Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

DEHNpatch – univerzální přepěťová ochrana pro datové sítě

číslo 7/2006

DEHNpatch – univerzální přepěťová ochrana pro datové sítě

V dnešní době jsou přepěťové ochrany natolik rozšířeny, že málokoho, zvláště u zařízení s důležitou funkcí, napadne navrhovat nebo provozovat zařízení bez nich. Jednou stránkou věci jsou samotné přepěťové ochrany pro napájecí soustavu. Přepěťová ochrana je konstruována jako nejslabší místo, kde má za jasně definovaných podmínek dojít k vyrovnání potenciálů. Nicméně je třeba počítat s tím, že vyrovnání potenciálů může nastat i v jiné části zařízení, např. na desce elektroniky, kde jsou malé vzdálenosti mezi vodiči s různým potenciálem a impulsní odolnost je dána pouze izolačními schopnostmi vzduchu. Vyrovnání potenciálů zde může způsobit destrukci zařízení.

Obr. 1.

Obr. 1. Propojovací kabel s přepěťovou ochranou Dehnpatch

U datových sítí sice rovněž dochází k událostem, kdy je zařízení takto zničeno, ale pro vlastní provoz jsou velmi nepříjemné dočasné výpadky systému, na jejichž vzniku se z velké části podílí přepětí.

Snad nejhorší noční můrou je v současnosti ztráta důležitých informací. Žijeme v době, kdy je dostupnost důležitých informací nutnou podmínkou úspěchu v podnikání. Nefunkční datové sítě komplikují život vedoucím pracovníkům i operátorům výrobních podniků, snižují efektivitu jejich práce a v případě déletrvajících problémů ohrožují i samu další existenci podniku. Cena informace je závislá na době, kdy ji zákazník obdrží (předpověď počasí na předminulý týden už má pouze statistickou hodnotu).

Správně a především bezproblémově fungující informační systém je víceméně nutností a pro jeho správnou a bezporuchovou funkci je důležitá ochrana před vnějšími vlivy, které ho zatěžují a ohrožují. Pro ochranu zařízení v těchto systémech před přepětím šířícím se mnohdy rozsáhlými datovými sítěmi se často používaly sady přepěťových ochran určených pro 19" datové rozváděče. Pro nová zařízení byly tyto přepěťové ochrany vhodným řešením, nicméně vlivem modulového uspořádání po osmi svodičích přepětí na plošném spoji byl v některých případech uživatel nucen instalovat několik přepěťových ochran navíc.

Obr. 2.

Obr. 2. Dehnpatch – schéma zapojení

U již existujícího zařízení se lze dostat do situace, kdy je akutně nutné instalovat svodiče přepětí a přitom toto zařízení nemá 19" datový rozváděč, tudíž dříve zmíněné přepěťové ochrany není možné použít. U nových zařízení se zase někdy lze setkat s tím, že by několikamodulové uspořádání bylo zbytečné. Pro uvedené případy je určen univerzální svodič přepětí Dehnpatch (DEHNpatch™ 929 100 či 929 110) k použití na přechodu zón ZBO 0B – ZBO 1 (LPZ 0B – LPZ 1).

Přepěťové ochrany Dehnpatch mají podobu i funkci propojovacích (patch) kabelů (obr. 1; pozn. red.: patch kabel, angl. patch cord, je kabel propojující porty na propojovacím panelu datové sítě, zvaném patch panel, s aktivními prvky sítě). Přepěťové ochrany integrované do propojovacích kabelů výrazně spoří náklady oproti dříve uvedeným možnostem ochrany proti přepětí. Dehnpatch je první propojovací kabel s přepěťovou ochranou v provedení Cat. 6 (podle ČSN EN 50173 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy), který lze univerzálně používat v systémech s jmenovitým napětím do 48 V DC. Mezi jeho přednosti patří kovové tělo přepěťové ochrany, které je součástí stínění propojovacího kabelu, a chránění všech osmi žil (obr. 2).

Obr. 3.

Obr. 3. Dehnpatch v 19“ rozváděči

Instalace je velmi jednoduchá. Obyčejný propojovací kabel zapojený mezi propojovacím panelem a aktivním síťovým zařízením (např. switchem) se nahradí kabelem s přepěťovou ochranou Dehnpatch. Uzemnění spolehlivě zajišťuje nosná patka, s jejíž pomocí se ochrana upevní na nosnou lištu TS 35 (tzv. lištu DIN). Instaluje-li se k 19" rámu současně větší počet ochran, doporučuje se využít montážní sadu Dehnpatch (929 199), která je dodávána jako příslušenství na přání zákazníka.

Standardní délka kabelu je 3 m, ale již od kusových objednávek je možné dodat sadu s délkou kabelů podle specifikace zákazníka, a to až do celkové délky 10 m.

Ochrana Dehnpatch je vhodná pro všechny běžné datové sítě v kancelářích i v průmyslu, jako např. gigabitový Ethernet, ATM nebo ISDN, ale také pro připravované systémy Voice of IP (přenos hlasu po datové síti) a Power over Ethernet (napájení z Ethernetu). Lze jej použít pro stíněné i nestíněné sítě. Dehnpatch využívá konektor RJ45, jichž lze do 19" rámu osadit až 24 v jedné řadě (obr. 3).

Obr. 4.

Obr. 4. Použití kabelu Dehnpatch bez rozváděče (krátká lišta DIN je součástí dodávky; kostra počítače musí být uzemněna)

Dehnpatch lze také použít samostatně pro ochranu koncové pracovní stanice, a to tak, že se malá lišta TS 35, která je součástí dodávky, přišroubuje na kostru počítače a Dehnpatch se použije jako propojovací kabel (obr. 4).

Díky univerzálnímu použití neztratí investice do propojovacích kabelů s přepěťovou ochranou Dehnpatch smysl ani tehdy, když se uživatel rozhodne pro změnu datové sítě. Dehnpatch může bez problémů fungovat i na jiném místě nebo v jiné aplikaci.

S přihlédnutím k mnoha přednostem a výhodám ve srovnání s jinými systémy přepěťových ochran datových sítí obdržel Dehnpatch Čestné uznání v soutěži Zlatý Amper 2006. Bližší informace o výrobcích společnosti Dehn + Söhne zájemci naleznou na http://www.dehn.cz nebo si je mohou vyžádat na adrese:

Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG,
organizační složka Praha

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz