Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Diago 2008

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení je podtitulem 27. ročníku mezinárodní konference s výstavou Diago 2008, která se uskuteční 5. až 6. února 2008 v prostorách beskydského hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Na konferenci budou předneseny především příspěvky z provozní praxe zaměřené na měřicí metody, přístroje a systémy používané v údržbě k objektivnímu zajišťování technického stavu, na řešení systémů údržby a na provozní zkušenosti z údržby strojů. Vedle tematických okruhů pro praxi, jako např. monitorovací systémy technického stavu, tribotechnická diagnostika objektu a maziv, vibrační diagnostika, termodiagnostika a diagnostika elektrických točivých strojů, patří do náplně konference také témata: teorie systémů údržby, vzdělávání v technické diagnostice nebo certifikace způsobilosti v technické diagnostice.
Den před začátkem konference, tedy 4. 2. 2007 do 15 hodin, se na stejném místě uskuteční IV. profesní setkání certifikovaných osob, na které jsou zváni pracovníci s certifikátem pro funkci technik diagnostik – vibrodiagnostik i další zájemci. Další informace a přihlášky na obě akce jsou přílohou této zprávy nebo jsou dostupné na http://www.atdcr.cz
(ed)