Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

Co uvidíte na veletrhu Amper 2004

AMiT, spol. s r. o.          3 A 29

AMiT, spol. s r. o., český výrobce řídicích systémů a elektroniky pro automatizaci, představuje na výstavách vždy některé ze svých novinek. Po uvedení malého terminálu APT200 loni na podzim bude letos předvedena jeho varianta s fluorescenčním displejem pro použití při teplotách pod bodem mrazu. Hlavní novinkou však bude řídicí systém pro regulaci předávacích stanic a domovních kotelen. Konfigurace a provedení systému jsou navrženy tak, aby se minimalizovaly instalační práce a počet komponent regulačního řetězce. Počet I/O a jejich typy vyhovují všem běžným variantám předávacích stanic. S tím souvisí i sada předdefinovaných typových algoritmů a aplikačních programů. Přesto si systém zachovává charakter volně programovatelného řídicího systému: typové algoritmy lze snadno modifikovat a přizpůsobit konkrétním požadavkům. Regulátory této kategorie jsou vybaveny nadstandardními komunikačními schopnostmi. Kromě RS-232 a RS-485 lze využít i Ethernet, dále CAN, M-Bus (pro dálkový odečet) a IrDA (např. pro servisní účely).

Na veletrhu budou dále představeny průmyslové řídicí systémy, textové a grafické terminály, terminály pro řízení výroby (MES), průmyslový informační systém s komunikací po Ethernetu, parametrizační programové vybavení, expanzní I/O, převodníky komunikačních linek, napájecí zdroje a další výrobky ze sortimentu firmy.

AURA a. s.          3 B 30

AURA a. s. má na trhu průmyslových řídicích systémů a vibrační diagnostiky dlouholeté stabilní postavení. Veletrh Amper je každoroční příležitostí ukázat novinky ve vývoji i v aplikacích zařízení a softwaru.

Obr. 1.

Na loňské představení koncepce diagnostického systému MMPS letos navazuje prezentace jeho aplikačních sestav a softwaru. Systém MMPS přináší především změnu ve zpracování signálu – signál je digitalizován přímo ve vstupním modulu, propojeném s okolím sběrnicí CAN. Charakteristickými prvky systému MMPS jsou výměna dat mezi moduly, datová komunikace s nadřazenými systémy, široká škála možností nastavení provozních funkcí změnou programového vybavení a jednoduché nastavení provozních parametrů (plug-in).

Moduly MMPS (obr. 1) umožňují měřit běžné veličiny důležité pro určení stavu stroje (vibrace, poškození ložisek, teploty, mazání, elektrické stavy), zpracovávat analýzy rychlých dějů (vibrační analýza FFT atd.) a vytvářet distribuované měřicí systémy (ústředny). Softwarová nadstavba napomáhá analyzovat a vyhodnocovat stav stroje, předávat tyto informace po komunikačních sběrnicích a sítích (i internet a GSM), automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu a archivovat provozní a poruchové hodnoty. Hardware i software systému podporují dálkový servis strojů.

BD Sensors          3 C 19

Společnost BD Sensors představí přístroje pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. Expozice bude zaměřena na inteligentní snímače tlaku a tlakové diference a snímače tlaku se speciálním „procesním„ připojením.

Jsou připraveny snímače DMP 331 ib (obr. 2) s bezdrátovou komunikací Bluetooth a snímače SEN2000 P s komunikací po Ethernetu.

Obr. 2.

Jako novinka budou představeny snímače DMP 331 Pi do průmyslového prostředí s místním zobrazením a možností nastavení pomocí tlačítek.

Snímače tlaku řady HMP s komunikací prostřednictvím protokolu HART mají přesnost 0,1 % a teplotní chybu do 0,1 % pro rozsah teplot –20 až +80 °C. Do prostředí s nebezpečím výbuchu je určena verze EExd IIC T4.

Pro měření tlaku v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu lze použít snímače DMP 331P s širokým výběrem typů připojení s čelní oddělovací membránou. Materiál membrány, náplň a těsnění lze přizpůsobit měřenému médiu.

K měření rozdílu tlaků nabízí BD Sensors snímače LD 301 s kapacitním senzorem, který lze jednostranně přetížit tlakem až 32 MPa. Snímače mají přesnost 0,1 % a jejich parametry je možné nastavit prostřednictvím protokolu HART.

V expozici nebudou chybět prvky Sensvision pro realizaci systému sběru dat ze čtrnácti analogových a osmi digitálních vstupů. Prvky komunikují po Ethernetu a dokážou odesílat výstražná hlášení prostřednictvím SMS nebo e-mailů a realizovat jednoduché dvoustavové řízení.

DataPartner          3 B 23

Klíčovými exponáty ve stánku firmy dataPartner budou řídicí systém DisCO® a informační systém iDIS.

Systém DisCO je určen pro decentralizované řízení a zpracování dat ve stanicích, které mohou být umístěny přímo u sledovaných zařízení, centrálně koordinovány řídicím serverem a jejich data mohou být zobrazována klientskými PC.

Obr. 3.

Distribuovaný informační systém iDIS je síťový modulární program, jenž je určen do prostředí internetu nebo intranetu a využívá tenké klienty. Požadované funkce se skládají z modulů, takže iDIS je schopen pokrýt rozmanité potřeby zákazníků – řízení výroby, údržby, podporu obchodu, řízení skladů atd.

Ze sortimentu společnosti VenturCom představí dataPartner nástroje pro vývoj aplikací reálného času: RTX, rozšíření Windows o pevný reálný čas, a ETS, operační systém reálného času (viz článek na str. 81). Bude představen také software ReadyOn pro okamžité vypnutí a náběh operačního systému a programových aplikací. Široké možnosti použití mají nové verze softwaru BXP pro zavádění operačního systému z centrálního serveru, bezdiskový provoz PC, centrální správu klientských stanic a zabezpečení dat.

Jako distributor produktů společnosti Nexcom nabízí dataPartner 32bitové hardwarové sestavy pro komunikační a průmyslové systémy (obr. 3), schopné provozu v náročném prostředí.

GE Fanuc          3 B 17

Firma GE Fanuc bude poprvé v České republice vystavovat průmyslový programovatelný automat nové generace PACSystem RX7i, který již získal mnoho prestižních ocenění, jako např. 2003 Editors’ Choice Award časopisu Control Engineering nebo Automation Excelence Award časopisu Instrumentation & Automation News (IAN). Obr. 4. Dále mohou návštěvníci ve stánku vidět další programovatelné automaty, distribuované systémy I/O nebo operátorská rozhraní. Pro programování nových i dosavadních systémů je k dispozici software Cimplicity ME, který je jednotným prostředím pro vývoj aplikací v PLC, softPLC, řízení pohybu i vizualizaci. Díky jednotnému prostředí, společné databázi bodů a objektově orientované knihovně lze s použitím Cimplicity ME několikanásobně zkrátit dobu vývoje aplikace, zejména u opakovaných funkčních celků. Část pro programování PLC je lokalizována do češtiny.

Na konci roku 2002 převzalo GE Fanuc firmu Intellution a doplnilo tak svoji nabídku průmyslového softwaru o produkty skupiny Plant Inteligence, které umožňují snadnou konverzi velkých objemů výrobních dat do informací vhodných pro optimalizaci výroby.

ifm electronic          3 B 15

Obr. 5.

Společnost ifm electronic na veletrhu představí novinky z oblasti automatizace a senzorové techniky, čímž rozšíří svůj již tak bohatý sortiment produktů. Ve stánku budou předvedeny ukázkové aplikace a technici zájemcům poskytnou podrobné informace o nových indukčních přibližovacích snímačích s velkou spínací vzdáleností, kapacitních snímačích vzdálenosti, snímačích polohy hladiny, teploty, tlaku, nových miniaturních optoelektronických senzorech, snímačích pro měření rychlosti proudění kapalin a plynů, inkrementálních a absolutních rotačních snímačích, elektronických digitálních čítačích, vyhodnocovacích jednotkách, sběrnici AS-i a jejích komponentách a o dalších nových elektronických průmyslových přístrojích.

Další informace a stručné popisy nejzajímavějších produktů jsou uvedeny v článku na str. 14.

