Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dálkově ovládaný poloautomatický čisticí stroj

Na impozantní prosklené střeše nové budovy hlavního nádraží v Berlíně lze napočítat více než 8 000 navzájem více či méně odlišných skleněných tabulí. Celá střecha měří od severu k jihu asi 200 m a od západu na východ téměř 280 m. To, co je pro turisty a návštěvníky metropole zajímavou pozoruhodností, působilo čističům oken a údržbářům donedávna mnoho obtíží a starostí. Jenom k tomu, aby mohli na střechu vůbec vylézt a pohybovat se po ní, museli mít zvláštní výcvik a povolení.
Od května letošního roku si však mohou čističi oken na berlínském hlavním nádraží oddechnout. Zůstávají pohodlně na nástupišti a odtud bezdrátově na dálku řídí poloautomatický čisticí stroj nesoucí název Filius Toni, který byl podle požadavku železniční společnosti Deutsche Bahn AG vyvinut kolektivem odborníků Fraunhoferova ústavu pro provoz a automatizaci továren IFF (Institut für Fabrikbetrieb und –automatisierung) v Magdeburgu. Stroj podle povelů obsluhy jezdí po střeše a důkladně ji čistí od hřebene až po okap, což však je i pro inteligentní zařízení, které představuje, složitá úloha. Při svém pohybu po střeše má totiž v cestě četné překážky, jako např. zábrany proti sesuvu sněhu, upínací třmeny a větrací klapky, a navíc je střecha místy téměř kolmá. Stroj Filius Toni však díky nezávisle poháněným čtyřem velkým balonovým kolům bez problémů překonává menší překážky při současném rovnoměrném rozložení zatěžovací síly na větší plochu. Pro zajištění bezpečnosti cestujících, kteří se v době čištění střechy nacházejí na nádraží, je stroj zavěšen na speciálním kolejovém systému upevněném uprostřed střechy, odkud se spouští při použití dvou lanových navijáků a je prostřednictvím samonavíjecího kabelu a hadice zásobován elektrickým proudem a vodou.  
Spouštění (slaňování) i pohyb stroje v horizontálním směru zajišťuje jeho řídicí systém podle povelů přenášených systémem dálkového ovládání. Obsluhující pracovník pozoruje pohyb stroje z nástupiště skrz skleněnou střechu. Narazí-li stroj na významnější překážku, např. na větrací klapku, okamžitě se zastaví. Teprve když mu obsluha dálkovým ovládáním dá povel k pokračování v jízdě, stroj překážku pomalu překoná, popř. ji objede. Obsluha pohodlně ovládá z nástupiště i směr dalšího pohybu čisticího stroje. O zářivou čistotu skleněných tabulí se postará široký rotační kartáč s dlouhými štětinami a tryskami postřikujícími čištěnou plochu vodou (obr. 1). Zatímco stroj dokáže za hodinu vyčistit i více než 150 m2 skleněné plochy, výkon zkušeného čističe oken není větší než 20 až 30 m2 okenních tabulí za hodinu. Pro provozovatele je poloautomatický čisticí stroj Filius Toni velmi výhodný i cenově. Náklady na jedno vyčištění střechy nádražní budovy, které se dosud pohybovaly okolo několika desítek tisíc eur, poklesly při použití nového čisticího stroje téměř na desetinu.
[Mediendienst FhG, Nr. 5–2007, Thema 6: Hauptbahnhof ohne Grauschleier.]
Kab.
 
Obr. 1. Dálkově ovládaný poloautomatický čisticí stroj na skleněné střeše berlínského hlavního nádraží (foto: Fraunhofer IFF)