Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Deset let modulů ADAM na našem trhu

číslo 6/2003

Deset let modulů ADAM na našem trhu

Již v roce 1993 začala společnost FCC Průmyslové systémy nabízet moduly řady ADAM-4000. Jejich trvalý úspěch je potvrzen i mnoha napodobeninami vyráběnými po celém světě. Shrňme při příležitosti desátého výročí, co nabízejí stále populární „adamy“ dnes.

Obr. 1.

Moduly ADAM slouží k dálkovému měření, řízení a sběru dat. Na obr. 1 je ukázán příklad rozsáhlé sítě využívající moduly ze všech dodávaných řad. Každý modul v síti má svou adresu. Řídicí jednotka sítě (master), kterou je obvykle počítač typu PC, se na něj může obracet se žádostí o změření vstupních veličin nebo nastavení výstupů. Vstupy a výstupy, které moduly ADAM nabízejí, lze rozdělit do pěti základních skupin:

  • Analogové vstupy k měření napětí nebo proudu. K dispozici jsou i vstupy pro měření teplot pomocí termoelektrických článků nebo odporových teploměrů. Teploměrové vstupy mají veškeré potřebné vybavení, jako je kompenzace studeného konce pro termočlánek, napájecí svorky pro odporový teploměr nebo linearizační přepočty.

  • Analogové výstupy, které lze použít např. k ovládání měničů frekvence. Moduly ADAM mají napěťové i proudové výstupy standardního provedení (0 až 10 V, 2 až 10 V, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA).

  • Digitální vstupy pro sledování stavu spínačů, relé, limitních čidel nebo jiných zařízení. Podle charakteru sledovaného signálu lze volit vstupy s různou spínací úrovní, s galvanickým oddělením či bez něj.

  • Digitální výstupy pro dálkové ovládání. Lze jimi zapínat motory, osvětlení nebo dálkově nastavovat různá technologická zařízení. K dispozici jsou bezkontaktní výstupy s otevřeným kolektorem nebo relé.

  • Čítače, které umožňují načítat impulsy z průtokoměrů, elektroměrů, měřit otáčky nebo čas. Čítače v modulech ADAM jsou vybaveny vstupními filtry, nastavitelnou úrovní komparace a příznakem načtení předvoleného počtu impulsů.

Obr. 2.

Vlastnosti modulů řady ADAM-4000 a ADAM-5000

Moduly těchto dvou řad komunikují po síti RS-485. Použitý protokol je velmi jednoduchý. Spočívá v odeslání textového řetězce na sériový port a přijetí podobného řetězce odpovědi. Není tedy žádný problém naprogramovat si vlastní aplikaci či využít knihovny DLL pro integraci komunikace s moduly ADAM např. do Windows. K dispozici jsou i ovladače pro různé programy pro průmyslové řízení a sběr dat, např. InTouch nebo LabView, z domácích je to Promotic nebo ControlWeb.

Moduly řady 4000 v typických pouzdrech (obr. 2) jsou vhodné tam, kde je třeba na jednom místě měřit či nastavovat jen několik veličin, neboť mají jen omezený počet vstupů či výstupů. Pokud je na jednom místě soustředěno větší množství vstupů či výstupů, je z hlediska technického i finančního výhodnější použít modul řady ADAM 5000 se zásuvnými jednotkami (obr. 3). Volbou zásuvných jednotek lze vytvořit kombinaci vstupů a výstupů, která přesně odpovídá požadavkům projektu.

Řada ADAM-6000

ADAM-6000 je na trhu od roku 2002 a představuje nový přístup k dálkové komunikaci. Využívá internetové technologie a komunikuje pomocí protokolu TCP/IP. Obr. 3. Lze jej tedy zapojit do místní intranetové sítě podniku, ale je možné jej umístit kdekoliv, kde je k dispozici celosvětová síť Internet. Každý ADAM má vlastní webovou stránku, kterou lze zobrazit běžným internetovým prohlížečem. K dispozici jsou i další protokoly, jež jsou kompatibilní se standardními softwarovými produkty používanými v internetových sítích.

Aplikace

Moduly ADAM jsou konstruovány pro průmyslové aplikace. Mají široký rozsah napájecího napětí, které je galvanicky odděleno od komunikačního rozhraní a měřicích obvodů. Každý modul je opatřen hlídacím obvodem (watchdog) i přepěťovou ochranou komunikačního vstupu. Pro všechny řady je k dispozici konfigurační software pro nastavení a testování sítě.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět