Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Další inovace ve spojovacích komponentách Combicon

číslo 6/2003

Další inovace ve spojovacích komponentách Combicon

Mezi desítkami inovovaných rychlospojovacích komponent společnosti Phoenix Contact na letošním hannoverském průmyslovém veletrhu dominovaly nápadité spojovací metody, např. v podobě kolíkových lišt THR pro mnohapólové konektory, mimořádně ploché prvky pro minimoduly, resp. uzly FMC 1,5 pro připojování desek s plošnými spoji, konektorové dílce typu FKC-RF a jiné důmyslné produkty.

Obr. 1.

Konektory THR pro automatizaci

Nová generace konektorů Combicon (obr. 1), navržených pro montáž metodou THR (Through Hole Reflow), byla vyvinuta speciálně pro standardní výrobní linky povrchové montáže (SMT, Surface Mounted Technology). Vývody konektoru se pájejí do průchozího pokoveného otvoru. Plocha pájení je tak nesrovnatelně větší než u klasických součástek určených pro povrchovou montáž a vývody jsou navíc mechanicky aretovány v otvoru desky plošných spojů.

Provedení a balení těchto komponent zjednodušuje jejich začlenění do automatizované výroby desek plošných spojů. Konektory jsou standardně baleny v pásu a jak pásy, tak cívky, na nichž jsou pásy navinuty, mají antistatickou úpravu a mohou být použity v obvyklých výrobních podavačích. Přísavné plošky na dílci umožňují, aby je osazovací automaty uchytily a přesně umístily na desku plošných spojů. Izolační tělesa konektorů jsou navržena tak, aby odolala podmínkám při pájení přetavením.

Výrobní program zahrnuje lišty THR Combicon se dvěma až osmi kontakty v rastru 5, popř. 5,08 mm v horizontálním nebo vertikálním provedení. Konektory Mini-Combicon jsou k dispozici se dvěma až dvanácti kontakty v rastru 3,5, popř. 3,81 mm, s vertikálním nebo horizontálním směrem nasunutí a s možností volby upevňovací příruby.

Obr. 2.

Miniaturní kompaktní pružinový konektor s dostatečným prostorem pro připojení vodičů

Konektory Mini-Combicon FMC 1,5 (obr. 2) v rastru 3,5 mm mají velmi malou konstrukční výšku – 8 mm – a umožňují tak miniaturizovat elektronické uzly a moduly a současně zvětšit hustotu propojovacích míst na desce plošných spojů. Navzdory malé výšce je k dispozici dostatečný prostor pro připojení vodičů s průřezy do 1,5 mm2 – stejný jako u obvyklých konektorů. Dvoupatrová základní lišta zabere na desce jen malé místo a je navržena pro pájení přetavením, které je běžné u osazování desek plošných spojů metodou povrchové montáže. Konektory se dodávají se dvěma až dvaceti kontakty s postranními aretačními přírubami.

Rychlé a spolehlivé zablokování bez šroubu na přírubě

Jde o nový systém rychlého blokování pro pružinové konektory FKC-RF, označený „click and lock“ (zatlač a blokuj; obr. 3). Postranní aretační příruby při zasunutí konektoru za aretační výstupek slyšitelně zapadnou do konektoru. Je pamatováno na pojištění proti neúmyslnému vytažení konektoru. Pro rychlé odblokování se jednoduše stlačí ergonomicky tvarovaná páčka a konektor se vytáhne z protikusu.

Obr. 3.

Svorky na desky plošných spojů pro velké proudy

Pomocí svorek MKDSP je možné připojovat vodiče velkých průřezů přímo na desku plošných spojů. Odpadají tak nákladné pomocné konstrukce s kruhovými kabelovými oky a předřadné nosné kolejničky, resp. lišty. Šroubová svorka v rastru 15 mm je dimenzována pro předepsanou certifikaci do 600 V podle německé normy UL 1059, jakož i pro 1 000 V a proudy do 125 A podle předpisů Spolku německých elektroinženýrů VDE. Svorky se s deskou plošných spojů spojují snadno a rychle pájením pájecí vlnou. Lze na ně připojovat plné vodiče s izolací žil do průřezu 25 mm2 a lankové vodiče do průřezu 35 mm2. Připojení je pružné. Montáž vodičů je z hlediska obsluhy snadná a časově nenáročná. Svorka se zkušebním držadlem se dodává v provedení s jedním kontaktem a jednostrannou přírubou nebo s dvěma až devíti kontakty s postranní přírubou nebo bez ní.

Gustav Holub

Inzerce zpět