Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Demokratizace inovací

Autor článku se zamýšlí nad stále lepší dostupností know-how a technologií, měnícím se profilem elektrotechnického průmyslu a také nad tím, jak může distribuce do budoucna pomoci vytvořit lepší podmínky pro alternativní a aktivnější přístup k návrhům elektronických zařízení, který by zahrnoval širší spolupráci a významně urychlil vývoj konceptů produktů a tvorbu prototypů.

 
Know-how z oblasti technologií a konstrukce elektroniky dosud nikdy nebylo tak přístupné a dostupné všem, ať již jde o konstruktéry, nadšence v oblasti elektroniky, nebo studenty různých univerzit či škol. Za tímto nebývalým nárůstem dostupnosti informací z velké části stojí internet, „tiskařský lis moderní doby“, a jeho stále se zvyšující rychlost. Přístup ke know-how a informacím je mnohem jednodušší: konstruktéři a studenti se z videí na webu naučí více než z technických listů a on-line lze nalézt také stále bohatší odborný obsah. Vše se navíc dále zjednodušuje díky mobilním zařízením, která jsou stále výkonnější a dostupnější a která používáme pro úkoly, jež jsme dříve mohli svěřovat pouze počítačům. Sociální média v tomto ohledu také hrají svou roli, jelikož na obrazovky mobilních zařízení přinášejí vybrané zajímavé informace. Ani pracovníci ve vývoji nezůstávají pozadu a jsou stále více aktivní v on-line komunitách, kde hledají rady nebo spolupracují s ostatními.
 
Kromě zmíněného nelze zapomenout také na stále dostupnější vývojové stavebnice, včetně platforem jako Raspberry Pi a Arduino, a bezpočet modulů pro bezdrátovou komunikaci prostřednictvím mobilních sítí nebo sítí Bluetooth, WiFi či GPS. Tyto platformy a moduly umožňují vývojářům každého věku a zkušeností experimentovat s projekty a systémy, které jsou součástí internetu věcí. V oblasti programování existují iniciativy, které mladší generaci umožňují naučit se psát programy, což je základní dovednost potřebná pro práci s deskou Raspberry Pi, a ukazují mladým programátorům a vývojářům, jak snadné může programování být. Existuje však mnoho dalších iniciativ, včetně např. Festival of Code (www.yrs.io/festival; viz text na rastru), jenž každoročně hostí programátory a vývojáře mladší osmnácti let z celé Británie, ale i ze zahraničí.
 

Vzestup „geeků“

Tyto trendy významně přispěly k převratným změnám v automatizaci a způsobily, že role společnosti RS Components coby celosvětového distributora nabývá odlišnou podobu. RS již nadále není pouhým dodavatelem základních elektronických součástek, ale stále více poskytuje také nástroje, know-how a kompletní techniku pro tvorbu elektronických zařízení. Mění se ovšem také profil zákazníků: společnost RS byla a nadále zůstává distributorem v oblasti velkoobchodu (B2B), a ačkoli zatím nepůsobí v režimu maloobchodu (B2C) v jeho pravém významu, stále více pracuje v prostředí, které by bylo možné popsat jako business-geek, neboli B2G. Tento termín nepoužívám ani v nejmenším pejorativně – mám v úmyslu chválit, ne se vysmívat! Bez ohledu na to, jak budou označováni, jsou geekové a nadšenci pro techniku pro náš průmysl stále důležitější a stávají se symbolem demokratizace inovací.
 
Obecně lze říci, že výkonné zdroje a nástroje, které byly v minulosti výhradní doménou středně velkých nebo velkých společností působících v oblasti návrhu a výroby elektroniky, jsou nyní dostupné i jednotlivcům a malým společnostem. Tato demokratizace oblasti návrhů elektroniky má lavinový efekt napříč celým odvětvím – ba co víc, dokonce transformuje celý proces návrhu elektronických zařízení, který nyní vyžaduje mnohem aktivnější přístup.
 

Trendy v oblasti návrhu elektronických zařízení

Existují tři nejdůležitější trendy, které transformují přístup k inovacím a návrhům produktů. Prvním je trend open-source a stále se zvyšující dostupnost hardwaru a softwaru typu open-source. Trend softwaru s otevřeným zdrojovým kódem je dobře zavedený i díky tomu, že jej všichni přední výrobci softwaru podporují, zatímco hardware typu open-source je stále relativně v plenkách – ovšem roste, a to velmi rychle. Referenční návrhy s prověřeným hardwarem a knihovny softwarových protokolů od výrobců polovodičových součástek a ostatních výrobců umožňují konstruktérům rychle zkoušet hotové koncepty namísto toho, aby začínali od nuly. Platformy jako Raspberry Pi a Arduino navíc dovolují rychle vytvářet produkty založené na modulárních stavebních blocích. Deska Arduino představuje pravděpodobně největší dosavadní úspěch trendu open-source hardwaru a základním důvodem tohoto úspěchu je skutečnost, že se jí podařilo vytvořit živoucí ekosystém, ve kterém jsou všechny informace o návrhu hardwaru dostupné konstruktérům, již jej mohou studovat a rozšiřovat pro své potřeby.
 
Druhým trendem je narůstající dostupnost bezplatného softwaru pro navrhování elektroniky. Bylo by zvláštní, kdybych nyní zapomněl na společnost RS a její roli v této oblasti a nezmínil produkty DesignSpark PCB a DesignSpark Mechanical, tedy klíčové příklady bezplatných nástrojů pro vytváření návrhu elektroniky. Software DesignSpark PCB eliminoval nutnost používat pro návrh uspořádání desek plošných spojů specialisty a nyní všem konstruktérům umožňuje rychle navrhovat nové koncepty. Nástroj DesignSpark Mechanical je založený na technikách přímého modelování a poskytl mnohem širšímu okruhu lidí možnost používat výkonný nástroj pro 3D modely a rychle vytvářet mechanické koncepty a návrhy uspořádání
elektronických zařízení.
 
Třetím trendem je stále snadnější přístup k prostředkům pro rychlou tvorbu prototypů. Jedním z těch, kdo významně přispívají k popularitě tohoto konceptu, jsou výrobci desek plošných spojů, kteří jsou schopni dodat prototypové desky v řádu dnů za relativně nízkou cenu. Dále jsou to 3D tiskárny, které mají velmi přínosný dopad na schopnost rychle vytvářet prototypy a realizovat koncepty mechanických návrhů. Tyto stroje jsou stále dostupnější a 3D tiskárny pro tisk z plastových materiálů jsou v současnosti nabízeny za podobné ceny jako 2D laserové tiskárny vyšší třídy.
 

Aktivní přístup

Zmíněné aspekty umožňují při vypracovávání návrhu elektronických zařízení používat aktivnější přístup s důrazem na rychlou tvorbu konceptů a prototypů, který může významně omezit požadavky nutné pro začátek celého procesu. Výsledkem může být mnohem širší pole návrhů, kdy se celé týmy konstruktérů účastní „burzy nápadů“ a nezbytné funkce jsou definovány až v mnohem pozdější fázi procesu návrhu. Následně lze několik konceptů vytvořit digitálně a vyvíjet paralelně s tím, že nejsilnějším konceptům se věnuje další úsilí a ty nejslabší jsou v průběhu evolučního a iteračního procesu rychle opuštěny. Poté přijde na řadu fyzická tvorba prototypů rychle následovaná testováním ze strany zákazníků a trhu, díky čemuž projde celým procesem návrhu jen malý počet prototypů.
 
Tento přístup nabízí mnoho výhod, včetně schopnosti rychle reagovat na požadavky trhu a zkrácení doby potřebné pro uvedení produktu na trh. Dále je schopen podporovat inovace tím, že zrovnoprávňuje konstruktéry malých a velkých firem a dává jim možnost nabývat nové zkušenosti i za předpokladu, že potenciální koncept není nakonec realizován.
 

Demokratizace

Nikdy dříve nebyly možnosti návrhu a výroby elektronických zařízení tolik přístupné a dostupné tak široké veřejnosti. Budoucí směřování elektrotechnického odvětví nadále ovlivňuje spousta faktorů, mimo jiné rostoucí dostupnost know-how a nenákladných platforem pro návrh systémů, úspěch konceptu open-source, větší počet zdrojů v podobě dodavatelů součástek a technologických zařízení, včetně předních distributorů, jakým je např. společnost RS, existence bezplatných nástrojů pro mechanické návrhy a návrhy desek plošných spojů a široké možnosti rychlé tvorby prototypů, včetně používání 3D tiskáren.
 
Všechny tyto faktory působí společně s cílem demokratizovat proces návrhu a učinit ho přístupnějším mnohem většímu počtu konstruktérů a návrhářů a zároveň umožnit používání rozdílných přístupů, které otevřou cestu větším inovacím a zároveň významně zkrátí dobu potřebnou pro přechod od konceptu k hotovému produktu.
 
Společnost RS má za cíl bez ustání podporovat inovace v podnicích všech velikostí. V této pozici jí tak nemohl ujít aktuální trend demokratizace, a proto se nyní snaží reagovat a zaujmout nové trhy tím, že zákazníkům nabídne ty správné produkty, nástroje a zdroje pro návrhy. Nikdo by neměl zůstat na pochybách: distribuce bude v budoucím, rychle se vyvíjejícím světě návrhů hrát stále důležitější roli.
Glenn Jarrett, Global Head of Product
Marketing, RS Components
 

Festival of Code – festival programování, hudby a pizzy

Festival of Code je každoroční soutěž určená pro programátory z Británie, nyní i s mezinárodní účastí. Je otevřena všem mladým programátorům ve věku do osmnácti let a loni se jí zúčastnilo více než 1 200 mladých lidí z Británie, Francie, Švýcarska a Kosova.
 
Festivalový týden letos od 1. do 7. srpna 2016 bude od pondělí do čtvrtka probíhat v místních střediscích, kde budou účastníci v týmech vytvářet digitální prototypy. V pátek s nimi přijedou do regionálních středisek, kde budou prezentovat své projekty, radit se s odborníky a setkávat se s kolegy z ostatních místních středisek (a poslouchat hudbu a jíst pizzu). Vítězové potom odcestují na semifinálové a finálové kolo, kde budou v neděli vybráni vítězové (a organizátoři slibují, že tam bude ještě více hudby a pizzy).
 
Účast na festivalu je zcela zdarma. Pořádá jej sdružení Young Rewired State (@youngrewired) a podporují jej různé nadace, technické asociace, firmy, ale také soukromé osoby, které mohou přispět malou částkou prostřednictvím interaktivního formuláře na webové stránce festivalu: http://festival.yrs.io/.
(Bk)
 

Geek: šprt, pako, ťulpas, blbeček, podivín, zvláštní člověk

Přeložit slovo geek do češtiny není snadné. Asi si dovedeme představit, co znamená, ale v češtině mají snad všechny jeho překlady hanlivý význam. V angličtině se toto slovo používá pro žáky a studenty (mnohdy) talentované a zcela zaujaté technikou a informatikou a lze je přeložit jako technický nadšenec; pro žáky vynikající v jiných oborech se častěji používá výraz nerd. Tato slova již nebývají cítěna jednoznačně urážlivě.
 
Český jazyk je zde odrazem přístupu společnosti: být normální je v pořádku, být zvláštní (speciální, jedinečný, vynikající) je přinejmenším podezřelé.
 
Ovšem nic není ztraceno – i v angličtině pozbyla slova geek a nerd svého pejorativního významu celkem nedávno, uvádí se, že přibližně v 90. letech minulého století – proto na to většina překladových slovníků zatím nezareagovala. Teprve v poslední době být geek začíná být cool.
(Bk)
 
Obr. 1. Stavebnice Arduino může být základem pro stavbu robotů populárních mezi mládeží
Obr. 2. Ke stavebnici Arduino jsou k dispozici výkresy desek plošných spojů ve formátu DesignSpark PCB – vývojového nástroje, nabízené společností RS zdarma
Obr. 3. Od firmy RS lze koupit také Raspberry Pi – stavebnici cenově výhodného jednodeskového počítače