Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Čtveřice výrobků pro automatizaci

číslo 1/2002

Čtveřice výrobků pro automatizaci

Společnost Phoenix Contact uvádí na český trh další čtyři novinky, jež doplňují její široký sortiment prvků, modulů a přístrojů pro průmyslovou automatizaci.

Obr. 1.

Zobrazovací jednotky

Nové operátorské panely CP 215 a CP 222 mohou plnit současně funkce řídicí jednotky, zobrazovacího panelu a nadřízené jednotky sběrnice Interbus. Pomocí těchto integrovaných zařízení je možné některé úlohy především v oblasti řízení a diagnostiky strojů vykonávat velmi účinně a přitom snadno a hospodárně. Jednotky se programují s využitím softwaru PC Worx v souladu s normou IEC 61131. Funkčně identické jednotky CP se liší velikostí displeje: CP 215 má displej 134 × 40,4 mm, kdežto CP 222 má displej 120 × 90 mm. Oba displeje jsou grafické LCD. Jejich provedení umožňuje sledovat je i z velké vzdálenosti a z velkých pozorovacích úhlů. Ergonomicky dobře řešené jednotky mají zabudovánu číslicovou klávesnici, funkční tlačítka a kurzorový blok. Kompaktní skříň zaručuje nejen krytí IP65, ale i velkou elektromagnetickou odolnost a přispívá tak k tomu, že jednotky lze bez problémů použít i v průmyslovém prostředí.

Přímé konektory pro světlovody

Druhou novinkou jsou přímé konektory HCS pro připojování světlovodů a světlovodných kabelů. Konektor HCS lze připojit ke světlovodnému kabelu za dobu kratší než dvě minuty. Časová úspora ve srovnání s klasickým adhezivním spojováním může činit až 90 %. Odpadají totiž takové práce, jako je leštění čel světlovodů, mikrospojování a ovíjení. Rozsah práce je redukován na obnažení světlovodných vláken, montáž, uzavření konektoru a odstranění přečnívajících vláken. Veškeré potřebné nástroje jsou k dispozici jako kompletní souprava. Světlovodné kabely s polymerními vlákny se přednostně používají v takových systémech, kde je přenosová vzdálenost do 70 m. Při použití konektoru HCS však lze tento kabel v některých aplikacích upotřebit pro přenosové vzdálenosti až do 400 m.

Obr. 2.

Dvouřadové konektory MCD

Třetí z čtyřlístku novinek jsou dvouřadové konektory MCD (Micro-Combicon), které se vyznačují velkým počtem kontaktů s roztečí 2,5 mm. S výhodou je lze použít pro kompaktní montáž v omezeném prostoru. Na šířce 32 mm může být připojeno až 24 vodičů s průřezem do 0,5 mm2. Konektory jsou horizontální (MCD 0,5 Gl) nebo vertikální (MCDV 0,5 Gl) s přímým směrem nasunutí. Proudové zatížení je do 4 A při napětí do 250 V. Každá poloha dvoupatrových konektorů je označena kódem. Srozumitelné značení omezuje možnost záměny. Konektory jsou k dispozici v provedení se dvěma až dvanácti kontakty.

Digitální indikační jednotky

Nové digitální indikační jednotky jsou plně konfigurovatelné. Existují ve dvou konstrukčních provedeních: Standard Line a Function Line.

Obr. 3.

Standard Line má pětimístný displej LED s volitelnou polohou desetinné čárky. Rozměry jednotky jsou 48 × 24 mm a krytí je IP65. Vstupem mohou být standardizované analogové signály (0 až 10 V, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA). Typ signálu se volí tlačítkem na čele přístroje. Srdcem přístroje je interní A/D převodník s rozlišením 14 bitů. K dispozici je paměť maximální a minimální hodnoty. Paměť EEPROM, v níž jsou tyto hodnoty uloženy, je udrží po dobu až deseti let. Typ Standard Line se uplatní především v automatizaci procesů, např. pro indikaci průtoku tekutin nebo naplnění lahví, nádrží apod.

Přístroje Function Line dokážou zpracovat signály 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 10 V a – 10 až +10 V, dále výstupy odporových teploměrů Pt 100 a termoelektrických článků. Mají dvě relé pro dvě volně nastavitelné mezní hodnoty. Při konstrukci této indikační jednotky o velikosti 96 × 48 mm a s krytím IP65 byl brán ohled i na to, že obsluha v průmyslových provozech často nosí rukavice. Tlačítka jsou proto velká a snadno přístupná. Vstupní signál lze na indikovanou hodnotu přepočítat pomocí programovatelné charakteristiky, která může mít až 24 zadaných bodů. Lze tak přepočítávat i hodnoty s nelineárním průběhem.

Přístroje Function Line jsou k dispozici s napájecím napětím 10 až 30 V DC nebo 90 až 230 V AC. Pomocný výstup 24 a 10 V lze využít k napájení senzorů.

Literatura:

[1] HEIDENREICH, C.: Die Richtige gefunden. Elektrotechnik, 2001, č. 4, s. 98-99.

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět