Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Detektory a separátory kovů pro průmysl

číslo 4/2002

Detektory a separátory kovů pro průmysl

Obr. 1.

V různých odvětvích průmyslu je třeba ochránit citlivé části strojů a zařízení před nežádoucími příměsmi, především kovovými, ve zpracovávaných materiálech. K ochraně vstřikovacích lisů v průmyslu zpracování plastů slouží detektory a současně separátory firmy Pulsotronic SKS (obr. 1), chránící vstřikovací zařízení lisů před poškozením kovovými příměsmi různého složení, které se mohou vyskytovat ve zpracovávané surovině – granulátu. Mesep Compact je určen pro pomalu se pohybující sloupec granulátu a dodává se v provedení pro přívodní trubku o průměru 50 nebo 70 mm. Montuje se přímo na vstřikovací lis. K jeho přednostem patří:

 • velká citlivost na různé kovové příměsi (tab. 1),
 • kompaktní provedení,
 • zvýšení produktivity práce lisu a vyloučení škod vlivem nízkého stupně znečištění suroviny kovovými příměsmi,
 • ochrana vstřikovacích trysek před ucpáním,
 • pokles počtu vadných výlisků a vzrůst kvality výlisků vůbec,
 • možnost bez problémů zpracovávat recyklovaný materiál.

Tab. 1. Jmenovité citlivosti a další hlavní parametry detektorů/separátorů Mesep

Typ přístroje Mesep 50 mm Mesep 70 mm
Citlivost na:
– železo
– barevné kovy
– korozivzdornou ocel

Ć 0,5 mm
Ć 0,7 mm
Ć 0,8 mm

Ć 0,7 mm
Ć 0,9 mm
Ć 1,0 mm
Množství materiálu 0 až 100 ml/cyklus 0 až 200 ml/cyklus
Rychlost materiálu minimálně 3 mm/s
Hmotnost přístroje 15 kg
Výška přístroje 220 mm

Za mimořádné vlastnosti lze u této kategorie zařízení pokládat:

 • schopnost odlučovat i velmi malé kovové nečistoty bez použití mechanických komponent,
 • velmi malou zástavbovou výšku jako novinku, umožněnou nově vyvinutým systémem separace s přesně provedenými tryskami pro tlakový vzduch,
 • vlastní kontrolu chodu s okamžitým hlášením případné závady přístroje,
 • velmi jednoduché uvedení do provozu s intuitivní obsluhou pomocí tlačítek,
 • vynikající poměr ceny k výkonu.

Po uvedení do provozu s určitým materiálem již není nutné přístroj dodatečně donastavovat. Digitální vyhodnocovací elektronika automaticky kompenzuje nežádoucí vlivy sledovaného materiálu a v praxi je zárukou velmi spolehlivé detekce kovových příměsí v granulátu a jejich separace.

(Bibus)

Bibus, s. r. o.
Vídeňská 125,
639 27 Brno
tel.: 05/47 12 53 00,
fax: 05/47 12 53 10
e-mail: bibus@bibus.cz
http://www.bibus.cz

Inzerce zpět