Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Decentrální servopohony AMKmotion a firma Amtek jako jejich integrátor

Společnost AMTEK, spol. s r. o., (dále Amtek) je tradiční distributor produktů pro průmyslovou elektrotechniku několika značek a také hliníkových profilů, z nichž pro zákazníky vytváří konstrukce oplocení apod. Přirozená synergie vyplývající z této nabídky vede k dodávkám sestav jednoúčelových strojů a mechanismů. Nyní k této nabídce přibývá jedinečné řešení s decentrálními servopohony, které vyniká nadstandardní úsporou místa a kompaktností řešení různých polohovacích mechanismů.

 

Úvod

V nabídce společnosti Amtek je sortiment z oblastí snímačů, prvků pro zajištění strojní bezpečnosti, pohonů a jejich řízení, strojního vidění a mechanických konstrukcí. Výrobci těchto produktů a systémů jsou ve svých oborech špičkové zahraniční firmy: di-soric, Datalogic, Euchner, Tapeswitch, Fuji Electric, Lika, May­tec. Jedním z výrobců s velmi zajímavým sortimentem je německá firma AMKmotion, která vznikla na jaře 2021 zakoupením pohonářských aktivit jejího předchůdce, firmy AMK, firmou Arburg.

Integrace těchto pohonů bývá založena na konstrukcích z hliníkových profilů Maytec (obr. 1) doplněných snímači di-soric, Datalogic a Lika a klasickými pohony Fuji Electric. Co se týče oplocení pracovišť, přicházejí ke slovu bezpečnostní kliky a zámky od firmy Euchner (obr. 2) nebo spínací hrany či rohože od firmy Tapeswitch. Zajímavé úlohy lze řešit též s průmyslovými kamerovými systémy Datalogic, popř. di-soric, montovanými na robustní a současně flexibilní konstrukce z hliníkových profilů. Jednoduchými, ale velmi žádanými prvky jsou také malé jednoúčelové dopravníčky (obr. 3).

Poslední dobou se pro malou a přesnou manipulaci osvědčuje použití decentrálních pohonů německé firmy AMKmotion, jež vynikají tím, že není třeba rozváděč a řídicí systém motion control, výkonový usměrňovač pro stejnosměrný meziobvod a střídače se servomotory jsou decentralizované a podle potřeby opět rozmístěné na robustní konstrukci z hliníkových profilů Maytec.

Vše je doplněno osvětlením prostoru strojů a signalizačními světly di-soric ve vysokém krytí, s odolností proti připékání olejové mlhy, velmi kompaktními rozměry a s možností nastavení prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Decentrální servopohony AMKmotion

Servomotory s integrovaným měničem jsou dávno známým a střídavě se objevujícím a zanikajícím konceptem směrovaným především na malé výkony a s malým napětím (24 V DC, 48 V DC, popř. 60 V DC). Společnost AMKmotion (www.amkmotion.com) však má již několik let v nabídce decentrální pohony s plnohodnotným napájením 3× 400 V AC a meziobvodem na hladině 600 V DC, což zcela mění možnosti jejich použití a povyšuje tyto pohony do kategorie plnohodnotných servopohonů pro úlohy řízení polohy a pohybu – motion control. V současné době je právě vyvíjena druhá řada těchto pohonů s mnoha vylepšeními, a to především směrem k dalšímu snížení nákladů na instalaci.

Decentralizovaná řídicí jednotka iSA (obr. 4) umožňuje navrhnout celý stroj bez řídicího rozváděče. Přímo v ní je integrován usměrňovač z 3× 400 V AC na stejnosměrný meziobvod DC-Bus pro napájení všech decentralizovaných pohonů AMKmotion. Současně jde o výkonný řídicí systém typu motion control založený na operačním systému Linux, který zároveň poskytuje decentralizované funkce logického řízení (PLC). Jednotka má rozhraní EtherCAT a v této síti pro řízení pohonů a komunikaci s I/O plní funkci řídicího účastníka (master). Řídicí jednotka se ale může chovat i jako slave v sítích EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, Profibus-DP nebo CANopen. To dovoluje uživatelům snadno realizovat funkce komunikační brány pro obvyklé typy komunikačních systémů. Základní parametry jsou v tab. 1.

 

Decentralizované servopohony AMKASMART ihXT

Chytré a účinné decentralizované servomotory nové řady ihXT s integrovaným střídačem napájeným z DC-Bus a komunikující s řídicí jednotkou iSA přes EtherCAT mají výkony v rozsahu 150 až 450 W (obr. 5). Pro co nejsnadnější a prostorově úspornou instalaci jsou tyto servopohony vybaveny hybridním kabelem. Kompletní jednotka umožňuje řetězové zapojení: DC sběrnice a komunikační síť EtherCAT jsou vedeny hybridním kabelem od jednoho pohonu ke druhému. V jedné větvi lze připojit až 40 os (obr. 6).

Nejdůležitějšími výhodami tohoto řešení jsou malé rozměry, eliminace drahých konektorů a pracnost instalace menší o polovinu díky použití hybridních kabelů, které ušetří až 90 % nákladů na kabeláž. Chytré připojení s pomocí zásuvných svorkovnic v IP65 dále snižuje náklady na konektory nejméně o dvě třetiny.

Propojení se standardními servopohony

Aby nešlo o uzavřený systém, musí být k dispozici také propojení s „okolním světem“. K tomu jsou v nabídce decentrální servoměniče iC, které nejenže umožňují připojit nejrůznější servomotory (i od jiných výrobců), ale též rozšiřují výkonový rozsah systému.

Další komponenty, které lze k základnímu systému připojit, jsou popsány na webu AMKmotion v sekci decentralizovaných servopohonů. Vše směřuje k tomu, aby na stroji nemusel být centrální rozváděč, který vždy snižuje modularitu řešení a v mnoha případech je prodražuje.

 

Závěr

Služby integrace systémů poskytované společností Amtek jsou již delší dobu zajímavým doplňkem její nabídky v distribuci produktů pro průmyslovou automatizaci. Novými příspěvky v této oblasti jsou náročné úlohy strojového vidění, vybavení strojů precizním osvětlením a signalizací a aktuálně rovněž decentrální servopohony. Jejich energetická účinnost, rychlé uvedení do provozu a nízké instalační náklady jsou efektivně kombinovány s otevřeností pro systémy třetích stran.

 

Ing. Petr Boček,
AMTEK, spol. s r. o.

Obr. 1. Hliníkové profily Maytec (foto: Maytec)

Obr. 2. Bezpečnostní komponenty pro řízení přístupu od firmy Euchner (foto: Euchner)

Obr. 3. Jednoúčelový dopravníček Maytec (foto: Maytec)

Obr. 4. Decentralizovaná jednotka řízení polohy a pohybu iSA (foto: AMKmotion)

Obr. 5. Decentralizované pohony ihXT (foto: AMKmotion)

Obr. 6. Pohony ihXT se propojují do série hybridním kabelem (grafika: AMKmotion)

 

Tab. 1. Technické parametry decentralizované řídicí jednotky iSA