Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Digitalizace výroby hlavním tématem MSV 2023

Na brněnském výstavišti se od 10. do 13. října 2023 uskuteční 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Hlavními tématy letošního MSV je průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika, tedy úsporné nakládání s materiálními zdroji. Vedle výstavních stánků budou pro návštěvníky dalším zdrojem informací doprovodné konference, semináře a přednášková fóra. Souběžně s MSV se budou konat dva specializované veletrhy, Transport a Logistika a Envitech.

 

Na MSV 2023 se představí přibližně 1 200 vystavovatelů, takže se veletrh svým rozsahem pomalu přibližuje předcovidovým ročníkům (1 600 vystavovatelů v roce 2019). Největší zastoupení budou mít firmy z odvětví obrábění a tváření. Významné místo budou mít další obory, jako jsou automatizace, elektronika, průmyslové roboty, měřicí a snímací technika, pohony, hydraulika, pneumatika, ale také zpracování plastů, svařování, povrchové úpravy atd.

 

Digitální továrna 2.0

V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0, která se zaměří na sítě 5G, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikace umělé inteligence. Na přednáškovém a diskusním pódiu s názvem Digitální stage proběhne moderovaný program prezentací zaměřený na případové studie a novou techniku. Prezentace budou vysílány online a ukládány do archivu pro pozdějších zhlédnutí. V letošním roce bude k dispozici také druhé pódium pro navazující diskuse o aktuálních tématech.

 

Národní expozice na MSV 2023

Na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna tradičně přijíždí mnoho zahraničních vystavovatelů i návštěvníků. Na výstavišti zájemci najdou četné oficiální expozice zaštítěné vládou nebo některou proexportní institucí. Letos bude možné najít národní expozice těchto zemí: Číny, Francie, Indie, Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Tchaj-wanu.

V pavilonu P ve stánku č. 9 bude možné navštívit Českou národní expozici, která představí služby státu podnikatelům prostřednictvím prezentací dvanácti institucí: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, agentur CzechTrade, CzechInvest, API (instituce poskytující finanční služby), České exportní banky, EGAP a Národní rozvojové banky, Strojírenského zkušebního ústavu, Úřadu průmyslového vlastnictví a Technologické agentury ČR. Ve stánku bude možné sledovat odborné semináře o vodíkových technologiích a cirkulární ekonomice, příležitostech financování z nových dotačních programů evropských fondů, účastnit se konzultací s odborníky na export. Program seminářů je k dispozici zde: https://www.mpo.cz/udalost504.html.

 

Doprovodný program

Již tradiční Kontakt-Kontrakt nabízí možnost předem si domluvit obchodní setkání s přesným časovým harmonogramem. Významnou událostí bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskuteční první den veletrhu v rotundě pavilonu A.

Také na letošním MSV proběhne soutěž exponátů Zlatá medaile. Přihlášené výrobky vyhodnotí odborná komise, která navštíví stánky zúčastněných firem. Vítězné exponáty budou vyhlášeny na slavnostním večeru první den veletrhu 10. října 2023.

Technice 3D tisku a jejím ekonomickým přínosům se bude věnovat Fórum aditivní výroby, které se uskuteční ve středu 11. října od 9 do 17 h v sále E1. Důležitým tématem doprovodného programu je energetika. Francouzsko-česká obchodní komora uspořádá ve středu 11. října od 9 h konferenci věnovanou ekonomickým a společenským impulzům vycházejícím od výstavby nových jaderných elektráren a jejich provozu. Studenty škol osloví akce IndusTRY (13. října od 9 h, sál P1), zaměřená na přiblížení moderního průmyslu mladým generacím a na seznámení s možnostmi kariéry v této oblasti.

 

Transport a Logistika

Na rychle se rozvíjející oblast logistiky se zaměří mezinárodní veletrh Transport a Logistika. V pavilonu A2 se návštěvníci seznámí s nejnovější technikou pro logistické provozy. Manipulační, balicí a značicí techniku bude možné si prohlédnout v provozu v prostoru krátkého křídla Pavilonu A2, kde proběhne tradiční prezentace Packaging Live, letos poprvé se dvěma balicími linkami.

 

Envitech

Nové přístupy a produkty zaměřené na udržitelnost budou představeny na druhém souběžném veletrhu Envitech. Důraz na udržitelnost zahrnuje širokou škálu aspektů, včetně energetické efektivity, snižování emisí nebo využívání udržitelných materiálů.

 

Pozvánka do stánku časopisu Automa

Časopis Automa bude mít na letošním MSV stánek č. 91 v pavilonu F. Čtenáři a partneři časopisu si zde vyberou tištěná vydání tohoto i loňského ročníku a pohovoří si se členy redakce. Ve stánku se budou moci seznámit s tématy chystanými v časopise pro rok 2024.

(ev)

 

Obr. 1. Letošní ročník MSV se bude konat v sedmi halách brněnského výstaviště (vyznačeny modře)

Obr. 2. Brněnské výstaviště ožije v říjnu přehlídkou strojů, strojírenské techniky, automatizace, měřicí techniky a příbuzných oborů