Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Daimler Truck spolupracuje se společností Siemens na vybudování platformy digitálního inženýrství

Společnosti Siemens Digital Industries Software a Daimler Truck AG oznámily spolupráci na implementaci platformy digitálního inženýrství vytvořené pomocí softwaru a služeb Siemens Xcelerator. Platforma umožní společnosti Daimler Truck efektivní vývoj a řízení životního cyklu nákladních vozidel a autobusů a bude zavedena globálně ve všech technických uzlech, značkách a obchodních segmentech společnosti Daimler Trucks.

Nová platforma rozšíří přijetí nabídky Siemens Xcelerator společností Daimler Truck prostřednictvím implementace softwaru Teamcenter pro řízení životního cyklu produktů (PLM) rozšířeného o správu kusovníků (BOM). Toto prostředí spojuje a integruje pracovní postupy týmů Daimler Truck a související data mechanické a elektrické konstrukce a simulace. Daimler Truck bude využívat také software NX pro počítačovou podporu konstrukce a výroby z nabídky Siemens Xcelerator.

Od svého založení jako nezávislého subjektu zahájil Daimler Truck iniciativu digitalizace s cílem migrovat ze starších systémů Daimler AG. Při vývoji nákladních vozidel a autobusů počítá Daimler Truck jak s vozidly na elektrický pohon, tak s vodíkovými články. Tato vozidla budou stále více vybavována řídicími a asistenčními systémy, přičemž cílem bude v budoucnu dosáhnout autonomní dopravy.

Strategickým záměrem firmy Daimler Truck je využívat pro konstrukci nejdůležitějších komponent a sestav vozidel a jejich následné škálování napříč značkami celosvětově jednotnou platformu. Aby to bylo možné, je nezbytná celosvětová spolupráce založená na cloudu a společná platforma digitálního inženýrství. Proto si Daimler Truck vybral pro vybudování tohoto inženýrského digitálního prostředí nové generace právě Sie­mens Xcelerator.   

(Bk)