Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Decentralizované měniče i-series motec pro energeticky účinnou výrobu

Měniče frekvence motec i-series nové generace od firmy Lenze zaujmou digitálními funkcemi a energetickou účinností.

 

Rostoucí požadavky na energetickou účinnost a transparentnost výrobních procesů staví průmysl před stále nové úkoly. Společnost Lenze, specialista na automatizaci, nabízí jako řešení inteligentní, nákladově a energeticky efektivní decentralizované měniče i550 a i650 motec (obr. 1). Největší přínos bude mít tato řada měničů pro výrobce strojů a uživatele v oblasti intralogistiky, automobilového průmyslu nebo výroby spotřebního zboží. Měniče je možné montovat přímo na motor (0,37 až 22 kW) nebo na stěnu (0,37 až 45 kW).

 

Digitální v každém smyslu

Měnič frekvence se svými digitálními funkcemi přebírá několik úkolů najednou: působí v systému jako snímač, shromažďuje data a standardizovaným způsobem je spolehlivě předává platformám IIoT nebo jednotkám edge v systému vyšší úrovně. Konektivita měniče urychluje a usnadňuje probíhající výrobní procesy.

K dispozici je Drives DataHub, softwarový balíček, který vytváří bránu mezi měniči Lenze a rozhraním IIoT. Stávající řízení výrobního procesu běží zcela nezávisle na Drives DataHub, a proto zůstává nedotčeno. Všechny běžné měniče Lenze mohou Drives DataHub využívat bez úpravy firmwaru zařízení. Pomocí standardizovaného rozhraní nezávislého na výrobci jsou data měničů zpřístupněna cloudovému systému vyšší úrovně prostřednictvím MQTT nebo OPC UA. Data v cloudu mohou být analyzována a využívána pro aplikace správy výrobních prostředků (AMS – Asset Management System), pro sledování stavu zařízení (condition monitoring) nebo prediktivní údržbu. „Zákazníci tak získávají ucelený přehled o stavu jejich stroje a to jim umožňuje plánovat servis a údržbu předem, což šetří jak čas, tak i peníze,“ vysvětluje Blatter, vedoucí produktového managementu měničů ve společnosti Lenze. Říká: „Digitalizace také otevírá prostor pro udržitelné inovace v technologii pohonů. V měničích frekvence i550 a i650 motec využíváme inteligentní technologie a komplexní konektivitu. To otevírá nová měřítka pro efektivní výrobní procesy.“

Integrované rozhraní IO-Link master usnadňuje obsluze přenos informací o pohonu, jeho nastavení a o diagnostice v reál­ném čase.

Před uvedením do provozu a během něj je možné kdykoliv zobrazit všechna důležitá technická data měniče. K tomu slouží digitální typový štítek, který podporuje standardy systémů správy majetku (AMS – Asset Mana­gement System) a lze jej číst pomocí chytrého telefonu nebo přímo na displeji měniče. To umožňuje obsluze strojů rychlý a snadný přístup k relevantním datům, jako jsou kód produktu, aktuální soubory CAD a informace o náhradních dílech.

 

Energeticky efektivní skrz naskrz

Pro úsporu energie je důležitá integrovaná regenerační jednotka. Energie se nemaří v brzdných odporech, protože měnič ji dodává zpět do sítě – automaticky a bez dalších nákladů na hardware. Kromě toho měnič dokáže řídit synchronní motory zcela bez senzorů. Kompaktní sada pohonu skládající se z převodovky g500, motoru m500 a měniče motec i-series je díky pečlivě navrženým a vyladěným rozhraním mimořádně energeticky účinná (obr. 2). V kombinaci tyto tři komponenty zajišťují minimální „uhlíkovou stopu“. Úspory jsou patrné zejména v intralogistice, protože dopravníkové linky mohou být dlouhé několik kilometrů s tisíci pohonů v provozu.

