Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Digitalizace zpracování plechu se společností Murrelektronik

Společnost AsservimentiPresse si vybrala sběrnicovou kabeláž a moduly společnosti Murr­elektronik pro individuální řízení výrobních zařízení a správu dat. V této případové studii jsou vysvětleny důvody a výhody, proč se společnost rozhodla pro řešení Murrelektronik.

 

Společnost AsservimentiPresse S. r. l., sídlící v Massalengu v Itálii, navrhuje a vyrábí odvíječe svitků, rovnačky, podavače a kompletní systémy určené pro manipulaci se svitky plechu. Firma má v oboru třicetiletou historii a mezinárodní renomé.

Firma je rozdělena do několika výrobních úseků, od dělení materiálu a svařování konstrukcí až po obrábění CNC, montáž a testování. Technické oddělení se zabývá návrhem elektrické a mechanické konstrukce a uživatelského rozhraní, jakož i testy a simulacemi s využitím specializovaného softwaru.

V části automatizace se firma spolehla na společnost Integra, která je partnerským distributorem společnosti Murrelektronik. Zejména pro rozváděče a hydraulické pohonné jednotky navrhla Integra různá řešení pro připojení a správu napájení a dat s využitím techniky Murrelektronik.

 

Napájení lisů a lisovacích strojů

Stroje vyráběné společností AsservimentiPresse vycházejí ze specifických požadavků zákazníků po celém světě, které se týkají jak tloušťky, tak i velikosti svitků, jež se do lisů vkládají. Firma nabízí stroje pro zpracování svitků plechu o tloušťce od 0,3 do 20 mm a šířce od 200 do 2 000 mm. V závislosti na požadavcích zákazníka se vyrábějí kompaktní nebo konvenční zařízení, která zajišťují přesnost polohování a požadované rovnání před lisováním (obr. 1). Rovnací stroje jsou vybaveny proměnlivým počtem příčných a protilehlých válců, jež působí na plech přítlakem, čímž eliminují jeho zakřivení ve svitku. Pro svou činnost jsou válce poháněny hydraulickými pohony, které jsou ovládány baterií elektromagnetických ventilů umístěnou na boku jednotky (obr. 2). Tyto elektromagnetické ventily jsou řízeny signály z rozváděče, který je samostatný, oddělený od strojního zařízení. Uvnitř rozváděče jsou umístěny napájecí a řídicí systémy pro rovnačku a podavač plechu; proto je nutné instalovat sběrnicové moduly pro řízení signálů.

Matteo Foppa Vicenzini, generální ředitel společnosti AsservimentiPresse, vysvětluje (obr. 3): „Podavače lisů jsou poměrně složité, protože velikost svitku a relativní rychlost podávání lisu se liší stroj od stroje, neexistuje žádný standard. V závislosti na parametrech požadovaných zákazníkem musí být celý cyklus podávání plechu nastaven tak, aby byl dokonale homogenní.“

Roberto Spelta, vedoucí oddělení elektrotechniky ve společnosti AsservimentiPresse, pokračuje: „Pro rovnání plechů je klíčové řízení elektromagnetických ventilů. Čím přesnější je rovnání plechu, tím lepší je posuv do lisu. To je možné pouze díky dokonalé souhře signálů pohonů ventilů, které ovládají rovnací válce. Proto musí být kabeláž a konektory pohonů ventilů spolehlivé a musí zajistit bezchybnou funkci v průběhu času.“

„Sběrnicové moduly a přípojky od společnosti Murrelektronik se pro tento druh výrobku ukázaly jako ideální, protože plně vyhovovaly našim potřebám,“ vysvětluje Foppa Vicenzini (AsservimentiPresse). „Přestože jsou naše stroje schopné přesouvat tuny plechu, vyznačují se vysokou mírou přesnosti, a to jak při podávání plechu do lisu, tak při rovnání svitků. Vzhledem k technické povaze těchto procesů je implementace řídicích komponent na stroji, typická pro řešení společnosti Murrelektronik, užitečným řešením mnoha problémů.“

