Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Digitalizace pro optimální podporu celého životního cyklu pohonů

Společnost Danfoss na veletrhu SPS/IPC/Drives 2017 v Norimberku pod sloganem „zjednodušte svou aplikaci“ představila, jak mohou v průmyslových úlohách bezpečně, transparentně a jednoduše spolupracovat moderní pohony a digitální nástroje pro jejich podporu během celého životního cyklu: od návrhu přes provoz až po údržbu. 

Ve stánku firmy Danfoss mohli návštěvníci na funkčních modelech zjistit, jak flexibilní řešení, přesně vyhovující požadavkům zákazníka, je možné s pohony Danfoss vytvořit, a to včetně škálovatelné integrace s digitálními nástroji a aplikačním softwarem: ať jde o ovládání pomocí chytrého telefonu, využití webového serveru pro vzdálený dohled, nebo přenos dat o provozu pohonu do cloudu. Zákazník tedy má nejen možnost vybrat si pro danou úlohu optimální motor (asynchronní nebo synchronní, reluktanční nebo s permanentními magnety) a zvolit si nejvhodnější či nejoblíbenější sběrnici, ale je také zcela bez omezení při výběru integrace do sítě průmyslového internetu věcí (IIoT). 

Projektování

Danfoss nabízí mnoho nástrojů, které ulehčují konstrukční práce a integraci pohonů do řídicích systémů. Jde např. o výpočet energetické účinnosti nebo zpětného vlivu vyšších harmonických na napájecí síť.

U řešení na zakázku může Danfoss všechny inženýrské práce převzít na sebe a navrhnout a dodat pohony nízkého i vysokého napětí přesně podle požadavků zákazníka.

Projektování rovněž usnadňuje nový koncept pohonů určených pro stroje a zařízení: pod názvem VLT® Danfoss FlexMotion byl na veletrhu zákazníkům představen jednotný sortiment standardizovaných řešení pro servopohony, s centralizovaným i decentralizovaným řízením, jedno- i víceosých. Jednotný koncept zjednodušuje projektování pohonů, uvádění do provozu, programování i obsluhu. 

Provoz

Jak zjistit blížící se poruchu dříve, než se stroj zastaví? Sledováním stavu pohonu a analýzou naměřených hodnot. Danfoss na veletrhu ukázal, jak je možné získaná data analyzovat, a naplánovat tudíž opravu motoru dříve, než se poškození projeví úplným selháním nebo výrazným vzrůstem spotřeby. 

Servis a údržba

Danfoss podporuje uživatele i v situaci, kdy vznikne závada. Poskytuje mu obsáhlé informace, aby mohl snadno a rychle odhalit chybu a odstranit ji. Nové aplikace od Danfoss Drives podporují techniky při servisu a údržbě obsáhlými diagnostickými nástroji (např. i s využitím cloudu Danfoss EcoSmart) a v případě potřeby vyhledají kontakt na vhodného partnera, s nímž je možné problém konzultovat nebo jej požádat o zásah.

Program DrivePro Service umožňuje zákazníkům, aby si nastavili servisní služby přesně podle svých požadavků – podle toho, o jak důležité pohony jde, i podle toho, jaké je jejich vlastní personální a technické vybavení pro údržbu a servis. 

Danfoss nenabízí jen pohony – nabízí spolupráci

Danfoss má desetiletí zkušeností, zaměstnává více než 4 700 odborníků na pohony a rozumí potřebám mnoha průmyslových odvětví. Co se týče střídavých pohonů, dokáže uspokojit i nejvyšší požadavky zákazníků.

Ale Danfoss nenabízí jen pohony. Nabízí partnerství. Například když firma Kolmeks, finský výrobce čerpadel, hledala partnerskou firmu pro dodávky pohonů, obrátila se právě na Danfoss. V rámci partnerství jsou nejen sdíleny informace ve společném týmu techniků, ale Kolmeks může při plánovaném rozšiřování svého exportu plně využívat také celosvětovou servisní síť Danfoss.

Jiným příkladem je hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers v Dánsku. Zde odborníci Danfoss pomáhali s návrhem pohonů HVAC při projektování unikátního systému chlazení, díky němuž se hotel může pyšnit minimální energetickou náročností.

Ve svém stánku na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku Danfoss návštěvníky přesvědčil, že je to právě digitalizace, která pomáhá hlubší spolupráci mezi dodavatelem pohonů, inženýrskou firmou a zákazníkem – spolupráci, z níž mají prospěch všechny strany.

(Bk)

Obr. 1. Danfoss Drives nabízí množství aplikací, které usnadňují návrh pohonů, jejich obsluhu za provozu, diagnostiku, servis a údržbu (foto: Danfoss Drives)