Kromě toho energetickou bilanci stroje zlepšují funkce jako VFC eco (funkce přizpůsobující magnetický tok motoru aktuálnímu zatížení) a PROFIenergy (protokol v síti Profinet pro přenos dat důležitých pro úspory energie). Je-li navíc použit softwarový nástroj EASY System Designer od Lenze, je zaručen optimální návrh systému. Inteligentní software zabraňuje předimenzování a vede k úspoře energie až 30 % ve srovnání s předchozími návrhy.

 

Výkonný, uživatelsky přívětivý, bezpečný

Nové kabelové konektory push-pull M12 zjednodušují zapojení měničů. Blatter zdůrazňuje: „Neexistuje způsob, jak připojit měnič rychleji a spolehlivěji.“ Parametrizace bez nutnosti připojení měniče k napájecímu napětí, jednoduchá navigace v menu a praktická tovární nastavení jsou další funkce, které usnadňují uvedení do provozu.

Díky integrovanému polohování navíc měniče zvládnou dynamické řízení pohybu, které dříve dokázal pouze servoměnič. To otevírá nové možnosti využití a vytváří další potenciál pro úsporu nákladů.

Navíc škálovatelné integrované úrovně bezpečnosti od základní funkce odpojení momentu (STO – Safety Torque Off) po rozšířené bezpečnostní funkce Extended Safety s funkcemi jako bezpečné omezení rychlosti (SLS – Safely Limited Speed) až po možnost bezpečnostní komunikace Safety over Ethernet vedou k ucelené ochraně stroje a zaručují stálou produktivitu. „Celkově mají naši zákazníci možnost řešit decentralizované bezpečnostní úlohy bez senzorů, rychle a prostorově úsporným způsobem,“ dodává Blatter.

 

Příklady použití

Měniče motec i-series lze skvěle přizpůsobit různým úlohám dopravníkové techniky, ať už se montují na stěnu, nebo na motor. Snadno zapojitelná kabeláž a volitelně integrovaná rozšiřující skříňka s vypínačem pro údržbu zaručují jednoduchost návrhu. Pásové, řetězové nebo válečkové dopravníky, zvedací stanice, karuselové ukladače nebo mobilní regály – to všechno jsou úlohy, kde vyniknou přednosti měničů motec řady i (obr 3). A nemusí jít jen o výrobní logistiku: tyto měniče se výborně uplatní také u systémů dopravy a třídění zavazadel na letištích, kde je požadována velká rychlost a spolehlivost.

Jiný příklad: decentralizované měniče frek­vence motec i-series jsou díky své kompaktní a robustní konstrukci (IP55/66) vhodné i pro čerpadla, kompresory a dmychadla v podmínkách, kde jsou pohony vystaveny nepříznivým provozním podmínkám a vibracím. Měniče přesně regulují např. průtok vody a rychle a spolehlivě reagují na nežádoucí změny. Minimální harmonické a elektromagnetická kompatibilita umožňují použití ve veřejném prostředí s jističi reziduálního proudu 30 mA bez dalších filtrů nebo tlumivek.

 

Závěrem

Společnost Lenze, specialista na pohony a automatizaci, dobře ví, jak jsou pro uživatele strojů důležité parametry jako spolehlivost, bezpečnost a energetická účinnost. Decentralizované měniče i550 a i650 motec nabízejí jednoduché řešení komplexních úloh. Mezinárodní tým odborníků je připraven pomoci zákazníkům se splněním jejich individuálních požadavků.

Kontakt na společnost Lenze lze nalézt v inzerátu na druhé straně obálky nebo na adrese https://www.lenze.com/cs-cz.

(Lenze

Obr. 1. Měnič motec i-series

Obr. 2. Kompaktní sada pohonu skládající se z převodovky g500, motoru m500 a měniče motec i-series je mimořádně energeticky účinná

Obr. 3. Přednosti měničů motec i-series vyniknou v mnoha úlohách ve výrobní logistice