Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Delta pro Windows – přesné a rychlé výpočty primárních prvků průřezových měřidel průtoku

Automa 10/2001

Ing. Čestmír Najzar, Najzar Software

Delta pro Windows – přesné a rychlé výpočty primárních prvků průřezových měřidel průtoku

Měření průtoku průřezovými měřidly s použitím snímačů rozdílu tlaků zůstává, i přes nástup nových měřicích metod, značně rozšířeným způsobem měření, který se, i když nijak bouřlivě, neustále vyvíjí. Zdokonalovány jsou metodiky výpočtů i matematické modely popisující chování proudících tekutin. Mílovými kroky jde kupředu také výpočetní technika.

A to vše stojí za novou verzí programu Delta, kterou představuje firma Najzar Software, tvůrce původní dosovské verze programu.

Program Delta ve verzi pro MS DOS, bez kterého se neobejde většina metrologů i projektantů v oboru měření průtoků, se za dobu své existence stal doslova legendou.

Nový program Delta nyní přebírá to nejlepší z verze pro MS DOS a dále to rozvíjí.

Přichází s výpočty on-line, možností zadávat vstupní hodnoty vyjádřené v mnoha rozličných fyzikálních jednotkách nezávisle pro jednotlivé vstupní veličiny, se široce konfigurovatelnou tvorbou protokolu (včetně výběru jazyka či fontů), s exportem protokolu do textového editoru (ve formátu *.rtf) a s mnoha dalšími novinkami. Využívá přitom nejnovější vědecké poznatky a moderní počítačové technologie. Důraz je kladen na jednoduché ovládání programu a rychlost a přesnost výpočtu.

Program Delta je určen pro operační systémy Microsoft Windows 95/98/ME a Windows NT4/2000.

Řeší tři základní výpočtové úlohy: výpočet průměru primárního prvku, výpočet tlakové diference a výpočet průtoku. Kromě norem obsažených v původní dosovské verzi (ČSN ISO 5167-1, ČSN 25 7711, ČSN 25 7712) je doplněn rozšířením o opravu ČSN ISO 5167-1 (doplněk normy Amd-1) a výpočet podle americké normy ASME MFC-3M-1989, což ocení zejména firmy spolupracující s americkými partnery. Program zahrnuje široký sortiment primárních prvků : clony (centrická, segmentová, čtvrtkruhová a clona s kuželovým vstupem), dýzy (ISA 1932 a dýza s dlouhým poloměrem) a Venturiho trubice (klasická Venturiho trubice s obrobeným, litým nebo svařovaným konfuzorem a Venturiho dýza). Počítá průtoky obecných kapalin definované fyzikálními konstantami, plynů (jsou obsaženy v databázi modifikovatelné uživatelem) a vody a páry (podle mezinárodních definic IFC 67, IAPS 1984 a nově také IAPWS-IF97).

Při výpočtu je možné nastavit mnoho dalších parametrů, jejichž výčet však přesahuje rozsah tohoto článku. Proto doporučujeme všem zájemcům, aby si novou verzi programu Delta vyzkoušeli.

Bezplatnou ukázkovou verzi si mohou zájemci stáhnout z internetu (najdou ji na adrese http://delta.najzar.cz v části download) nebo si ji mohou vyžádat u firmy Najzar Software.

Program úspěšně absolvoval certifikaci v ČMI Brno, kde prokázal vynikajících výpočetní schopnosti, plně srovnatelné se schopnostmi mnohem dražších obdobných zahraničních programů.

Život jde stále kupředu a pokračuje i vývoj programu Delta. Proto je možné se těšit na nové verze, které by měly být rozšířeny o další normy (British Standard, GOST) a měly by obsahovat další případná zlepšení vycházející z požadavků uživatelů produktu.

Najzar software
Ing. Čestmír Najzar
Dukelská 1053
739 11 Frýdlant n. O.
tel.: 0658/66 13 70
fax: 0658/66 13 71
e-mail: delta@najzar.cz
http://www.najzar.cz