Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Detekce hladin agresivních médií plovákovými spínači

číslo 8-9/2005

Detekce hladin agresivních médií plovákovými spínači

Společnost Level Instruments nabízí kompletní řešení pro měření polohy hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám. V tomto článku jsou představeny magnetické plovákové spínače hladin od firmy Henrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko, jejíž výrobky jsou dodávány na český a slovenský trh pod obchodní značkou KFG Level.

Obr. 1.

Obr. 1. Základní uspořádání plovákového spínače hladiny KFG Level, typ 1003

Plovákové spínače typu 1003 pro detekci polohy hladiny pracují na principu Archimédova zákona (obr. 1). V plováku kulového nebo válcového tvaru je umístěn permanentní magnet, jehož magnetické pole prochází stěnou duté vodicí tyče a spíná jedno nebo postupně několik jazýčkových relé, jejichž počet a rozmístění po délce vodicí tyče zákazník předem určí v objednávce.

Magnetické plovákové spínače lze využít pro většinu kapalných médií jako detektor dosažení nejvyšší nebo nejnižší hladiny pro ovládání pump nebo ventilů apod. Díky svým beznapěťovým jazýčkovým relé jsou magnetické plovákové spínače ideálním prvkem pro připojení k řídicí jednotce (PLC).

Objednat lze vodicí tyče různých délek a provedení, pevně spojené s hlavicí, stejně jako různé verze plováků a mechanického připojení spínače. Výhodou je, že většinu provedení spínačů lze montovat přímo na zásobník bez demontáže plováku.

Základní technické vlastnosti plovákových spínačů typu 1003 jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Základní technické parametry plovákových spínačů KFG Level, typ 1003

Délka vodicí tyče

až 6 000 mm

Materiál
smáčených
častí

korozivzdorná ocel, titan, legovaná ocel, mosaz, PVC (polyvinylchlorid), polypropylen, PVDF (polyvinyldifluorid), PA (polyamid), korozivzdorná ocel potažená vrstvou fluoroplastů E-CTFE (ethylenchlortrifluorethylen) nebo PFA (kopolymer tetraflurethylenu a perfluoralkylvinyletheru) atd.

Provozní tlak

maximálně 5,5 MPa

Hustota média

500 kg·m–3

Provozní teplota

–30 až +200 °C

Výstupní kontakty

až 8 (NO, NC, přepínacích) jazýčkových relé

Spínaná zátěž

40 V·A, 230 V DC/AC, 0,5 A (přepínací); 100 V·A, 230 V DC/AC, 1 A (NO, NC)

Krytí

IP54 až IP68 podle provedení

Plovákové spínače typu 1003 spolehlivě pracují i při vysokých teplotách, v korozivním prostředí nebo v tlakových nádobách. Jsou tedy určeny nejen pro běžné použití, ale i pro úlohy náročné z hlediska bezpečnosti nebo nepříznivých provozních podmínek, tj. k detekci polohy hladiny agresivních kapalin, polohy hladiny v uzavřených tlakových nádržích a také v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dodávají se v provedení EExia nebo EExib (jiskrově bezpečném) a v provedení EExd (pevný závěr). Speciální materiály umožňují používat tyto plovákové spínače i pro práci s médii, která na běžných plovácích ulpívají a tvoří nánosy. K dispozici je také verze určená pro potravinářství. Díky variabilitě provedení je zákazníkům k dispozici více než 50 různých variant provedení plovákových spínačů (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Vybraná provedení plovákových spínačů hladiny KFG Level, typ 1003

Požaduje-li to zákazník, lze přístroje typu 1003 opatřit certifikátem TÜV o výrobě ve shodě s AD HP 0 podle směrnice PED (Pressure Equipment Directive, 97/23/EG), certifikátem ATEX o shodě se směrnicí 94/9/EG od společnosti SNCH (Société Nationale de Certification et d´Homologation) a dále certifikáty GL (German Lloyd), BV (Bureau Veritas) a RINA (Registro Italiano Navale) pro použití při stavbě lodí a v námořní dopravě. K dispozici jsou též varianty vyrobené podle požadavků německého zákona o vodním hospodářství WHG (Wasserhausgesetz) a sanitovatelná varianta odpovídající směrnicím 3A pro mlékárenství a potravinářskou výrobu (USA).

Na českém trhu firmu KFG Level Heinrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko zastupuje společnost Level Instruments spol. s r. o. Sortiment kvalitních švýcarských výrobků za příznivé ceny čeští zákazníci využívají již několik let.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz