Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Čtyři typy řídicích jednotek propojeny do jedné platformy

Neustále rostoucí požadavky na kvalitu výroby a rychlou dodávku zboží a pokračující snahy o snížení nákladů a urychlení výrobních cyklů vyžadují efektivnější a flexibilnější řešení v oblasti průmyslové automatizace. Na veletrhu Amper 2008 představí společnost Mitsubishi Electric poprvé na evropském trhu svoji novou platformu iQ Automation.
 
V průmyslové automatizaci se používají čtyři základní typy řídicích jednotek – programovatelné automaty (PLC), jednotky pro řízení pohybu, řídicí systémy CNC a řídicí systémy pro roboty. Z hlediska hardwaru používají všechny podobné komponenty mj. výkonné mikroprocesory. Nic nebrání tomu, vytvořit pro ně jednotnou integrovanou platformu, která umožňuje rychlou a spolehlivou komunikaci mezi jednotlivými částmi výrobního systému. A nejen to. Platforma iQ Automation, která vychází z již osvědčeného konceptu řídicích systémů Melsec System Q, dovoluje vytvářet automatizační systémy s libovolnou konfigurací od řízení samostatných strojů až po kompletní řízení výrobních linek s jednotným programováním, správou i snadným propojením s informačními systémy podniku.
 

Inovační systémové komponenty

Mezi klíčové komponenty systémů iQ (obr. 1) patří nové moduly procesorů (CPU). V multiprocesorovém režimu mohou být řídicí a komunikační úkoly vykonávány současně až čtyřmi CPU, pracujícími současně na jedné systémové sběrnici. Zatímco Q System umožňoval jedním řídicím systémem vykonávat úlohy sekvenčního řízení, regulace procesů a řízení pohybu, u iQ k tomu přibyly ještě funkce CNC a řízení robotů.
 
Moderní procesory jsou schopny zpracovávat velké objemy dat. Pro to, aby bylo možné tuto jejich přednost využít, jsou nutné rychlé komunikační sběrnice. V systému iQ si jednotlivé procesorové jednotky předávají data cyklicky prostřednictvím vysokorychlostní sběrnice, která je součástí základní desky, a přistupují ke společné paměti s kapacitou 14 000 slov (obr. 2). Komunikace prostřednictvím sběrnice v základní desce je synchronizována s kmitočtem procesorů pro zpracování dat s periodou cyklu 0,88 ms.
 
Ostatní komponenty platformy iQ Automation zahrnují modul rozhraní pro vysokorychlostní sítě CC-Link IE (Control a Communication Link Industrial Ethernet), založené na otevřeném standardu a s přenosovou rychlostí 1 Gb/s, a operátorské terminály ovládané pomocí dotykových displejů řady GOT1000.
 

Optimalizace krok za krokem

Dvě nové základní desky, jedna s osmi a druhá s dvanácti sloty, disponují jak novými vysokorychlostními sběrnicemi, tak sběrnicemi používanými v dosavadních systémech Melsec System Q. To umožňuje snadné doplnění systému iQ s využitím rozšiřujících modulů a modulů pro zvláštní funkce. Je dostupná téměř stovka různých vstupních a výstupních, síťových a speciálních modulů.
 

Vertikální a horizontální integrace

Platforma iQ Automation, jejíž součástí jsou řídicí systémy iQ, je plně v souladu s koncepcí e-F@ctory od společnosti Mitsubishi Electric. Základním rysem e-F@ctory je jednotný tok informací mezi řídicími systémy na úrovni provozu, systémy operativního řízení výroby i systémy obchodního plánování. K dispozici jsou dvě jednoduché a cenově dostupné metody, jak propojit provozní řídicí systém s podnikovým systémem MES (Manufacturing Execution System): samostatný modul rozhraní MES nebo MES Interface Function pro řadu operátorských terminálů HMI GOT1000.
 
Součástí platformy je také iQ Works, soubor grafických nástrojů s jednotným intuitivním ovládáním pro návrh systémů, jejich oživování, nastavování parametrů a údržbu.
 

Závěrem

Platforma iQ Automation představuje řešení, jehož hlavní předností je možnost integrovat do jednotného systému všechny základní úlohy, které se v automatizaci vyskytují: logické řízení, řízení spojitých procesů, úlohy CNC a řízení robotů. To snižuje investiční náklady uživatelů a ulehčuje návrh komplexních řídicích systémů. Výrazným charakteristickým rysem je též rychlost, s níž jsou systémy iQ schopny vykonávat řídicí úlohy – je dána jejich výkonnými procesory a rychlou komunikační sběrnicí. Uživatelé rovněž ocení jednotné prostředí pro návrh a údržbu systémů a možnost integrace s řízením vyšší úrovně (MES, ERP).
 
Více informací o nabídce společnosti Mitsubishi Electric lze získat na adrese http://www.mitsubishi-automation-cz.com
 
(Mitsubishi Electric Europe B.V.)
 
Obr. 1. Úplná integrace: platforma iQ Automation od Mitsubishi Electric vůbec poprvé spojuje oblasti logického řízení, řízení pohybu, CNC a řízení robotů do jednoho flexibilního modulárního systému
Obr. 2. Přímé spojení: řídicí jednotky navzájem komunikují v reálném čase prostřednictvím nové vysokorychlostní sběrnice umístěné v základní desce