Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ČVUT získává projekt pro 180 výzkumníků v robotice a pokročilé průmyslové výrobě

Výzkum robotiky a optimalizačních algoritmů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) bude významně přispívat k transformaci českého průmyslu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 milionu korun byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). Roboprox je jediný projekt podpořený v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky.

„Naší hlavní motivací jsou rostoucí požadavky českého i evropského průmyslu na flexibilitu, která je nezbytná, aby firmy uměly reagovat na měnící se i individuální požadavky zákazníků a zároveň dokázaly plně respektovat rostoucí environmentální omezení,“ přibližuje prof. Zdeněk Hanzálek z CIIRC ČVUT, který je hlavním řešitelem projektu Roboprox, a dodává: „Ambicí je pomoci české a evropské ekonomice přejít na flexibilní, ekologickou a konkurenceschopnou výrobu.“

Do projektu Roboprox se zapojí až 180 odborníků. Otevírají se desítky nových doktorandských a postgraduálních pozic a unikátní příležitosti pro talentované vědce z ČR i ze zahraničí. Nábor nových kapacit je již zahájen a bude probíhat následujících několik měsíců. K dalšímu posílení mezinárodních vztahů přispívají vedoucí výzkumníci, kteří mají silné vazby na špičkové zahraniční instituce a renomované univerzity.

Projekt byl připraven ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Unikátní je, že na ČVUT jde o skutečně celouniverzitní spolupráci: podílejí se na ní zaměstnanci z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty stavební, Fakulty informačních technologií, ústavu technické a experimentální fyziky i Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který celý projekt také koordinuje. Realizace potrvá až do poloviny roku 2028.

Roboprox se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního využití robotů s velkou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů, dále na interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních konstrukcí a pro inženýrství povrchů materiálů.

Výčet oblastí, na které bude mít Roboprox dopad, je široký a sahá od základního až po aplikovaný výzkum. Výzkumné aktivity jsou rozdělené do dvou hlavních směrů: oblast řízení a optimalizace systémů, materiálů a výroby a oblast robotiky a výpočetních metod pro výrobu.

Očekává se více než 300 vědeckých publikací, z toho 190 ve špičkových světových časopisech v daném oboru. Záměrem projektu je transformovat tyto výsledky do podoby konkrétních prototypů, softwaru a patentů a vytvořit základ pro národní a mezinárodní projekty zaměřené na konkrétní využití v praxi. Spolupráce bude rozvíjena s mnoha průmyslovými firmami. Mezi partnery, kteří projekt podpořili již při jeho přípravě, jsou např. ABB, Škoda Auto, Siemens, Porsche Engineering, Valeo Autoklimatizace, Lasertherm, E.ON Digital Technology, Hofmeister, Packeta, Rotana nebo start-up RoboTwin.

(ed)