Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Concept – všestranný nástroj pro vývoj aplikací

Automa 8/2000

Ing. Martin Červinka,
vedoucí segmentu Automatizace,
Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha

Concept – všestranný nástroj pro vývoj aplikací

Již od roku 1998 poskytuje společnost Schneider Electric pro řídicí systémy Modicon TSX vývojové prostředí Concept, které je určeno pro tvorbu aplikací od nejjednodušších až po náročné a rozsáhlé řídicí systémy, jmenovitě tedy pro systémy Momentum, Compact, Quantum, Atrium. V současné době je k dispozici verze 2.2, která nabízí mnoho dalších vylepšení a nových nástrojů pro usnadnění tvorby celé aplikace.

Standardizací k jednoduchosti
Jsme přesvědčeni, že vývojové prostředí Concept poskytuje svým uživatelům konkurenční výhody a přispívá k dosažení těchto cílů:

  • snížení objemu nutných nákladů a zkrácení doby pro přípravu, vývoj, odladění a údržbu aplikace,
  • zavedení standardního prostředku s jednoduchým a standardním ovládáním.

Aby bylo těchto cílů dosaženo, je Concept založen na standardu Microsoft Windows a normě IEC 1131. Jednotná pravidla zápisu programu, definované způsoby ladění a další atributy vývojových prostředí různých výrobců, která respektují normu IEC 1131, s sebou přinášejí významné ekonomické úspory.

Vývojové prostředí Concept nabízí vytváření aplikací současně v pěti programovacích jazycích – LD, IL, ST, SFC, FBD. Součástí základního programového balíku jsou navíc další možnosti tvorby vlastních algoritmů a funkčních bloků. Jednak DFB pro vlastní odvozené funkční bloky s využitím kteréhokoliv z pěti jazyků a jednak UDEFB pro vlastní funkce nebo funkční bloky zapsané v jazyce Borland C++.

K dalším prostředkům Conceptu patří např. Concept Security k definování přístupových práv uživatelů, Concept SIM pro simulaci řídicího systému na osobním počítači (pro úplné odladění aplikace bez potřeby spojení on-line se systémem), Help (velmi rozsáhlá dokumentace, dokonce i vlastních řídicích systémů včetně všech nutných komponent pro tvorbu specializovaných konfigurací) a další.

Nové funkce systému Concept
Concept verze 2.2 přináší uživateli novou funkci Project Browser. Jde o okno ve vývojovém prostředí, které zobrazuje strukturu celé aplikace v jednotlivých sekcích. Sekce tvoří samostatný úsek programu (stejně jako kapitola představuje část knihy), který je možné editovat jedním z pěti uvedených jazyků. Project Browser umí seskupovat sekce do samostatných skupin, což ještě více zvyšuje přehlednost celé aplikace. Umožňuje měnit pořadí vykonávání sekcí, monitorovat aktivní a odstavené sekce apod.

K dalším vylepšením patří rozšíření editačních možností. Editace on-line byla samozřejmě obsažena již v původní verzi, ve verzi 2.2 však byla tato vlastnost rozšířena především o evidenci uskutečněných změn a management jednotlivých verzí aplikace. Je třeba připomenout také možnost nahrát upravený program off-line bez nutnosti odstavit řízený provoz.

Nová verze Conceptu nabízí rozšířený instrukční soubor. V knihovně instrukcí jsou velmi užitečné funkce, např. XMIT – ovládání sériové komunikace, DLOG – zálohování aplikačních dat na archivní kartu PCMCIA, nové diagnostické operace apod. K dispozici jsou také tzv. aplikační funkční bloky (např. HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning, topení, větrání a klimatizace), přímo zaměřené na řízení specifických aplikací.

Concept verze 2.2 samozřejmě reaguje na hardwarovou platformu řídicích systémů Schneider Electric, která se orientuje na komunikační protokol Ethernet TCP/IP. Proto lze Conceptem konfigurovat cyklickou výměnu dat mezi jednotlivými uzly PLC s rozhraním TCP/IP (pro programátory systémů Modicon: je to obdoba funkce PeerCop u protokolu ModbusPlus). Přenosové parametry nabízeného přenosu jsou 3 600 transakcí za sekundu, kde transakce představuje 100 registrů pro zápis nebo 125 čtených registrů.

A nyní něco k softPLC, které Concept nabízí jako jednu z mnoha možností. Přístup k softPLC je stejný jako k jinému typu řídicího systému. Uživatel tedy využívá stejné vývojové grafické prostředí, stejný konfigurátor aplikace, stejný instrukční soubor apod. Pouze při volbě typu procesoru vybere modul SoftPLC. Jak ale připojit reálné I/O signály k SoftPLC, tedy k osobnímu počítači s operačním systémem Windows NT? Typická konfigurace je na obr. 1.

Obr. 1.

I/O jednotky lze připojit přes komunikační rozhraní Ethernet TCP/IP nebo Profibus DP. Pro oba typy protokolu nabízí Schneider Electric jednotky řady TSX Momentum. Součástí Conceptu je konfigurační nástroj, kterým lze snadno nakonfigurovat adresy IP jednotlivých I/O modulů a adresaci jednotlivých I/O signálů. Velmi užitečným pomocníkem při odladění aplikace je okno monitorování Ethernet TCP/IP s diagnostikou sítě. Na obrázku je naznačeno i připojení dalších operátorských stanic PC, které mohou monitorovat stavy I/O signálů na síti Ethernet TCP/IP přímo prostřednictvím OPC Serveru.

Pro uživatele, kteří mají nedůvěru k této softwarové variantě řízení a sběru dat, poskytuje společnost Schneider Electric řídicí jednotku TSX Atrium, pro kterou platí stejné schéma – viz obr. 1. Jde o autonomní řídicí jednotku v podobě modulu ISA do PC, který obsahuje vlastní procesor, vlastní paměť, vlastní komunikační rozhraní apod. Jediné, co sdílí s PC, je interní sběrnice ISA (Industry Standard Architecture), která zaručuje rychlý, jednoduchý a standardní přístup k datům. Pouze napájení modulu je společné s osobním počítačem, ale i to lze jednoduše zálohovat externím zdrojem napájení.

Podrobný popis tohoto zařízení ovšem přesahuje rámec tohoto článku. Pro zájemce o něj i o popisovaný software nabízí firma množství školení a kursů.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, 24 81 08 51
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz

http://www.schneider-electric.cz
linka technické podpory (volání zdarma) 0800/166 333