Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dávkovací terminál Batching Master 100i

číslo 10/2005

Dávkovací terminál Batching Master 100i

Přístroj Batching Master 100i od firmy IBS Batchcontrol GmbH je řídicí automat speciálně navržený pro velmi přesné automatické dávkování kapalin. Tvoří jeden kompaktní celek, vyžadující pouze připojení napájecího napětí z jiskrově bezpečného zdroje, průtokoměru a akčního členu. Všechny údaje potřebné ke spolehlivému dávkování má obsluha k dispozici přímo na místě plnění, kde se také dávkování spouští. Při jakékoliv poruše systému se dávkování ihned přeruší.

Obr. 1.

K automatu Batching Master 100i je možné připojit všechny běžné typy průtokoměrů s analogovým, pulsním i frekvenčním výstupem. Dávkování je velmi přesné s plynulým náběhem průtoku a poklesem průtoku při ukončení dávkování v pěti stupních. Jsou zcela vyloučeny rázy vznikající v potrubním systému náhlým uzavřením akčního členu. Automat má tři analogové vstupy 4 až 20 mA, dva pulsní vstupy pro pasivní kontakty, čtyři dvouhodnotové vstupy, vstup pro tlačítko nouzového zastavení, pět dvouhodnotových pasivních výstupů (bezpotenciálových), jeden analogový výstup 4 až 20 mA a rozhraní Modbus. Jeho rozměry jsou 240 × 240 × 115 mm.

Automat se velmi snadno instaluje i v prostředí s nebezpečím výbuchu, neboť je proveden jako jiskrově bezpečný a jeho vstupy i výstupy mohou být připojeny přímo k návazným jiskrově bezpečným obvodům. Má certifikát ATEX s klasifikací II 2G EEx ib IIC T4. Vyrábí se v provedení k montáži na zeď s krytím IP65 i k montáži do panelu. Použité materiály skříně i klávesnice zajišťují dlouhou životnost i v agresivním prostředí chemických provozů.

KROHNE CZ, spol. s r. o., tel.: 545 532 111, e-mail: info@krohne.cz, http://www.krohne.com