Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Další produkty firmy Phoenix Contact

Automa 8/2000

Gustav Holub

Další produkty firmy Phoenix Contact

Obr. 1.

Rozdělovače signálů pro snímače a akční členy s konektorem Combicon
Rozdělovače signálů M12 splňují vysoké nároky kladené na spolehlivost spojů. Speciální spojovací technika Combicon umožňuje rychlé odpojení rozdělovačů od páteřního kabelu sběrnice a jejich výměnu, např. pro účely servisu nebo přemístění při změně konfigurace zařízení. Kabel se s rozdělovačem spojuje jednoduchou montážní šroubovací přípojkou. Připojit kabelové konektory lze snadno až na místě, což velmi usnadňuje montáž kabelů. Kabely mohou být namontovány v ose skříňky nebo kolmo na ni (obr. 1). Integrovaný oddělovač potenciálu poskytuje možnost připojit v rámci jednoho rozdělovače dva samostatné elektrické obvody, např. oddělené signály snímačů a jejich napájení nebo samostatné nouzové vypínání akčních členů.

Na jeden rozdělovač lze připojit čtyři, šest nebo osm kabelů s jednoduchým nebo dvojitým zapojením. Rozdělovače jsou vhodné pro průmyslové prostředí a splňují požadavky krytí IP65 nebo IP67. Pro připojení snímačů a akčních členů dodává Phoenix Contact rozsáhlý sortiment typů a délek kabelů včetně konektorů nebo samostatné konektory pro osazení na místě montáže.

Obr. 2.

Stíněné konektory M12
Stíněné konektory M12 jsou vhodné pro množství aplikací. Jsou velmi spolehlivé, zaručují bezpečnost propojení a velkou odolnost proti elektromagnetickému rušení. Elektromagnetická kompatibilita je zajištěna kovovým pláštěm konektoru, který podstatně redukuje možnost pronikání elektromagnetických polí ke kontaktům konektoru. Konektor splňuje evropské normy pro EMC a může být označován značkou shody CE. Při osazování kabelu se stínění přehne tak, že se pláště konektoru dotýká na velké ploše (obr. 2). Tento způsob připojení stínění zaručuje, že konektorem lze spolehlivě spojovat i kabely přenášející slabé signály a extrémně dlouhé kabely. Konektory M12 mohou být čtyřpólové nebo pětipólové s kolíky nebo zdířkami, rovné nebo zahnuté do pravého úhlu nebo i jiného úhlu podle požadavku zákazníka. Splňují požadavky na krytí IP67, a jsou proto vhodné i do průmyslového prostředí.

Rozvod energie pro sběrnici AS-Interface
Moduly pro sběrnici AS-Interface označované jako ASI PS slouží k napájení modulů připojených k této sběrnici. Nové moduly Power Extender dovolují v kombinaci s nadřízenými moduly (master) sestavit sběrnicové sítě AS-I s mimořádně velkým dosahem – až 100 m, aniž by bylo nutné na sběrnici připojovat další napájecí zdroje. Moduly Power Extender mají krytí IP65 nebo IP67. Mohou být tedy umístěny přímo v provozu v bezprostřední blízkosti nadřazené jednotky (master) nebo komunikační brány (gateway), které mají krytí IP65. U dosavadních řešení bylo napájení z cenových důvodů umístěno pouze přímo ve svorkovnicích. Toto opatření částečně redukovalo možnost rozšiřovat sběrnici AS-I a zkracovalo dosažitelnou vzdálenost mezi svorkovnicí a nadřazeným modulem AS-I.

Obr. 3.

Power Extender AS-I je napájen stejnosměrným napětím 30 V z centrálního zdroje. V modulu je obvod, jenž zabraňuje vzniku zpětné vazby a transformuje vstupní napětí na napětí potřebné pro napájení AS-I. Modul pracuje i tehdy, je-li vstupní napětí nižší, nedosahuje však takového výkonu jako při plném napětí a délka napájeného úseku se tím zmenšuje. O tom, jaké je vstupní napětí a jaká může být délka napájeného úseku, informují indikační diody LED.

Sběrnicový systém Interbus
Co se týče Interbusu, je hlavní novinkou to, že jeho specifikace byla kodifikována jako součást doporučení IEC 61158. Stalo se tak třináct let po prvním uvedení tohoto otevřeného komunikačního standardu na trh. Připomeňme, že systém Interbus firma Phoenix Contact poprvé představila na hannoverském veletrhu v roce 1987. Od té doby až do února 2000 bylo instalováno více než 3,7 miliónu jednotek pracujících na této sběrnici. Uživatelská zájmová organizace Interbus Club, založená v roce 1992, má v současné době více než 600 členů po celém světě (www.interbusclub.com). Aby měl uživatel při výběru vhodného produktu maximální jistotu, nabízí Interbus Club kromě poradenských a organizačních služeb také certifikaci produktů pro Interbus. Osvědčení, udělené nezávislou laboratoří po úspěšných zkouškách, zaručuje, že automatizační prostředky vyhovují funkcí i kvalitou požadavkům stanoveným touto organizací. Databáze Interbus Club obsahuje více než 1 700 produktů a služeb od 280 výrobců a poskytovatelů, vše s potřebnými informacemi.