Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Diagon 2010 – o diagnostice, spolehlivosti a bezpečnosti v průmyslu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení technické v Brně, Český národní komitét IMEKO a Academia Centrum UTB pořádají ve čtvrtek 13. května 2010 ve Zlíně 33. mezinárodní konferenci s výstavkou TD 2010 – Diagon 2010 se zaměřením na teorii a zejména praxi v oborech:
  • technická diagnostika: aktuální otázky údržby strojů a zařízení, moderní metody a postupy v údržbě a jejich počítačová podpora, přístroje a metody pro technickou diagnostiku, prediktivní diagnostika, odhady rizik, ekonomické přínosy diagnostiky atd.,
  • spolehlivost: teorie i praxe v oboru spolehlivosti, bezporuchovosti a udržovatelnosti a správa životního cyklu strojů a zařízení; matematické nástroje, modelování a analýzy spolehlivosti; systémy údržby; standardizace ve spolehlivosti; systémy managementu a ekonomické aspekty spolehlivosti,
  • bezpečnost: teoretické otázky a použití metod bezpečnostního inženýrství; použití matematických nástrojů v bezpečnosti, modelování úniků a jejich následků, analýzy bezpečnosti, zkušenosti z průmyslových havárií, legislativa v bezpečnosti, audit bezpečnosti, hodnocení rizik včetně environmentálních, lidský faktor, BOZP, přijatelnost rizika.
Ke konferenci bude vydán sborník přednášek. Podrobné informace o termínech a podmínkách účasti na konferenci i doprovodné výstavce lze získat na www.diagon.utb.cz, popř. přímo v sekretariátu konference (e-mail: grulichova@rektorat.utb.cz, tel.: 576 032 062, 606 777 238).

(jg)