Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co uvidíte na MSV 2009 v Brně

AURA a. s.     Z 087

 
Společnost Aura se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami prostředků pro technickou diagnostiku a monitorování provozu strojů, řídicích systémů technologických zařízení, prvků průmyslové automatizace a speciálních čidel (obr. 1). Hlavní oblasti uplatnění jejích výrobků jsou metalurgie, petrochemie a chemie, těžební a zpracovatelský průmysl, energetika, letectví, opravárenství atd.
 
S jedním ze zajímavých technických řešení pro monitorování činnosti ventilátorů chladicích věží se mohou zájemci seznámit v článku na str. 60. Podrobnosti o celém sortimentu firmy a poskytovaných službách mohou získat návštěvníci veletrhu ve stánku společnosti na MSV, jehož se firma tradičně účastní.
 

Autocont Control Systems spol. s r. o.     P 014

 
Společnost Mitsubishi Electric již několik desetiletí patří mezi špičku v oblasti vývoje a výroby systémů CNC. Také letos je návštěvníci najdou ve stánku firmy Autocont Control Systems. CNC od firmy Mitsubishi se vyznačují tradičními atributy: velkou spolehlivostí, mnoha nadstandardními funkcemi v základní výbavě, stejným způsobem programování pro všechny typové řady a především velkým výkonem za přijatelnou cenu. Mitsubishi preferuje kompletní dodávky systémů CNC spolu s pohony, což zjednodušuje a zpřehledňuje oživení, diagnostiku i opravy. Samozřejmostí je fungující technická podpora a záruční a pozáruční servis. Zákazníkům je poskytována dokumentace v češtině, možnost oživit první prototyp zdarma, zhotovení programů pro PLC, zapůjčení zkušebních sad atd.
 
V letošním roce bude představen systém CNC C70 (obr. 2) na retrofitovaném soustružnickém automatu A36 firmy Sunex. Systém je postaven na bázi modulárního PLC řady Q, avšak s rychlejší sběrnicí, rychlými procesory a modulem NC. Pohonná část obsahuje pohony MDS-DH s napájením 3× 400 V. Systém C70 najde využití i u výrobců jednoúčelových strojů, kde lze s výhodou uplatnit tento způsob řízení.
 

Balluff CZ s. r. o.     F 021

 
Nejlepší výrobky automatizační techniky jsou výsledkem dialogu mezi konstruktéry výrobce, inženýrskými firmami a uživateli. Společnost Balluff proto klade velký důraz na osobní komunikaci se svými zákazníky, zajímá se o to, co potřebují, a pomáhá jim řešit jejich technické problémy. Mezi vhodné komunikační nástroje patří i odborné veletrhy, a to je důvod, proč je Balluff tradičním vystavovatelem na MSV v Brně.
 
Balluff zde představí úplný sortiment snímačů, včetně snímačů pro měření délek (jeden z nich, lineární snímač Micropulse BTL7 pracující na magnetostrikčním principu, je na obr. 3), techniky pro RFID a příslušenství pro všechny obory průmyslové automatizace. S některými z nich se mohou čtenáři seznámit v článku na str. 20.
 
Výrobní závody, vývojová střediska a zastoupení firmy Balluff jsou rozmístěny po celém světě: snímače se vyrábějí nejen v Neuhausenu v Německu, kde byla firma založena a má své sídlo, ale v dalších šesti moderních výrobních závodech v Maďarsku, Švýcarsku, USA, Japonsku, Brazílii a v Číně. To spolu s výkonnými logistickými centry zaručuje krátké dodací lhůty pro zákazníky, ať jsou kdekoliv, a je velkou výhodou např. pro výrobce strojů s exportními aktivitami.
 

BD SENSORS s. r. o.     C-I 119

 
Společnost BD Sensors předvede kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin.
 
Sortiment snímačů tlaku a snímačů výšky hladiny kapalin je rozšířen o řadu snímačů tlaku DMK 457, DMK 458 (obr. 4) a snímačů výšky hladiny kapalin LMK 457, LMK458. Uvedené snímače jsou konstruovány s ohledem na těžké provozní podmínky na říčních i námořních lodích. Všechny snímače jsou osazeny kapacitním senzorem tlaku s keramickou oddělovací membránou. Tím je dána přesnost lepší než 0,15 %, dlouhodobá stabilita a mechanická i chemická odolnost. Snímače mají elektrický dvouvodičový výstup 4 až 20 mA, k dispozici je rovněž provedení s komunikací HART a jiskrově bezpečné provedení EExia IIC T4. Konstrukce pouzder zaručuje snímačům tlaku i snímačům výšky hladiny krytí IP68 při tlaku prostředí až 2 MPa, což odpovídá hloubce ponoření 200 m. Pro běžné použití je pouzdro vyrobeno z oceli 1.4404, pro prostředí s mořskou vodou z bronzu (CuNiFe).
 
