Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Data Mining – možnosti a použití

číslo 2/2002

Data Mining – možnosti a použití

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
knowledge discovery,
databáze,
analýza dat,
informace,
lineární a aditivní modely,
shluková analýza,
regresní a klasifikační stromy,
robustní metody,
simulační metody,
optimalizace,
heuristické metody,
statistické modelování.

Ing. Karel Kupka, TriloByte spol. s r. o.
(kupka@trilobyte.cz)

Inzerce zpět