Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Diagon 2009 – po 32. o diagnostice, spolehlivosti a bezpečnosti v průmyslu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení technické v Brně, Český národní komitét IMEKO a Academia Centrum UTB pořádají ve čtvrtek 14. května 2009 ve Zlíně 32. mezinárodní konferenci s výstavou TD 2009 – Diagon 2009 se zaměřením na:
  • technickou diagnostiku: aktuální otázky údržby strojů a zařízení, moderní metody a postupy v údržbě a jejich počítačová podpora, přístroje a metody pro technickou diagnostiku, diagnostika v distribuovaných systémech, prediktivní diagnostika, odhadování rizik, ekonomické přínosy diagnostiky atd., včetně zkušeností z praxe,
  • spolehlivost: teoretické otázky spolehlivosti, bezporuchovosti a udržovatelnosti; matematické nástroje, modelování a analýzy spolehlivosti; systémy údržby; provozní spolehlivost; standardizace ve spolehlivosti; systémy managementu a ekonomické aspekty spolehlivosti, analýza nákladů během životního cyklu; spolehlivost a bezpečnost,
  • bezpečnost: teoretické otázky a použití metod bezpečnostního inženýrství; použití matematických nástrojů v bezpečnosti, modelování úniků a jejich následků, analýzy bezpečnosti, zkušenosti průmyslových havárií, vyšetřování havárií, legislativa v bezpečnosti – Seveso I a II, ATEX, územní plánování, audit bezpečnosti, hodnocení rizik včetně environmentálních, bezpečnost práce, legislativa v oblasti BOZP, přijatelnost rizika.
Uzávěrka příjmu příspěvků je 23. března, přihlášek pasivních účastníků 31. března a přihlášek vystavovatelů 20. dubna 2009. Ke konferenci bude vydán sborník přednášek. Podrobné informace lze získat na www.diagon.utb.cz, popř. přímo v sekretariátu konference (e-mail: grulichova@rektorat.utb.cz, tel.: 576 032 062, 606 777 238).
(jg)