Konzult          3 A 32

Firma Konzult Praha již deset let zastupuje na českém trhu firmu Taian Electric, dodávající kvalitní měniče frekvence pro řízení asynchronních motorů. Obr. 6. Firma Taian Electric exportuje své výrobky do mnoha zemí světa včetně EU a USA. Její výrobky jsou ověřeny autorizovanou zkušebnou TÜV Rheinland, jsou označeny značkami CE, UL a cUL. Měniče frekvence se dodávají v pěti typových řadách, jako řada N2 s jednofázovým vstupem pro výkony 0,4 až 2,2 kW, popř. s třífázovým vstupem pro výkony 0,75 až 22 kW, jako řada E2 s jednofázovým vstupem pro výkony 0,2 až 2,2 kW, popř. třífázovým vstupem pro výkony 0,75 až 22 kW a řada V2 (obr. 6) s vektorovým řízením, s jednofázovým vstupem pro výkony 1,5 až 2,2 kW, popř. třífázovým vstupem pro výkony 0,75 až 22 kW. Řada V2 umožňuje realizovat vektorové i skalární řízení v otevřené smyčce a má vestavěný programovatelný regulátor. Řada měničů 7300PA má pouze třífázový vstup a je určena pro motory od 18 do 375 kW. Kromě standardních funkcí mají měniče této řady PID regulátor a je možné využít přídavné desky pro čerpadla a ventilátory. Nejnovější řada měničů SV300 má stejné výkonové rozsahy jako V2, měniče však mají místo PI regulátoru plnohodnotný programovatelný automat PLC a v celém rozsahu od 0,4 do 11 kW odrušovací filtr. Podrobnější informace získají zájemci přímo ve veletržní expozici.

Krohne CZ spol. s r. o.          3 B 09

Obr. 7.

Firma Krohne CZ, spol. s r. o., se v tomto roce poprvé zúčastní veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper. Obchodní zástupci firmy Krohne návštěvníkům nabídnou sortiment průmyslových měřicích přístrojů pro měření průtoku a výšky hladiny, mimo jiné i nový hmotnostní průtokoměr Optimass s přímou měřicí trubicí, tříkanálový ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 (obr. 7) a ucelenou řadu reflektometrických hladinoměrů (TDR) pro měření výšky hladiny a rozhraní kapalin, prášků a granulátů. Pro zákazníky z oblasti farmacie a potravinářského průmyslu bude připravena řada snímačů tlaku, teploty a výšky hladiny Krohne splňující nejvyšší hygienické požadavky. Firma Krohne CZ, spol. s r. o., letos rozšířila svůj sortiment o špičkové termické hmotnostní průtokoměry firmy Sierra Instruments Inc., které jsou určeny pro přesné měření hmotnostního průtoku plynů a dávkování v průmyslových i laboratorních aplikacích. Na veletrhu Amper bude zdarma k dispozici nový elektronický katalog Krohne 2004 v českém jazyce a veškerá dokumentace k přístrojům Krohne.

Microsys spol. s r. o.          3 B 27

Firma Microsys, spol. s r. o., představí novou verzi vizualizačního a řídicího systému Promotic s mnoha novými komponentami. K hlavním vylepšením patří nový způsob vytváření distribuovaných aplikací v internetu a intranetu. Obr. 8. Bylo zpřístupněno nabízení grafických objektů, výstrah (alarm), událostí (event) i časových průběhů (trend) v HTML i XML. Další novinky jsou v oblasti tvorby grafických panelů. K dispozici je velké množství přednastavených grafických prvků, které lze velmi obecně konfigurovat. Prvky je možné jednoduše stínovat, animovat, napojovat na reálná data atd. Systémem Promotic lze vytvořit aplikace v různých jazykových verzích (česky, slovensky, anglicky, rusky, polsky). Je rovněž připraven na rychlé rozšíření do dalších jazyků. Vývojové prostředí Promotic včetně dokumentace je dodáváno v české a anglické verzi.

Firma Microsys nabízí také komplexní služby v podobě dodávek aplikací „na klíč„, např. systém Promotic-Energ pro oblast sledování, řízení a tvorby bilancí odběrů energií nebo Promotic-Teplo pro monitorování a regulaci tepelného hospodářství podniků. Pracovníci firmy Microsys ve své expozici na veletrhu Amper předvedou zájemcům systém Promotic i ukázky konkrétních aplikací.

Další informace o systému Promotic jsou uvedeny také v článku na str. 18 v tomto čísle časopisu Automa.

National Instruments          3 A 5

Firma National Instruments představí ve svém stánku nejmodernější prostředky pro měření a řízení pomocí počítačů.

Obr. 9.

K vidění bude nová verze grafického vývojového prostředí LabVIEW 7 Express. Tato verze urychluje vývoj aplikací díky vestavěným průvodcům pro komunikaci s měřicími kartami a samostatnými měřicími přístroji připojenými přes RS-232 či GPIB. Kromě tradičních možností překladu programu dovoluje verze 7 spuštění kódu i na kapesních počítačích (PDA) nebo programovatelných hradlových polích (FPGA).

Druhá významná novinka bude z oboru zpracování obrazu. Kromě tradičního hardwaru (frame-grabbers pro analogové i digitální kamery) a softwaru (doplňky pro programovací jazyky nebo konfigurovatelný program IMAQ Vision Builder for AI) bude vystaven i zcela nový Compact Vision System CVS-1455. K této „krabičce„ o rozměrech 12 × 10 × 6,5 cm, s výkonným procesorem, s pamětí RAM 128 MB a pamětí typu flash 32 MB lze připojit až tři digitální kamery s rozhraním IEEE-1394 (FireWire). Pomocí programu vytvořeného v LabVIEW Real-Time nebo IMAQ Vision Builder for AI je možné měřit rozměry, kontrolovat barvy, hledat součásti atd. K návaznosti na okolní zařízení je určeno 29 digitálních linek. Jednotka má i sériový port. Díky rozsahu pracovních teplot 0 až 55 °C ji lze použít i v průmyslových provozech.

Sdružení AS-interface Česká republika          2 D 2

V závěru roku 2003 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob AS-interface Česká republika, se sídlem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Obr. 10. Zákládajícími členy sdružení jsou firmy ifm electronic, s. r. o., Siemens, s. r. o., Sick, s. r. o., RegulTech servis, s. r. o., Engas, s. r. o., AMiT, s. r. o., dále Vysoké učení technické v Brně a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Cílem sdružení je propagace sběrnice AS-interface na českém trhu, pořádání seminářů, výstav a školení a výměna informací. Pro české uživatele této moderní průmyslové sběrnice je sdružení AS-interface Česká republika zdrojem aktuálních informací od nezávislé organizace a garantem životaschopnosti sběrnice, která není závislá na jedné dodavatelské firmě. Členům sdružení poskytuje přístup k plnému know-how systému.

Sběrnice AS-interface se stala standardem na úrovni dvoustavových čidel a akčních členů s širokým použitím v distribuované automatizaci strojů, výrobních linek a procesů. Je charakteristická širokou škálou topologií, řízením typu master-slave, velkou rychlostí a speciálním nestíněným profilovým dvouvodičem (obr. 10).

SofCon          3 A 38

Na letošním veletrhu Amper představí firma SofCon několik novinek. Mezi nejzajímavějšími budou nové průmyslové terminály TERM09 a TERM90, které jsou určené pro sledování strojů ve výrobě, pro sledování kvality výrobků a pro informativní zobrazení dat. Terminály mají membránovou klávesnici s třiceti tlačítky a až osmi snadno vyměnitelnými potvrzovacími tlačítky s dlouhou životností. Dále do nich lze zabudovat čipový klíč Dallas, který je určen pro přihlašování a odhlašování obsluhy. Terminály obsahují dvě sériová rozhraní RS-232, jedno rozhraní RS-485, komunikaci Ethernet, osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů. Rozdíl mezi těmito terminály je hlavně ve způsobu zobrazení. TERM09 má znakový LCD 4 × 20 a TERM90 barevný TFT LCD o úhlopříčce 6,4" a rozlišení 640 × 480 bodů.

Dále bude firma SofCon vystavovat soubor operátorských panelů s dotykovou obrazovkou TOUCH 11-55, které se navzájem liší velikostí displeje (5,7", 10,4" a 15"), typem displeje (monochromatický, barevný), řídicí jednotkou a programovým vybavením. Nebude chybět ani již klasický terminál s membránovou klávesnicí TERM10B.

Vystavovány budou rovněž desky do průmyslové stavebnice KITV40 a dále zákaznické řídicí moduly, např. pro řízení klimatizace kolejových vozidel, čerpadel atd.

Teco, a. s.           3 B 20

Prezentace firmy Teco, a. s., je zaměřena hlavně na novinky v produkci firmy. K vidění bude ovšem kompletní sortiment řídicích systémů Tecomat a Tecoreg, vývojových a vizualizačních nástrojů a příslušenství pro automatizační techniku.

Obr. 11.

V roce 2003 byly uvedeny na trh modulární PLC Tecomat TC700. Vyznačují se velkým výkonem, rozsahem pamětí a schopnostmi komunikace. Novinkou je rozhraní USB a ethernetové rozhraní na centrálním modulu. Základní sortiment periferních modulů zahrnuje digitální i analogové vstupní a výstupní moduly různých provedení, moduly čítačů a komunikační moduly. Užitečná je možnost výměny periferního modulu za chodu nebo možnost připojení záložní baterie UPS.

V roce 2004 bude uveden na trh panelový počítač Tempo 02 s barevnou dotykovou obrazovkou 5,7", procesorem RISC, nadstandardní pamětí a komunikačními možnostmi (mj. Ethernet 10/100 Mb/s). Tempo 02 může mít implementovány operační systémy Windows CE.net nebo Embedded Linux.

Za zmínku stojí i aktivity firmy Teco v oblasti vestavných (embedded) systémů. V současné době je vyvíjena řada procesorových modulů MP-10/11/12 vystavěných na platformě Intel XScale PXA255 a se systémy Windows CE.net nebo Linux.

K novinkám ve vývojovém prostředí Mosaic patří možnost programování PLC Tecomat TC700 pomocí strukturovaného textu podle normy IEC EN 61131-3.

Tecon s. r. o.          3 A 28

Firma Tecon, s. r. o., bude vystavovat produkty firem AutomationDirect.com, Pro-face, Koyo, Weintek, Jeongil a Indusoft. Z produkce těchto firem budou prezentovány programovatelné automaty DirectLogic DL05, DL06, DL205 a DL405. Návštěvníci se budou moci seznámit s novými I/O moduly pro nejmenší PLC v sortimentu – DL05/06. V expozici návštěvníci naleznou i samostatné regulátory, zdroje 12/24 V DC a časovače Koyo.

Obr. 12.

Z produkce výrobce grafických panelů s dotykovou obrazovkou, firmy Pro-face, budou představeny nové panely řady ST s úhlopříčkou 3,8" a šesti tlačítky s přímou podporou protokolu Siemens MPI ve velmi výhodné cenové relaci. Návštěvníky jistě zaujmou průmyslová PC firmy Weintek s operačním systémem Windows CE.net a dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 6" a 8". Úplnou novinkou bude vizualizační software společnosti Indusoft – Indusoft Web Studio. Tento software umožňuje vytvářet aplikace HMI ve všech operačních systémech Microsoft Windows, od Windows CE až po serverové operační systémy.

Zájemci si mohou prohlédnout sortiment průmyslových PC a monitorů VGA s dotykovou obrazovkou společnosti Jeongil. PC této firmy jsou konstruována s využitím pouze pasivního chlazení (fan less). V expozici firmy budou také prezentovány indukční a fotoelektrické snímače a inkrementální čidla firmy Koyo.

Turck s. r. o.          3 B 16

Obr. 13.

Společnost Turck, s. r. o., představí na veletrhu Amper svůj standardní výrobní program z oblasti průmyslové automatizace, senzorové techniky a průmyslových sběrnic. Mezi novinkami jistě zaujmou indukční senzory s velkým rozsahem, hlídače průtoku, hlídače tlaku, magnetoindukční senzory s analogovým výstupem, nová řada rotačních senzorů v provedení economy společnosti Kübler, sběrnicové moduly piconet a nový modulární sběrnicový systém s vysokým stupněm krytí BL 67 (obr. 13). Nově budou představeny systémy pro ochranu pracovních prostor, strojů a osob. Pracovníci společnosti Turck, s. r. o., poskytnou podrobné informace ke všem svým výrobkům a navrhnou nejlepší řešení daného problému.

Wago          2 B 7

Firma Wago se letos ve své expozici bude věnovat především technice pro automatizaci technických zařízení budov (TZB). Pro čtenáře časopisu Automa budou jistě zajímavé aktivity firmy Wago ohledně sběrnice LON, která nachází uplatnění právě v automatizaci budov. Komponenty pro tuto sběrnici od firmy Wago mají označení TopLON. V oblasti automatizace TZB se však stále více uplatňuje i Ethernet. Výrobky firmy Wago podporující tento komunikační standard najdou zájemci pod označením TopNET. Třetí v trojlístku podporovaných sběrnic je DALI, Digitally Addressable Lighting Interface, sběrnice určená především pro ovládání osvětlení. Technika firmy Wago umožňuje připojení sběrnice DALI k různým komunikačním modulům, např. LON či Ethernet.

Společnost Wago bude vystavovat také technické prostředky pro připojování vodičů. Zajímavými novinkami jsou např. krabicová svorka pro současné připojování slaněných i pevných, měděných i hliníkových vodičů nebo pružinová svorka TOPJOB S s inovovanou pružinkou.

Bližší informace o produktech firmy Wago je možné najít rovněž v článku na str. 76-78.

ZAT Easy Control Systems, a. s.          3 A 24

Firma ZAT Příbram se svou dceřinou firmou ZAT Easy Control Systems z Plzně a německým výrobcem průmyslových klávesnic Indukey se již tradičně zúčastní letošního ročníku výstavy Amper. Obr. 14. Tentokrát bude ideové zaměření expozice směřovat do zakázek v energetice: klasické i jaderné elektrárny v tuzemsku i zahraničí a teplárny. Mimo jiné budou prezentovány některé z výrobků divize ZAT Controls, která patří do skupiny ZAT od konce roku 2002.

Firma ZAT Easy Control Systems se ve své části expozice zaměří také, byť rámcově, na aplikace kolem elektrické rozvodné soustavy (obr. 14), a sice na Power Line Communication – vysokorychlostní přenos dat po elektrické síti nn. Tento v současnosti rychle se rozvíjející obor slibuje zajímavé aplikace, jako jsou internetové připojení domácností, škol či hotelů nezávislé na telefonních linkách, dálkové odečty spotřeby energií, služba video on demand, IP telefonie a mnohé další. Ve stánku bude k dispozici množství informačních materiálů i reálné produkty – modemy řady HomePlug a zařízení firmy DS2.

ZPA Industry a. s.          3 C 18

Společnost ZPA Industry, a. s., dodavatel komplexních elektrických systémů, provozních přístrojů, řídicích systémů a systémů SCADA, bude na veletrhu Amper již tradičně vystavovat řadu výrobků, které firma nabízí. Obr. 15. Jde především o produkty GE Fanuc – firma ZPA Industry je jedním z největších prodejců produktů této společnosti v ČR. Dále budou uvedeny některé novinky z produkce firmy Horner Electric (USA), které dosud nebyly na našem trhu dostupné. Nosným produktem firmy Horner Electric je řídicí systém OCS (obr. 15). Je to kombinace PLC, operátorského panelu, integrovaného komunikačního prostředí a jednotky vstupů a výstupů. Produktová řada zahrnuje desítku přístrojů a je atraktivní především svojí variabilitou, spolehlivostí a možnostmi zákaznických úprav. K dispozici je více než čtyřicet kombinací I/O a řada komunikačních protokolů, včetně protokolů Profibus, DeviceNet a CsCAN. Software pro OCS umožňuje realizovat programování a vizualizaci v rámci jediného projektu a je dodáván zcela zdarma.

Představena bude také další generace řady OCS, která se vyvíjí pod názvem NexGen, a další připravované produkty. Dále bude představeno kompletní řešení pro komunikaci po sběrnici Profibus ze sortimentu firmy Hilscher.

FCC Public, s. r. o.          2 A 5

Návštěvníci stánku FCC Public, s. r. o., si budou moci prohlédnout aktuální čísla časopisů Automa, Elektro i Světlo a ostatní odbornou literaturu vydanou naším nakladatelstvím. Na místě bude možné zajistit si předplatné a objednat, popř. zakoupit knihy. Ve stánku bude také prostor pro diskusi s redaktory.

Redakce časopisu Automa tvoří koncepci časopisu ve spolupráci s kruhem odborných spolupracovníků i s dalšími odborníky z praxe. Konečným cílem této snahy je poskytovat čtenářům užitečné informace. Zajímá nás proto, jak jsou čtenáři s časopisem spokojeni a uvítáme všechny připomínky a náměty k odborné náplni časopisu i k jeho nové grafické úpravě.

(ed)

Inzerce zpět