Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Deset let společnosti Level Instruments

číslo 10/2004

Deset let společnosti Level Instruments

Uplatnit špičkovou techniku spjatou s lidským umem a pílí – to je základní atribut úspěchu společnosti Level Instruments spol. s r. o. Společnost byla založena v roce 1994 s cílem dodávat kompletní řešení pro použití v chemickém a petrochemickém průmyslu, potravinářství, teplárenství, v cementárnách i dalších průmyslových odvětvích.

Od svého založení společnost zastupuje v České republice a na Slovensku přední světové výrobce měřicích přístrojů. Nabízí vždy prvotřídní výrobky, které vyhovují českým i evropským normám a splňují požadavky na ochranu životního prostředí.

Obr. 1.

Hlavní sídlo společnosti Level Instruments se nachází v Ostravě – Mariánských Horách (obr. 1). Postupně, během deseti let, se společnost rozrostla o oblastní technicko-obchodní kanceláře v Praze, Ústí nad Labem, v Pardubicích a nyní také v Litvínově-Záluží, v areálu společnosti Chemopetrol a. s. Česká rafinérská, a stala se významným partnerem jak velkých podniků a společností, tak i malých firem. A proč byla založena právě v Ostravě? „Odpověď je prostá,„ říká Hynek V. Nápravník, majitel a ředitel společnosti. „Jednak Ostravu ctím jako město s obrovským tvůrčím i dělným potenciálem, které má svoji tradici i perspektivu, a dále, právě zde jsem našel tým odborně zdatných spolupracovníků. S těmito lidmi realizuji vizi – poskytovat firmám dokonalý technický servis v měření a regulaci, šitý na míru.„

A kroky vedoucí k úspěchu?

Skutečností podmiňujících úspěch je podle Hynka V. Nápravníka několik. Všechny však musejí do sebe zapadat v dokonalé mozaice. Co je však nejpodstatnější, to je serióznost v jednání, úplná nabídka a splnění přijatého úkolu v největší kvalitě a v dohodnutém termínu.

Kontakty se zákazníky zajišťují obchodní zástupci působící po celém území České republiky i Slovenska a také obchodní partneři společnosti. Právě zkušenosti obchodních zástupců zaručují nanejvýš profesionální nabídku řešení dané úlohy. Úkolem servisních techniků je poskytovat zákazníkům společnosti komplexní služby od uvedení do provozu a zaškolení obsluhy až po nezbytný servis. V současné době je již také samozřejmostí nepřetržitý servis po 24 hodin denně sedm dní v týdnu a možnost vyzkoušet si – při řešení složitých úloh – nabídnutý přístroj či celé zařízení ještě před zakoupením.

Co všechno Level Instruments nabízí?

Na základě přání a potřeb zákazníka navrhnou pracovníci společnosti optimální řešení pro měření výšky hladiny v zásobnících kapalin a sypkých látek a pro měření průtoku v kanálech, žlabech a plně i částečně zaplněných potrubích. Dokážou rovněž zpracovat nabídku pásových a průtokových vah a vibračních, rotačních i kapacitních mezních spínačů polohy hladiny, tlakových spínačů a snímačů tlaku, přístrojů pro měření a zaznamenávání teploty, mechanických měřidel výšky hladiny v zásobnících kalů v čistírnách odpadních vod, fakturačních měřicích systémů průtoku a výšky hladiny pro chemický a petrochemický průmysl i zařízení pro měření koncentrace prachu a vlhkosti látek a nově také pro analytická měření.

Společnost Level Instruments po dobu své existence i nadále stále prosazuje ve svých řešeních použití špičkové techniky založené na ověřených poznatcích vědy a techniky. V tom je totiž klíč k úspěchu – tedy k prosperitě společnosti.

Společnost pamatuje i na občany města

V rámci připomenutí si výročí deseti let od založení společnosti se v kongresovém sále hotelu Atom v Ostravě uskutečnila menší slavnost za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, města Ostravy a firem z České republiky i ze zahraničí. Při té příležitosti majitel a ředitel společnosti Hynek V. Nápravník předal starostce městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Lianě Janáčkové šek v hodnotě 50 000 korun na projekt Lavičky, které budou sloužit lidem k odpočinku i k přemýšlení. Obdobně byl šek v téže hodnotě předán v minulých dnech, při příležitosti 75. výročí Rotary klubu, Múzické škole při Lidové konzervatoři v Ostravě se speciálním zaměřením na sociální a humanitární projekty pro hendikepované děti a mládež.

Minulost je závazkem do budoucnosti

Mezi odborníky v oboru automatizační techniky by se stěží našel někdo, kdo o společnosti Level Instruments dosud nikdy neslyšel. Pravidelně je s novinkami a zajímavostmi v sortimentu nabízeném společností seznamována početná čtenářská obec odborných časopisů.

Každé výročí je důvodem k zamyšlení a ohlédnutí se za uplynulými roky. V případě společnosti Level Instruments je vidět především tvrdou každodenní práci týmu kvalifikovaných pracovníků. Největším oceněním jejich úsilí jsou spokojení zákazníci, kteří se na ně s důvěrou obracejí a tím je motivují k další práci.

Level Instruments spol. s r. o.

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět