronicky).

Obr. 2.

Obr. 2. Digitální manometr dV-2 v provedení Gold (přesnost 0,1 %)

Manometry dV-1 jsou dodávány vestavěné v typickém oválném pouzdru (obr. 1) nebo bez pouzdra, k přímé montáži. Díky své velmi nízké ceně a maximální jednoduchosti (maximálně tlačítko zapnuto/vypnuto, provedení bez tlačítka se zapne automaticky působením tlaku) jsou předurčeny pro jednoduché sériové výrobky vyžadující prosté zobrazení tlaku.

Digitální manometry dV-2 a dV-2 Cool

V komplexnějších manometrech série dV-2 (obr. 2) je vestavěn mikroprocesor, mj. optimalizující jejich metrologické vlastnosti (tab. 1). Manometry se ovládají dvěma tlačítky, jimiž lze snadno nastavit spínací meze a nulu, popř. referenční úroveň v rámci měřicího rozsahu. Různorodé funkce mikroprocesoru mohou být naprogramovány podle specifických požadavků přímo ve výrobě nebo zákazníkem. Díky různým variantám pouzder a mechanického připojení lze levně realizovat i malé série specificky přizpůsobených přístrojů.

Manometry v provedení dV-2 Cool jsou zkonstruovány k použití při plnění chladicích zařízení chladivy. Mezi teplotními či tlakovými křivkami pěti chladicích kapalin, uloženými v paměti přístroje, i zobrazením tlaku nebo teploty lze jednoduše volit tlačítkem. Přístroje svou rozlišovací schopností umožňují také detekovat netěsnosti. Navenek se téměř shodují s manometry dV-2.

Přizpůsobivá nabídka

Uvedené přístroje lze dodat v malých i velkých sériích v mnoha nejrůznějších variantách tvaru a rozměrů, vlastního čidla tlaku, tlakového připojení atd., podle zcela specifických požadavků zákazníka. Silnými stránkami firmy Keller jsou především velká variabilita provedení i množství a nízké ceny.

(Keller GmbH)

Keller GmbH, kancelář ČR/SR
Ing. Irena Garcia
Družstevní 432
747 19 Bohuslavice
tel./fax: 553 650 813–4
mobil: 724 790 097
http://www.keller-druck.cz