Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Dětská univerzita ve čtvrtém ročníku

Dětská univerzita na Technické univerzitě v Liberci zahájila již svůj čtvrtý akademický rok. Při slavnostním aktu ve stylu skutečné imatrikulace (obr. 1) převzalo v neděli 29. září z rukou rektora Zdeňka Kůse a prorektorky Soni Jandové výkazy o studiu 100 no­vých studentů ve věku od šesti do patnácti let. Imatrikulace se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Podobně probíhal i slavnostní akt ve stylu promoce dne 22. června (obr. 2), který ukončil třetí ročník dvousemestrálního programu. Diplom převzali ti, kteří při závěrečné zkoušce obhájili před odbornou komisí svou práci. Dětská univerzita si na nezájem stěžovat nemůže. Letos do ní nastupuje téměř 200 posluchačů, přičemž polovina z nich navazuje na své předchozí studium. Největší zájem mají školáci o robotiku, ale také třeba o chemii nebo o nový obor zaměřený na textilní design. Většina oborů byla obsazena již první nebo druhý den po otevření. Z kapacitních důvodů bylo možné přijmout jen polovinu přihlášených. Děti ve studiu často chtějí pokračovat. Zkoušejí různé obory, a tak si vlastně hledají to, co by chtěly v budoucnu studovat. I proto každý rok přibývají obory nové. Univerzita plánuje vycestovat s nabídkou studia za dětmi na základní a střední školy a umožnit jim, aby se technickým a přírodním vědám mohly věnovat na svých školách a nemusely dojíždět do Liberce.

Dětskou univerzitu pořádá Technická univerzita v Liberci v rámci projektu Otevřená univerzita, na který získala dotaci ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Manažerem projektu je Ing. Miloš Hernych (www.otevrenauniverzita.cz ). V podobě hry na vysokoškolské studium se zde žáci zábavnou formou seznamují s novými poznatky studovaných oborů, přičemž je kladen důraz na získávání teoretických i praktických dovedností, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti. Děti si vybíraly ze studijních programů strojírenství, elektrotechnika, textilní technologie a přírodní vědy. Tyto programy nabídly studium ve třinácti studijních oborech: textilní otazníky, aplikovaná fyzika, aplikovaná chemie, základy elektrotechniky, inteligentní domácnost, řízení elektroniky, robotika a mikroelektronika, materiálové inženýrství, mikrobiologie a sanační technologie, robotika a výpočetní technika ve strojírenství, základy modelování, konstrukce vozidel, robotika a elektrotechnika. Cílem dětské univerzity je podílet se na hledání technických talentů a pomáhat vychovávat novou generaci technických odborníků, jejichž nedostatek se začíná citelně projevovat v celé Evropě. Daří se děti přesvědčit, že je dobré se učit něco nového, že učení není biflování, ale zajímavá a tvůrčí práce.

Otevřená univerzita je v České republice ojedinělý projekt, který pomáhá dětem budovat si vizi své budoucnosti. Kromě populární dětské univerzity jsou pořádány další akce zaměřené na děti a mládež. Například technická přípravka je cyklus volně navazujících jednodenních akcí s náměty z různých technických a přírodovědných oborů. Oblíbený je cyklus celodenních akcí soboty s technikou. Na nedostatek zájmu si nemohou stěžovat ani technické semináře, což je souhrnný název pro nabídku dlouhodobějších monotematických akcí s různými atraktivními náměty. O prázdninách se uskutečnil druhý ročník letní dětské univerzity. Děti ve věku deset až patnáct let měly příležitost čtrnáct dní bádat a experimentovat v laboratořích univerzity, na programu byl i sport a výlety.

[Tisková zpráva TUL.]

(Šm)

Obr. 1. Slavnostní imatrikulace studentů dětské univerzity

Obr. 2. „Promoce“ absolventů dětské univerzity