Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dálková správa pomocí NetOp pro Windows

Automa 1/2001

AutoCont Control Systems, s. r. o.

Dálková správa pomocí NetOp pro Windows

Software NetOp pro Windows umožňuje na dálku sledovat a ovládat stroje a zařízení pracující pod operačními systémy Windows, OS/2 a DOS. Nabízí komplexní řešení dálkového ovládání napříč mnoha operačními systémy a komunikačními rozhraními.

Obr. 1.

Napříč operačními systémy
Software NetOp pro Windows splňuje veškeré požadavky a potřeby pro dálkovou správu a servis různých zařízení. Dovoluje pracovat přímo ze správcova stolního PC s operačními systémy (OS) Windows NT 3.1 a vyšší, Windows 95, Windows 3.1x, OS/2 a DOS (obr. 1). Software NetOp zajišťuje přístup k obrazovce vzdáleného počítače a umožňuje dálkově ovládat jeho klávesnici a myš při současném přenosu dat. Všechny činnosti lze vykonávat v místní nebo rozlehlé síti (LAN/WAN, protokoly NetBIOS, IPX, TCP/IP) nebo s využitím telefonní linky (modem, ISDN). Připojit se je možné přímo nebo přes bránu NetOp Gateway. NetOp pro Windows je kompatibilní s NetOp pro OS/2.

Co se týče hardwaru, vyžaduje NetOp osobní počítač s procesorem 80386 nebo vyšším, grafickou kartou podporující Windows a pevným diskem na obou stranách s kapacitou minimálně 2 MB (každý).

Maximální podpora OS Windows
Software NetOp pro Windows je skutečně dobře propracovaná aplikace pro prostředí OS Windows. Dokonce není ani třeba nahrávat speciální rezidentní programy (TSR). NetOp nenarušuje integritu Windows, sám neinstaluje žádné speciální ovládače a používá pouze několik dostupných datových souborů. Je možné měnit nastavení grafického rozhraní Windows. Lze nastavit také zobrazení na celou obrazovku a okamžité přepínání mezi okny. Komunikuje se jen na základě výzvy: data se přenášejí pouze při změně obrazovky nebo při aktivaci myši nebo klávesnice.

Technologie ve službách zákazníka
Program NetOp pro Windows zvyšuje účinnost poskytování technické podpory přímo od stolu správce sítě (poskytovatele technické podpory). Klient v nesnázích si může pomocí programu NetOp vyžádat servisní a poradenské služby aktivací funkce Request Help (žádost o pomoc) pouhým stisknutím jediného tlačítka myši. Žádost je okamžitě odeslána a vypíše se na obrazovce poskytovatele technické podpory, který kliknutím potvrdí převzetí hlášení. Do sítě může nabízet své servisní a poradenské služby i několik poskytovatelů a klient-uživatel může požadovat služby od kteréhokoliv z nich.

Dálkové ovládání
Software NetOp pro Windows snižuje nároky na uživatele, neboť se snadno instaluje, jednoduše konfiguruje a velmi snadno obsluhuje. Prohledávací rutina (program) prohledá a načte vlastnosti sítě a vytvoří seznam dostupných počítačů. Spojení lze poté navázat jediným kliknutím myši. Popřípadě je možné navolit číslo z telefonního seznamu prostou metodou „táhni a pusť“ (drag and drop). Uvedenými operacemi se zřídí dálkové relace – rozhovor uživatelů vzájemně propojených v síti nebo přenos souborů.

Funkce vedení rozhovoru dovoluje oběma účastníkům vést diskusi v reálném čase při využití dvou dialogových oken. Integrovaný obousměrný přenos dat je uskutečňován na pozadí. Je možné přenášet jednotlivé soubory samostatně nebo celé adresáře. Vše se děje současně a napříč operačními systémy.

Zabezpečení
Zabezpečovací systém programu NetOp splňuje i ty nejpřísnější požadavky, kterými je centralizované ověřování práva přístupu řízené serverem a priority přístupu do dálkových relací. Pohyb uživatelů v systému je monitorován a evidován na lokálním počítači nebo na určeném záznamovém serveru (log server). K dispozici jsou ověření zpětným voláním, ochrana heslem, nastavení sdíleného nebo individuálního přístupového práva, potvrzení přístupu, nastavení funkce jen sledování, funkce uživatelských sdělení nebo poznámek a ověření síťové adresy MAC/IP.

A navíc …
Přenos souborů, vedení rozhovoru, dálkové zavádění systému (boot) a režim prázdné obrazovky jsou standardními funkcemi. Doplňková komprimace dat a omezení rozlišení a hloubky barev spolu s vyrovnávací pamětí jsou určeny k optimalizaci přenosového výkonu na pomalejších linkách. S využitím některých volitelných bran (gateway) je možné připojit v jednom přípojném místě i několik uživatelů. NetOp pro Windows je k dispozici současně jako kombinovaný balík provozovatel/klient i po jednotlivých samostatných modulech pro dosažení větší flexibility.

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz