Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2006

číslo 3/2006

Co uvidíte na veletrhu Amper 2006

ABB, s. r. o.          2 B 5

ABB představí na veletrhu Amper 2006 mj. dva nové měniče frekvence.

Obr. 1.

Obr. 1. Měnič frekvence ACS 350 (ABB)

První z nich je měnič frekvence ACS 350 (obr. 1), který nahradí předchozí typy ACS 140 a ACS 400. Tento měnič s vektorovým řízením je určen pro napětí a výkony 230 V, 0,37 až 2,2 kW; 400 V, 0,37 až 7,5 kW. Jeho předností jsou velmi malé rozměry a hmotnost, zabudovaný filtr EMC a brzdný střídač. S měničem je možné komunikovat pomocí ovládacího panelu ve více než deseti jazycích, včetně češtiny. Je vybaven programátorem interní paměti (flash), vylepšeným programovým vybavením a sekvenčním programováním.

Druhou novinkou, kterou ABB rozšířila skupinu měničů frekvence, je ACS 150. Měnič ACS 150 se skalárním řízením je určen pro napětí a výkony 230 V, 0,37 až 2,2 kW; 400 V, 0,37 až 4 kW. Díky integrovanému filtru EMC je přátelský k okolnímu prostředí, brzdný střídač je také standardem. Komunikuje prostřednictvím pevně zabudovaného ovládacího panelu a potenciometru, nastavit jej lze i s využitím Flash Drop. Při maximální velikosti rámu R2 se zvětší jeho šířka ze 70 na 105 mm a hmotnost z 1,1 na 1,5 kg.

Obr. 2.

Obr. 2. Spínač Euchner řady TK (Amtek)

Součástí expozice budou také produkty, systémy a řešení z divizí Produkty pro energetiku, Systémy pro energetiku, Produkty pro automatizaci a Procesní automatizace.

Amtek, s. r. o.          3 A 18

Ve stánku společnosti Amtek uvidíte mj. bezpečnostní spínače firmy Euchner. Například spínač Euchner řady TK (obr. 2) byl vyvinut speciálně pro aplikace, kde běžné spínače bezpečnostní třídy 2 (s odděleným ovladačem; pozn. red.: jde o třídu odpovídající klasifikaci německého sdružení Gewerbliche Berufsgenossenschaften) nelze použít. Tam, kde tyto spínače nestačí, je však TK jako „ryba ve vodě“. Se zádržnou silou až 5 000 N je připraven snášet značná zatížení. Spínač TK je vybaven mechanismem blokování ovladače a bezpečnostní spínací jednotkou. Nelze jej však jednoznačně zařadit mezi spínače třídy 1 ani 2, což je dáno jeho specifickým konstrukčním uspořádáním. Princip činnosti je jednoduchý: je-li mechanismus zablokován, čep brání otevření. Blokování lze vyřadit jen tehdy, je-li cívka ovládací jednotky pod napětím. Poloha čepu je monitorována bezpečnostní spínací jednotkou.

Obr. 3.

Obr. 3. Snímač tlaku XACT

Toto není jediná novinka, kterou návštěvníci ve stánku firmy Amtek uvidí. S dalšími se mohou naši čtenáři ještě před návštěvou expozice společnosti Amtek seznámit v článku Aktuality ze světa průmyslové bezpečnosti na str. 57.

BD Sensors, s. r. o.          3 B 20

Společnost BD Sensors předvede kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin.

Expozice bude zaměřena na prezentaci inteligentních snímačů tlaku a rozdílu tlaků a zejména snímačů tlaku řady X/ACT (viz Automa 8-9/2005, str. 56). Snímače byly v prestižní mezinárodní soutěži Product Design Award pro rok 2006 oceněny první cenou za design.

K dispozici je pouzdro z korozivzdorné oceli vhodné pro potravinářství a farmacii. Pro energetiku, strojírenství, výrobu papíru apod. je určeno robustní pouzdro z lakovaného duralového odlitku. Zároveň jsou k dispozici různé druhy připojení: závitová, přírubová, mlékárenská, clamp, Varivent i jiná. Oddělovací membrána se volí podle měřeného média: v základní nabídce je korozivzdorná ocel DIN 1.4435, hasteloy, tantal a keramika.

Dinel, s. r. o.          3 A 33

Mezi pravidelné vystavovatele patří firma Dinel, s. r. o., která se zaměřuje na systémy pro měření a indikaci hladin kapalin a sypkých materiálů, včetně provedení pro vysoké teploty a výbušná prostředí.

Obr. 4.

Obr. 4. Programovatelná zobrazovací jednotka PDU (Dinel)

Široký sortiment hladinoměrů různých principů zahrnuje např. velmi jednoduché sondy na skleněné stavoznaky stejně jako snímače pro použití v dolech. Kapacitní a ultrazvukové měření doplňuje nový ponorný hydrostatický hladinoměr HLM-25 pro spojité měření výšky hladiny neagresivních kapalin v beztlakých nádržích, studnách, jímkách, vodojemech atd.

Novinkou je také programovatelná zobrazovací jednotka PDU (obr. 4), která nejen napájí snímače, ale také vyhodnocuje a zobrazuje hodnoty měřené veličiny. Je vyráběna i ve vodotěsném krytu pro montáž na stěnu, má možnost dálkového ovládání a sériovou komunikaci po lince RS-485.

Další z představovaných produktů je řada napájecích a regulačních jednotek i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně univerzálních jiskrově bezpečných izolačních převodníků IRU-420 s možností obousměrné komunikace HART.

Součástí výrobního programu jsou stabilizované napájecí zdroje, spínací a regulační jednotky a bohaté příslušenství.

Kvalita, spolehlivost, záruka tři roky, velmi přijatelná cena a rychlé dodávky – to jsou přednosti firmy Dinel.

Distrelec          4 B 16

Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, uvede na veletrhu nový elektronický katalog, v němž je kompletní sortiment více než 85 000 produktů s redukovanými a velmi zajímavými cenami od 600 výrobců. V katalogu jsou aktivní i pasivní elektrosoučástky, elektromechanické komponenty, baterie, transformátory a napájecí zdroje, měřicí technika, automatizační technika, elektrotechnický materiál, nářadí, vybavení pracovišť, počítače, audiotechnika, videotechnika a technická literatura. Z oboru automatizační techniky, která je našim čtenářům nejbližší, lze v katalogu najít zobrazovače a jednotky HMI, regulátory, komponenty pro průmyslové sběrnice, snímače, spínače a relé (včetně bezpečnostních), akční členy, servomotory, krokové motory, optické a akustické signální prvky a další zboží.

Obr. 5.

Obr. 5. Nové bezpapírové zapisovače řady 6000 od společnosti Eurotherm (E-therm)

Katalogy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě (na CD-ROM i na internetu). Více v článku na str. 97.

E-therm, a. s.          3 C 17

Společnost E-therm, a. s., je dlouholetý výhradní zástupce firem, které jsou špičkami mezi světovými dodavateli měřicí, regulační a automatizační techniky. Zajišťuje dodávky, inženýrskou činnost i servis jejich výrobků.

Jde o firmy Eurotherm Ltd. (široké spektrum regulátorů, tyristorové spínací jednotky a relé SSR pro velký rozsah výkonů, zapisovače teploty a dalších procesních signálů – obr. 5, řídicí systémy), SSD Drives (měniče frekvence a servoměniče), Land Instruments (bezdotykové měření teploty, měření složení spalin), Inor (převodníky signálů ze senzorů na unifikované signály), ERO Electronic (regulátory teploty), Bolder Automation (dávkování a míchání sypkých hmot) a Eurolec (přenosná zařízení pro měření teploty a tlaku, s univerzálním použitím).

Obr. 6.

Obr. 6. Velkoplošné textové zobrazovače LED (GMC-měřicí technika)

Bližší informace o novinkách, které společnost E-therm uvede na trh na veletrhu Amper, najdou čtenáři v článku na str. 18.

GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko          5 A 11

Veletrhu Amper se již tradičně zúčastní také firma GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko. Návštěvníkům opět představí přístroje z oblasti měřicí a regulační techniky, jako např. analogové a číslicové rozváděčové přístroje, převodníky elektrických a neelektrických veličin, včetně programovatelných, liniové a bodové zapisovače, elektroměry, systém řízení spotřeby energie, kalibrátory silnoproudých veličin, univerzální regulátory, přepínače odboček transformátoru atd. Novinkou firmy GMC-měřicí technika, s. r. o., jsou velké textové zobrazovače LED, které jsou vhodné pro znázornění např. údajů o stavu výroby v daném výrobním úseku (obr. 6). Jeden z typů těchto zobrazovačů bude možné vidět i ve stánku společnosti GMC-měřicí technika.

Ifm electronic, spol. s r. o.          3 C 13

Společnost Ifm electronic představí svůj tradiční sortiment senzorů a automatizačních prostředků. Zájemci získají informace o indukčních snímačích přiblížení s velkou spínací vzdáleností, snímačích tlaku, inkrementálních a absolutních rotačních snímačích polohy, elektronických digitálních čítačích, vyhodnocovacích jednotkách a zdrojích napájení. Obr. 7. Vystaveny budou laserový optický senzor pro měření vzdálenosti Efector PMD, senzory pro spojitou detekci poloh lineárních ventilů Efector Valvis, senzory pro rozpoznání obrysů objektů Efector Dualis, přístroje pro diagnostiku valivých ložisek Efector Octavis, přístroje pro měření spotřeby a úniků tlakového vzduchu Efector Metris a také snímače tlaku řady PK.

Obr. 7. Bezpečnostní modul (Safety at Work) pro připojení indukčních snímačů na sběrnici AS-Interface, určený do provozních podmínek (IP67) (Ifm electronic)

Zájemcům rovněž budou poskytnuty informace o senzorech a komponentách určených pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a do prostředí s nebezpečím výbuchu, o senzorech pro mobilní stroje a též o přístrojích a komponentách pro průmyslovou komunikaci AS-Interface, včetně bezpečnostních (Safety at Work, obr. 7). Předvedeno bude použití systému AS-Interface na funkčním vzorku řízení výtahu.

Stručné popisy nejzajímavějších novinek jsou uvedeny na str. 16 tohoto časopisu.

Jumo Měření a regulace s. r. o.          3 B 23

Provozní analytická technika, snímače tlaku, teploty, programovatelné regulátory, záznamníky a zapisovače (obr. 8), komponenty do prostředí s nebezpečím výbuchu – to vše a mnoho dalšího najdou návštěvníci veletrhu Amper ve stánku společnosti Jumo Měření a regulace. Vzhledem k tomu, že použití průmyslových sběrnic je v moderních projektech automatizace již více méně samozřejmostí, jsou stále žádanější také snímače a jiné komponenty od společnosti Jumo s rozhraními pro sběrnice Modbus, Profibus-DP, CANopen nebo Ethernet. Obr. 8. Zákazníkům jsou k dispozici také varianty přístrojů vyhovujících v prostředí s velkými požadavky na hygienu, jako jsou např. potravinářství, farmacie nebo výroba kosmetiky.

Obr. 8. Regulátory, zapisovače, převodníky a software pro měření a regulaci od společnosti Jumo

Produkty společnosti Jumo se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí při rozumné ceně a krátkých dodacích lhůtách. Nezanedbatelnou výhodou jsou i kompetentní pracovníci, kteří jsou schopni a ochotni zákazníkům poradit při návrhu aplikací v praxi. Samozřejmostí je i poprodejní servis.

Některé novinky, které společnost Jumo uvede na český trh na veletrhu Amper, jsou představeny v článku na str. 22.

Microsys, spol. s r. o.          3 A 34

Společnost Microsys, spol. s r. o., představí návštěvníkům veletrhu novou verzi vizualizačního a řídicího systému Promotic (obr. 9), která přináší mnoho nových komponent a vylepšení.

Obr. 9.

Obr. 9. Aplikace vytvořená v systému Promotic (Microsys) – sledování procesu žíhání

Byl vyvinut ovladač pro různé měřiče tepla podporující protokol M-Bus. Ovladač lze obecně konfigurovat a přizpůsobit téměř jakémukoliv měřiči.

Součástí systému Promotic je webový server, který umožňuje zobrazení aktuálních hodnot na dálku (tenký klient). Vytvoření klientské aplikace je přitom pro projektanta snadné – pouze zadá název nabízené komponenty, popř. nakonfiguruje přístupová práva. Vše ostatní automaticky vykoná systémem Promotic.

Promotic má vyřešeno napojení na vyšší podnikové systémy – od jednoduchých souborových databází, přes databáze typu klient-server po přístup na podnikové informační a datové systémy.

Firma Microsys nabízí také komplexní služby ve formě dodávek aplikací „na klíč“. Příkladem takových aplikací je systém Promotic-Energ, určený pro sledování, řízení a bilancování odběrů energií podniků, nebo systém Promotic-Teplo pro monitorování a regulaci tepelného hospodářství. Další typovou aplikací je komplexní systém pro monitorování a vyhodnocování výroby v podnicích – Promotic-VIS.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.          3 B 13

V instalacích na strojích v současné době dominují kruhové konektory M12. Nejběžnější je připojení šroubovým spojem. Firma Murrelektronik již několik let nabízí momentový klíč s adaptérem jako pomocný nástroj pro jistou a těsnou montáž se zaručeným krytím IP67.

Obr. 10.

Obr. 10. Rychloupínací konektory MQ12 s krytím IP67 (Murrelektronik)

Ovšem tam, kde se vyskytuje velké množství snímačů a akčních prvků, je velmi důležitá i doba montáže. Pro zkrácení montážních dob nabízí současný trh mnoho různých rychloupínacích systémů pro konektory M12. Všechny mají jednu velkou nevýhodu – neposkytují rychloupínání pro standardní senzory.

Firma Murrelektronik přichází s řešením – konektory MQ12 s krytím IP67 (obr. 10). Již po zasunutí konektoru na senzor je díky profilovému těsnění v konektoru utěsněno spojení. Poté je čtvrtinou otáčky zajišťovacího mechanismu konektor mechanicky zafixován na závitu senzoru.

Konektory MQ12 jsou dostupné v provedeních přímá zdířka, úhlová zdířka a úhlová zdířka s indikací LED. Dostupné kabely jsou v provedeních PVC a bezhalogenové PUR, obě provedení v barvách žluté a černé.

Firma Murrelektronik, jeden z předních výrobců instalační techniky s krytím IP67 pro stroje a zařízení, dokázala vývojem konektorů MQ12 svůj inovační přístup k řešení problémů technické praxe.

National Instruments, s. r. o.          5 B 4

Jestliže právě teď uvažujete o nákupu zařízení pro měření s přenosem dat prostřednictvím USB, pravděpodobně vás nezajímají vysoké vzorkovací frekvence, funkce spouštění (trigger) nebo vzájemná synchronizace. Přesto však přítomnost (nebo nepřítomnost) některých funkcí u různých zařízení pro USB významně ovlivňuje jejich přesnost, spolehlivost a celkovou použitelnost. Obr. 11. Před rozhodnutím o nákupu je důležité posoudit několik důležitých vlastností výrobku. Jde např. o to, zda má zařízení stabilizátor napětí, skutečný A/D převodník (nikoliv jen jeho náhradu obvodem PWM modulace), možnost měnit zapojení digitálních linek a ovladač pro různá vývojová prostředí či operační systémy. Nakonec totiž může finanční úsporu při nákupu levného zařízení zcela zvrátit několik draze zaplacených hodin strávených pokusy naprogramovat si vlastní aplikaci.

Obr. 11. Převodník digitálních I/O na USB USB-6008 (National Instruments)

Multifunkční zařízení USB-6501 a USB-6008/6009 (obr. 11) od firmy National Instruments, za cenu začínající na 2 850 Kč, jsou vybavena všemi uvedenými funkcemi a poskytují tak zákazníkovi skutečnou užitnou hodnotu – přesné a spolehlivé měření i snadné programování. Zájemci si mohou toto zařízení a mnohá další prohlédnout ve stánku společnosti National Instruments na veletrhu Amper 2006.

Pantek (CS), s. r. o.          3 A 26

Pantek (CS), s. r. o., distributor firem Wonderware, Woodhead a Network Vision pro ČR a SR, bude vystavovat nové produkty pro automatizaci a informatiku v průmyslu.

Integrovaná softwarová skupina pro průmyslovou automatizaci Wonderware Factory Suite A2 obsahuje modernizované verze klíčových produktů – InTouch 9.5 (vizualizace), Industrial Application Server 2.1 (aplikační server), Industrial SQL Server 9.0 (procesní historizační databáze), Active Factory 9.1 (analytické a reportní nástroje) a Suite Voyager 2.5 (internetový portál).

Novým produktem je PEM (Production Events Module) – modul pro Industrial Application Server, který umožňuje zaznamenávat údaje o výrobních dávkách nebo konkrétních výrobcích (spotřebovaný materiál, údaje o výrobním zařízení atd.).

V nabídce firmy Wonderware jsou také průmyslové počítače s dotykovými panely (Touch Panel PC) a přenosné průmyslové tablety (Tablet PC), jejichž součástí je cenově zvýhodněný systém InTouch.

Kromě produktů od firmy Wonderware dodává Pantek (CS) také komunikační karty do PC a PLC značek Applicom, SST a Directlink od firmy Woodhead Software & Electronics.

Obr. 12.

Obr. 12. Magnetické rotační snímače polohy RM36 (Renishaw)

Novinkou v nabídce firmy Pantek (CS) je softwarový systém Intravue od firmy Network Vision pro monitorování ethernetových sítí a zařízení ve výrobních provozech.

Renishaw, s. r. o.          3 A 27

Snímače polohy Renishaw jsou stále častěji používány v náročných aplikacích, např. u pohonů a servoventilů v automobilovém průmyslu, v potravinářství atd. Pro veletrh Amper 2006 firma připravila rozšířenou řadu magnetických snímačů polohy s absolutním i přírůstkovým výstupním signálem a krytím IP68. Výrobci servomotorů naleznou v expozici nové vestavné snímače a snímací čipy pro řešení komutace a zpětné vazby. Poprvé bude vystaven také inteligentní snímací systém Signum RELM s invarovou stupnicí – nový přírůstek do skupiny velmi přesných a cenově dostupných snímačů.

Sensorika, s. r. o.          3 C 1

Ve stánku společnosti Sensorika najdou zájemci ucelený soubor výrobků systému Humistar, který je určen pro měření vlhkosti plynů a prostředí. Pro monitorování a řízení procesů při výrobě a distribuci technických plynů společnost vyvinula a vyrábí inteligentní (laboratorní i procesní) hygrometry s měřicími sondami pro měření teploty tlakových rosných bodů v rozmezí –100 až +20 °C.

Obr. 13.

Obr. 13. Elektronické psychrometry ADCA 25

Pro potravinářské technologie, v nichž se stále pracuje s psychrometrickými veličinami jako jsou „suchá teplota„ a „mokrá teplota„, jsou zde prezentovány elektronické psychrometry ADCA 25 (obr. 13). Vývoj v oboru měření vlhkosti se nezastavuje…

Schneider Electric CZ, s. r. o.          2 C 8

Expozice společnosti Schneider Electric CZ bude široce otevřena všem příchozím.

Levá strana stánku bude věnována koncepci tzv. inteligentního řešení pro oblast budov i průmyslových procesů a strojů. Uprostřed bude prezentační prostor, kde se budou konat moderované velkoplošné projekce.

Na pravé straně expozice budou představeny nové produkty. Patří k nim servoměniče Lexium 05 (obr. 14), které se dodávají v rozsahu napájecích napětí od jednofázového 110 V nebo 230 V po třífázové 380/480 V a do výkonu 6 kW. Bezpečnostní funkce zamezuje náhodnému rozběhu motoru. Součástí měniče jsou rozhraní pro sběrnice CAN-open a Modbus (volitelně Profibus-DP).

Obr. 14.

Obr. 14. Servoměnič Lexium 05 (Schneider Electric)

K designovým novinkám patří řada luxusních vypínačů a zásuvek Unica Top.

Mezi novinky z oblasti zabezpečení patří digitální záznamová zařízení Integral. Umožňují současně sledovat živou videoprojekci v reálném čase, ukládat záznam a vyhledávat v uložených záznamech. Součástí každého systému je software, který umožňuje sledování připojených kamer a správu systému.

Mezi dalšími představovanými produkty jsou např. měniče frekvence Altivar 21 a Altivar 61, nová řada paticových relé Zelio, rozváděč Prisma P se záskokem zdrojů či vybrané nové modulární přístroje systému Domae.

Teco, a. s.          3 A 19

Prezentace firmy Teco je zaměřena na představení kompletního sortimentu výrobků včetně mnoha novinek. K vidění bude centrální jednotka CP-7005 pro řadu Tecomat TC700, která umožňuje realizaci redundantního systému se dvěma procesory. Najde uplatnění tam, kde je nutné zajistit nepřetržitý provoz a zvýšenou odolnost proti výskytu poruchy. Součástí prezentace modulárního systému TC700 budou také periferní moduly s 64 I/O a s vyvedením signálů na externí svorkovnicové moduly. Mezi užitečné vlastnosti tohoto systému patří i možnost výměny modulu za chodu, redundance napájení nebo propojení rámů optickým kabelem.

Obr. 15.

Obr. 15. PLC Tecomat TC650 a TC700 (Teco)

V sortimentu kompaktních PLC upozorňujeme především na Tecomat TC650 (obr. 15) s možností připojení do sítě Ethernet a parametry CPU srovnatelnými s modulárními TC700.

Je rozšířena i skupina panelových počítačů Tempo. Jejich CPU s procesorem Intel Xscale a širokými komunikačními možnostmi je předurčuje k použití ve funkci webových serverů, zobrazovacích jednotek apod. Dodávají se v bezdisplejovém provedení i s barevným dotykovým TFT displejem 5,7", s napájením volitelným mezi 24 V DC a 230 V AC a s operačním systémem Windows CE.net nebo Embedded Linux.

Tecon, s. r. o.          3 B 12

Ve stánku firmy Tecon se zájemci mohou seznámit s PLC řady Direct Logic, mikroPLC Super Relay, komunikačními bránami Ethernet Serial Server pro komunikaci zařízení s porty RS-232/422/485 prostřednictvím Ethernetu, a to také v bezdrátovém provedení (WiFi). Zcela nově zde budou uvedeny průmyslové ethernetové přepínače s redundancí a vzdálenou správou firmy Korenix (obr. 16).

Obr. 16.

Obr. 16. Ethernetový přepínač Jet Net 3508 s redundancí a dálkovou správou (Tecon)

Ze sortimentu grafických operátorských panelů s dotykovou obrazovkou bude představena ucelená řada v úhlopříčkách od 3,8" do 15". Pro návštěvníky budou velmi zajímavá PC s operačním systémem Windows CE.net a dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 5,7" a 12" a s vizualizačním softwarem Indusoft. Tento software umožňuje vytvářet aplikace HMI ve všech operačních systémech Windows od Windows CE po Windows Server.

Dále mohou zájemci zhlédnout sortiment celokovových panelových průmyslových PC a monitorů LCD s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 10" až 18". Některé typy PC jsou konstruovány s využitím pouze pasivního chlazení (fanless). V sortimentu se objeví také široká nabídka mini box PC.

TSI System s. r. o.          5 C 12

Společnost TSI System se letos poprvé představí na veletrhu Amper 2006. V její expozici návštěvníci najdou přístroje a systémy pro bezkontaktní měření teploty, včetně termografie, a prostředky pro počítačové vidění.

Obr. 17.

Obr. 17. Ukázky ze sortimentu společnosti TSI System

Přístroje pro ruční bezkontaktní měření teploty řady Fluke 60 jsou základním nástrojem pro rychlou termodiagnostiku. Pro přesná měření v rozsahu –30 až +900 °C s možností dokumentace je k dispozici řada Fluke 570.

Termokamera Fluke Ti20 je nový nástroj pro preventivní údržbu. S rozsahem –10 až +350 °C a plně radiometrickým termogramem umožňuje snadno nalézt kritická místa. Programové vybavení Inside IR je určeno pro vytváření podrobných měřicích protokolů. Systémové pyrometry Raytek pro teploty od –50 do +3 000 °C v řadách MID, TX a Marathon jsou určeny pro technologická měření. Teplotní skener MP50 slouží pro zobrazování a analýzu teplotních polí v kontinuálních výrobních procesech.

Počítačové vidění reprezentují výrobky Cognex. Snímač Checker pro základní úlohy má výhodu snadného použití. Inteligentní kamery řady DVT 500 představují kompaktní řešení. Obsahují snímací prvek CMOS nebo CCD s rozlišením až 1 280 × 1 024 bodů, vlastní procesor a komunikační rozhraní. Dodávají se s konfiguračním programem Intellect.

Turck, s. r. o.          3 A 20

Společnost Turck představí nové inteligentní snímače tlaku PS 400/500 (obr. 18) ve válcovém robustním pouzdru s možností natočení senzoru i displeje a se zabezpečením zadaných hodnot. Dále bude možné vidět nové multifunkční senzory průtoku řady FTCI pro aplikace s velkými teplotními změnami, které mimo standardní funkce zajišťují sumarizaci celkového průtoku. Prezentovány budou také sběrnicové systémy pro automatizaci strojů a výrobních linek a systémy vzdálených I/O s nově vyvinutým rozhraním BL67 Profinet. Podrobněji se o výrobcích můžete dočíst na str. 54 v tomto čísle.

Obr. 18.

Obr. 18. Snímač tlaku PS 400 (Turck)

Názorně budou předvedeny bezpečnostní systémy pro ochranu osob a pracovních prostor strojů.

Z rozsáhlé nabídky optických senzorů firma představí miniaturní optosenzory Q12, QS18 a QS30 ve všech funkčních modifikacích.

Dále bude prezentován kompletní program senzorové a konektorové techniky, včetně rotačních, inkrementálních a lineárních senzorů. Ucelenou nabídku produktů doplní časová a multifunkční relé, čítače, počítadla, zobrazovače atd.

Samozřejmostí je poskytnutí podrobných technických informací o všech výrobcích, včetně návrhu nejlepšího řešení pro danou aplikaci.

FCC Public s. r. o.          6 A 3

Ve stánku nakladatelství FCC Public si budou moci návštěvníci prohlédnout ukázková čísla časopisů Automa, Elektro a Světlo. Na místě bude možné sjednat předplatné těchto časopisů.

Zájemci zde najdou i nabídku odborné literatury za veletržní ceny. Z novinek lze upozornit především na knihu Jiřího Buranta Blesk a přepětí – systémová řešení ochran. Tato kniha o problematice ochrany před účinky atmosférických výbojů a dalších druhů přechodových napětí, která je bezprostřední reakcí na nejnovější trendy v této oblasti, přicházející k nám především díky postupnému přejímání mezinárodních a evropských předpisů, jistě zaujme i odborníky na automatizační techniku.

(ed)