Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Databáze EPLAN Data Portal pomáhá společnosti Omron překonávat konkurenci

Společnost Omron byla jedním z prvních partnerů v databázi komponent EPLAN Data Portal, a po mnoho let tak prostřednictvím této webové databáze mohla nabízet svým zákazníkům více a více funkcí, čímž podpořila lepší a efektivnější inženýrskou práci. Lars de Bruin, marketingový manažer Panel Solutions EMEA společnosti Omron Netherlands, který byl i u samého počátku spolupráce obou firem, vzpomíná: „Začal jsem pracovat pro společnost Omron v Nizozemsku jako obchodník; v té době jsme měli velkou poptávku od zákazníků nejen po produktech a komponentách, ale i po podrobných informacích o produktech.“. „Mělo tedy smysl pokusit se vyjít našim zákazníkům vstříc a uspokojit i tyto jejich požadavky a poskytnout jim tak co nejlepší služby. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je podpořit program Eplan, který byl prvním specializovaným softwarem s databází pro návrh elektrotechnických schémat na trhu. V roce 2006 uvedl Eplan novou verzi Eplan Electric P8 a my jsme se stále více zapojovali do projektů, které se zabývaly přípravou koncepce, jež přinese další přidanou hodnotu do procesu návrhu a výroby rozváděčů. Prostudovali jsme si celý proces od návrhu až po implementaci a snažili jsme se přidat určitou hodnotu v každé z jednotlivých fází. Myslíme si, že když každá komponenta bude mít i svá kompletní digitální data, bude to prospěšné a přínosné pro celý projekt,“ vysvětlil. „Projektanti mají nyní k dispozici vybavení umožňující snadnou, efektivní a přesnou dokumentaci jednotlivých komponent a spatřují značné výhody v tom, že jsou schopni vytvářet detailní výkresy a dokumentaci pro dodavatele rozváděčů. Když je pak rozváděč dokončen a dodán koncovému uživateli, mohou stejně jednoduše vytvořit výkresy a dokumentaci, které k němu patří.“

Obr. 1. Databáze Eplan Data Portal, která obsahuje data s technickými údaji, schématy a výkresy, usnadňuje návrh rozváděčů

„Dnes, stejně jako před deseti lety, stále platí, že klíčem k úspěchu celého projektu je kvalita údajů, které inženýři používají. To znamená, že společnost Omron, jakožto výrobce komponent, musí zaručit přesnost všech dat, která zpřístupní svým zákazníkům. V Evropě jsme si jako svého partnera vybrali společnost Eplan, jež nám má pomoci tohoto cíle dosáhnout. A nyní se ukazuje, jak úspěšné toto spojení bylo a jak došlo k tomu, že nyní máme na portálu Eplan Data Portal k dispozici podrobné údaje o více než čtyřiceti tisíci komponentách. To je asi tolik produktových řad, kolik můžete nalézt v typickém velkém supermarketu!“

EPLAN Data Portal je webová platforma s informacemi od významných dodavatelů elektrotechnických, mechanických, hydraulických a pneumatických produktů. Portál se neustále rozšiřuje, v současné době obsahuje údaje pro více než 880 000 komponent od více než 280 výrobců.

Společnost Omron dokonce ještě zvýšila výkonnost portálu tím, že zavedla postup, který mohou zákazníci využívat a jenž jim umožňuje optimalizovat náklady na mate­riál pro daný projekt. Tím šetří čas a ulehčuje život projektantům, kteří se rozhodnou navrhovaná řešení přijmout.

Obr. 2. Údaje v databázi Eplan Data Portal je možné bezprostředně využít pro konstrukční práci

Podle Larse de Bruina vybudoval Eplan velmi angažovanou zákaznickou základnu se silným zaměřením na spolupráci, dialog a zpětnou vazbu. Pomohly k tomu interaktivní funkce portálu, což znamená, že když se vyskytne chyba nebo něco schází, uživatelé mohou odeslat zprávu a problém lze vyřešit velmi rychle. V blízké budoucnosti společnost Omron plánuje poskytovat prostřednictvím portálu EPLAN Data Portal ještě více 3D dat a vytvořit rozhraní Omron-EPLAN PLC pro příslušné produkty, spolu s mnoha dalšími novinkami pro automatizaci, které budou zveřejněny v nejbližší době.

Přístup k databázi EPLAN Data Portal je nezbytnou součástí platformy EPLAN. Umožňuje zkrátit nákladnou dobu nutnou na technické zpracování dokumentace a snadno vytvářet podrobnou a přesnou dokumentaci, kterou koncoví uživatelé automatizačních systémů vždy požadují.

V roce 2016 byla databáze EPLAN Data Portal otevřena i uživatelům, kteří nejsou registrováni v systému firmy EPLAN; ti mají nyní možnost bezplatně stahovat komerční a grafická (formát DXF) data. Databáze EPLAN Data Portal je přístupná zde: http://eplandata.de/portal/.

 

(Eplan)