Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Diago 2018 – lednová konference o technické diagnostice

Technická diagnostika strojů a zařízení bude tématem mezinárodní vědecké konference DIAGO® 2018, která se uskuteční ve dnech 30. a 31. ledna 2018 v hotelu Orea Resort Devět Skal ve Sněžném-Milovech. Asociace technických diagnostiků ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava jako pořadatelé již 37. ročníku konference připravili odborný program zaměřený na měřící metody, přístroje a prostředky používané v údržbě k objektivnímu zjišťování technického stavu, ale také na provozní zkušenosti z údržby strojů a zařízení. Do tematických okruhů patří teorie systémů údržby, tribotechnická a vibrační diagnostika, problematika ustavování strojů, termodiagnostika a diagnostika elektrických točivých strojů. Posluchači se seznámí s modálními a strukturálními analýzami objektů a s informačními a řídicími systémy údržby.

V předvečer konference, tedy 29. ledna 2018, se uskuteční odborné setkání účastníků v prostorách hotelu Orea Resort Devět Skal. Tradiční odborné diskusní fórum bude zahájeno 30. ledna v 19:30 h. Podobnosti o programu, vložném a přihláškách zájemci najdou na http://www.atdcr.cz/web/structure/119.html.            

(ev)