V této souvislosti Roberto Spelta (AsservimentiPresse) dodává: „V současné době je v provozu několik zařízení s decentralizovaným řízením, jak je prosazuje Murrelektronik. Kromě modulů MVK Metal budeme používat také moduly Impact 67 Pro jako nadřazený modul IO-Link s krytím IP67, který je díky svým vlastnostem ideální pro instalaci na stroj.“

 

Jednoúčelová zařízení

Na strojích se pro ovládání ventilů hydraulických pohonů používají moduly MVK Metal (obr. 4) a propojovací kabelové svazky s konektory M12 (obr. 5) od společnosti Murrelektronik. Gabriele Magni, manažer sektoru výrobních strojů ve společnosti Murr­elektronik, říká: „Pro tyto stroje jsme zvolili moduly MVK Metal s krytím IP67, které umožňují napájení rozvést i sériově na několik ventilů, což zjednodušuje instalaci. K modulu se připojuje kabeláž pro správu dat stroje a pohonů. Moduly MVK Metal umožňují nahradit tradiční složité zapojení malým počtem jednoduchých a spolehlivých kabelových přípojek a zaručit úplnou diagnostiku.“

 

Proč Murrelektronik?

Společnost AsservimentiPresse si vybrala komponenty Murrelektronik, protože jsou spolehlivé a snadno dostupné, a to i přes nedávné problémy s nedostatkem dílů, které měly velký dopad na zavádění automatizace obecně. Roberto Spelta (AsservimentiPresse) k tomu uvádí: „Zjistili jsme, že výrobky společnosti Murrelektronik jsou spolehlivé a mají vynikající poměr ceny a kvality. U společnosti Integra našla naše společnost dobrou podporu, protože nám naslouchala hned od začátku a byla schopna pohotově zasáhnout a nabídnout nám nová řešení. Díky tomu víme, že se můžeme vždy spolehnout na její zkušenosti a znalosti sortimentu společnosti Murrelektronik.“

Luca Capaccioli, ředitel firmy Integra, konstatuje: „V oblasti automatizace je rozhodující včasná a přesná dodávka komponent. Mít k dispozici komponenty je něco, co může rozhodnout; kromě kompetence a schopnosti řešit problémy je dnes stejně důležité dodržet slíbené dodací lhůty. Murrelektronik je společnost, která vyrábí své komponenty na míru s přesnými dodacími lhůtami, protože má vlastní výrobu, která se řídí podle poptávky. To nám umožní konstruovat a vyrábět stroje, které se vymykají běžným požadavkům.“

Závěrem Foppa Vicenzini (AsservimentiPresse) dodává: „Kabeláž a komponenty Murr­elektronik se ukázaly jako vynikající řešení pro zjednodušení instalace na zakázkových strojích, protože plně vyhovují parametrům spolehlivosti a přesnosti, které naše stroje vyžadují. Kompetence a naslouchání jsou přidanou hodnotou, kterou společnost Murrelektronik posiluje vztah se svými zákazníky. Potvrzením této filozofie je plodná spolupráce s naší společností, která se postupem času upevnila a bude pokračovat a jejímž výsledkem jsou stále flexibilnější a modernější řešení.“

 

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

 

Obr. 1. Materiál dodávaný ve svitcích je před podáním do lisu napřed třeba rozvinout a narovnat (před strojem stojí zleva Luca Capaccioli z firmy Integra, Roberto Spelta z AsservimentiPresse a Gabriele Magni z firmy Murrelektronik)

Obr. 2. Rovnací sekce podavače; rovnací válce jsou v horní části stroje, jednotka solenoidových ventilů je vpravo

Obr. 3. Model odvíječe svitků s rovnačkou a podavačem; před ním stojí Matteo Foppa Vicenzini – generální ředitel AsservimentiPresse

Obr. 4. Moduly MVK Metal sdružují všechny signály solenoidových ventilů

Obr. 5. Konektory dvojitého solenoidového ventilu: válce rovnacího stroje jsou ovládány sadou hydraulických pohonů