Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dálkový servis pomocí adaptérů pro telefonní sítě

Při realizaci dálkového servisu na velké vzdálenosti má i přes rychlý rozvoj internetové komunikace stále své místo datová komunikace prostřednictvím všech druhů telefonních sítí. Dálkový servis programovatelných automatů (PLC) s rozhraním MPI lze snadno a s minimálními náklady vykonávat s využitím některého adaptéru z ucelené řady SSW7 TS z produkce německé firmy Systeme Helmholz GmbH.
 
Adaptér SSW7 TS pro rozhraní MPI je určen k programování, připojení ovládacích terminálů nebo k vizualizaci. Umožňuje připojit PC nebo laptop s programovacím softwarem k PLC prostřednictvím standardního komunikačního portu. Rozhraní RS-232 adaptéru SSW7 TS automaticky detekuje přenosovou rychlost připojení k PC nebo modemu v rozsahu od 9,6 do 115 kb/s. Přenosová rychlost po sběrnici MPI může být 187,5 kb/s nebo 19,2 kb/s. Adaptér je napájen prostřednictvím MPI nebo z externího zdroje 24 V DC. S využitím dodávaného softwarového nástroje dosahuje adaptér SSW7 TS maximální přenosové rychlosti nezávisle na programovacím softwaru.
 
Adaptér SW7 TS umožňuje realizovat dálkový servis po téměř libovolné telefonní lince (obr. 2). Je možné jej použít ve spojení se standardními komerčními modemy ke komunikaci po RS-232. Programovací software PC musí být vybaven modulem pro dálkový servis (teleservis), aby bylo možné v případě potřeby nastavit parametry adaptéru nebo navolit spojení prostřednictvím modemu. Podle dostupnosti telefonní linky v místě použití lze adaptér spojit s analogovým modemem, modemem ISDN nebo modemem GSM.
 
Firma Systeme Helmholz GmbH uvedla na trh také verzi adaptéru SSW7 TS s vestavěným modemem (obr. 3). V současné době je k dispozici adaptér SSW7-TS s vestavěným analogovým modemem, modemem ISDN a nově též modemem GSM. Modem je v těchto případech zabudován v pouzdru adaptéru z tvrzeného plastu. Sestava obsahuje kabely pro připojení k telefonní síti i ke komunikačnímu portu PC (obr. 4). Kabel s konektorem pro připojení k portu MPI je stejně jako u samostatného SSW7 TS zabudován napevno. U analogového modemu se počítá s možností celosvětového použití: zabudovaný modem je schopen se správnými ovladači pracovat v telefonních sítích ve více než osmdesáti zemích světa.
 
Rovněž adaptér SSW7 TS se zabudovaným modemem je napájen buď z portu MPI, nebo z externího zdroje 24 V DC. V adaptéru s integrovaným modemem lze nastavit přepínače tak, aby modem pracoval buď ve spojení s adaptérem SSW7 TS, nebo samostatně, popř. aby bylo možné používat pouze adaptér SSW7 TS.
Michal Hlavatý,
INTERSOFT-Automation s. r. o.
 
Obr. 1. Adaptér SSW7 TS
Obr. 2. Použití adaptéru SSW7 TS pro dálkový servis
Obr. 3. Adaptér SSW7 TS s integrovaným modemem: zleva: analogovým, ISDN a GSM
Obr. 4. Použití adaptéru SSW7 TS s integrovaným modemem pro dálkový servis