Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Databáze EPLAN Data Portal pomáhá společnosti Omron překonávat konkurenci

Společnost Omron byla jedním z prvních partnerů v databázi komponent EPLAN Data Portal, a po mnoho let tak prostřednictvím této webové databáze mohla nabízet svým zákazníkům více a více funkcí, čímž podpořila lepší a efektivnější inženýrskou práci. Lars de Bruin, marketingový manažer Panel Solutions EMEA společnosti Omron Netherlands, který byl i u samého počátku spolupráce obou firem, vzpomíná: „Začal jsem pracovat pro společnost Omron v Nizozemsku jako obchodník; v té době jsme měli velkou poptávku od zákazníků nejen po produktech a komponentách, ale i po podrobných informacích o produktech.“. „Mělo tedy smysl pokusit se vyjít našim zákazníkům vstříc a uspokojit i tyto jejich požadavky a poskytnout jim tak co nejlepší služby. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je podpořit program Eplan, který byl prvním specializovaným softwarem s databází pro návrh elektrotechnických schémat na trhu. V roce 2006 uvedl Eplan novou verzi Eplan Electric P8 a my jsme se stále více zapojovali do projektů, které se zabývaly přípravou koncepce, jež přinese další přidanou hodnotu do procesu návrhu a výroby rozváděčů. Prostudovali jsme si celý proces od návrhu až po implementaci a snažili jsme se přidat určitou hodnotu v každé z jednotlivých fází. Myslíme si, že když každá komponenta bude mít i svá kompletní digitální data, bude to prospěšné a přínosné pro celý projekt,“ vysvětlil. „Projektanti mají nyní k dispozici vybavení umožňující snadnou, efektivní a přesnou dokumentaci jednotlivých komponent a spatřují značné výhody v tom, že jsou schopni vytvářet detailní výkresy a dokumentaci pro dodavatele rozváděčů. Když je pak rozváděč dokončen a dodán koncovému uživateli, mohou stejně jednoduše vytvořit výkresy a dokumentaci, které k němu patří.“

Obr. 1. Databáze Eplan Data Portal, která obsahuje data s technickými údaji, schématy a výkresy, usnadňuje návrh rozváděčů

„Dnes, stejně jako před deseti lety, stále platí, že klíčem k úspěchu celého projektu je kvalita údajů, které inženýři používají. To znamená, že společnost Omron, jakožto výrobce komponent, musí zaručit přesnost všech dat, která zpřístupní svým zákazníkům. V Evropě jsme si jako svého partnera vybrali společnost Eplan, jež nám má pomoci tohoto cíle dosáhnout. A nyní se ukazuje, jak úspěšné toto spojení bylo a jak došlo k tomu, že nyní máme na portálu Eplan Data Portal k dispozici podrobné údaje o více než čtyřiceti tisíci komponentách. To je asi tolik produktových řad, kolik můžete nalézt v typickém velkém supermarketu!“

EPLAN Data Portal je webová platforma s informacemi od významných dodavatelů elektrotechnických, mechanických, hydraulických a pneumatických produktů. Portál se neustále rozšiřuje, v současné době obsahuje údaje pro více než 880 000 komponent od více než 280 výrobců.

Společnost Omron dokonce ještě zvýšila výkonnost portálu tím, že zavedla postup, který mohou zákazníci využívat a jenž jim umožňuje optimalizovat náklady na mate­riál pro daný projekt. Tím šetří čas a ulehčuje život projektantům, kteří se rozhodnou navrhovaná řešení přijmout.

Obr. 2. Údaje v databázi Eplan Data Portal je možné bezprostředně využít pro konstrukční práci

Podle Larse de Bruina vybudoval Eplan velmi angažovanou zákaznickou základnu se silným zaměřením na spolupráci, dialog a zpětnou vazbu. Pomohly k tomu interaktivní funkce portálu, což znamená, že když se vyskytne chyba nebo něco schází, uživatelé mohou odeslat zprávu a problém lze vyřešit velmi rychle. V blízké budoucnosti společnost Omron plánuje poskytovat prostřednictvím portálu EPLAN Data Portal ještě více 3D dat a vytvořit rozhraní Omron-EPLAN PLC pro příslušné produkty, spolu s mnoha dalšími novinkami pro automatizaci, které budou zveřejněny v nejbližší době.

Přístup k databázi EPLAN Data Portal je nezbytnou součástí platformy EPLAN. Umožňuje zkrátit nákladnou dobu nutnou na technické zpracování dokumentace a snadno vytvářet podrobnou a přesnou dokumentaci, kterou koncoví uživatelé automatizačních systémů vždy požadují.

V roce 2016 byla databáze EPLAN Data Portal otevřena i uživatelům, kteří nejsou registrováni v systému firmy EPLAN; ti mají nyní možnost bezplatně stahovat komerční a grafická (formát DXF) data. Databáze EPLAN Data Portal je přístupná zde: http://eplandata.de/portal/.

 

(Eplan)