Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ČSVTS pořádá soutěž pro mladé odborníky

číslo 2/2006

ČSVTS pořádá soutěž pro mladé odborníky

Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) vyhlašuje pro rok 2006 Soutěž mladých odborníků o cenu ČSVTS. Cílem soutěže je získat mladé odborníky pro činnost v aktivitách organizovaných členskými společnostmi ČSVTS a umožnit jim konzultace se zahraničními odborníky formou účasti na mezinárodních konferencích, popř. formou studijních stáží v zahraničí apod. Soutěž je vypsána pro účastníky ve věku 35 let a mladší, libovolné státní příslušnosti.

Soutěžní práce může vycházet z diplomové, doktorské či jiné absolventské práce nebo může být samostatnou odbornou prací nebo projektem soutěžícího. Témata soutěžních prací vypisovatel blíže nespecifikuje. Musejí však odpovídat odbornému zaměření některé z členských společností ČSVTS, z nichž příslušná bude odpovědná za posouzení předložené práce podle těchto kritérií: originalita řešení; použitelnost řešení v praxi; technický, ekonomický a společenský přínos; dopad na životní prostředí a formální úroveň zpracování. Za nejlepší práci udělí předsednictvo svazu odměnu ve výši 100 000 korun v podobě úhrady nákladů na účast na konferenci nebo na studijní pobyt podle rozhodnutí oceněného. Soutěž byla vyhlášena 1. ledna 2006 a uzávěrka příjmu soutěžních prací je 31. prosince 2006. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 15. března 2007 a ceny slavnostně předány na jarní valné hromadě ČSVTS 2007.

Podrobné informace lze získat na http://www.csvts.cz, popř. v sekretariátu ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 082 295, fax: 222 221 780, e-mail: plskova@csvts.cz

(ed)