Snímače prošly zkouškami podle DNV (číslo certifikátu A9447) a lze je použít při měření tlaku provozních kapalin a plynů, výšky hladiny provozních i přepravovaných kapalin a hladiny v balastních nádržích na všech typech říčních i námořních lodí.
 

BHV senzory     C-I 108

 
Společnost BHV senzory ve svém stánku představí inovované provedení membránových oddělovačů, snímačů tlaku se sanitovatelným připojením a speciálních manometrů pro chemický a potravinářský průmysl. Mezi nové a inovované výrobky patří celonerezový manometr Waaree s potravinářským připojením, dále sanitovatelný membránový oddělovač podle standardu BioControl® firmy NEUMO nebo přírubový membránový oddělovač s šikmým zaústěním kapiláry (obr. 5).
 
Další novinkou je snímač diference tlaků PM111 D, který je založen na principu dvou nezávisle pracujících piezorezistivních čidel. Jeho výhody se projeví zejména tam, kde se měří rozdíl tlaků na dvou místech, která jsou od sebe vzdálena, a také tam, kde je třeba použít membránové oddělovače.
 
Ve stánku BHV senzory se letos poprvé představí i ucelený sortiment etalonových tlakoměrů, kalibrátorů tlaku a kalibrátorů teploty firmy Leitenberger GmbH. Tomuto sortimentu je věnován samostatný článek na straně 28.
 

CAN in Automation     C 027

 
CiA (CAN in Automation) je mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců automatizační techniky, které koordinuje vývoj protokolu CANopen a dalších vyšších protokolů pro sběrnici CAN. Bylo založeno jako nezisková organizace v roce 1992 a svým členům poskytuje technické informace i marketingovou podporu. Sdružení má přibližně 500 členů.
 
Ve stánku na MSV se budou moci zájemci informovat o činnosti sdružení a možnostech členství. Dozví se tu také podrobnosti o chystaných seminářích v Praze a v Katovicích.
 
Z oblasti technického vývoje patří k významným inovacím poslední doby zřízení skupiny CANopen via Bluetooth, která se zabývá možností přenosu komunikačních objektů SDO (Service Data Object) a PDO (Process Data Object) prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth. Skupina také specifikuje požadavky na směrovače mezi CANopen a Bluetooth k zajištění konektivity v heterogenních sítích.
 
Z oblasti marketingové podpory je významné přijetí loga CANopen mezi evropské ochranné známky. Označení CANopen tedy mohou nadále používat výhradně členové CiA a firmy, kterým k tomu CiA udělí oprávnění.
 

Cressto s. r. o.     C-I 137

 
V minulém roce byly ve firmě Cressto zavedeny do výroby inteligentní snímače tlaku řady S (obr. 6). Doposud jsou nabízeny varianty SP pro měření malých tlakových diferencí pro neagresivní plyny, SV s automatickým nulováním offsetu pro měření velmi malých tlaků řádu desítek až jednotek pascalů a SR s membránou z korozivzdorné oceli pro měření tlaků kapalin a plynů v rozsazích od 10 kPa výše.
 
V současné době je připraven nový snímač SH pro měření tlakových diferencí v kapalinách, který používá řešení se dvěma samostatnými čidly tlaku s korozivzdornou oddělovací membránou, která jsou kalibrována a teplotně kompenzována pomocí dvourozměrného polynomu 3. řádu. Algoritmus pro výpočet tlakové diference využívá unikátní postupy, které umožňují dosáhnout velmi dobré přesnosti. Výhodou tohoto řešení je odolnost k jednostrannému tlakovému přetížení a také možnost získat hodnotu souhlasného tlaku. Tyto snímače naleznou uplatnění zejména tam, kde je souhlasný tlak o 1 až 1,5 řádu vyšší než jmenovitá hodnota tlakové diference (topenářská technika apod.).
 
Výstupy jsou analogové s možností softwarově přestavit rozsah. Zároveň je k dispozici výstup RS-485, popř. RS-232 nebo USB.
 

Českomoravská elektrotechnická asociace     Z 109

 
Českomoravská elektrotechnická asociace je zaměstnavatelský a podnikatelský svaz pro oblasti elektroniky, elektrotechniky, informační a komunikační techniky. Asociace, kromě mnoha jiných aktivit, také prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní firemní stánky, podílí se na přípravě doprovodných programů veletrhů atd. Pravidelně se účastní také MSV v Brně. Letos se podílí na pořádání dvou konferencí, Digital Factory a Machines Communicate, ale také se na veletrhu prezentuje vlastním stánkem. Zájemci zde získají informace o činnosti asociace i o možnostech a výhodách členství.
 

DYGER, s. r. o.     P 138

 
Společnost Dyger na MSV představí řídicí systémy Beckhoff, používané pro řízení strojů a technologických linek stejně jako pro řízení technického vybavení budov. Letošní expozice bude zaměřena především na promyšlená řešení potřeb domácích výrobců strojů.
 
Řídicí systémy Beckhoff jsou založeny na výkonném CPU, rychlé komunikační sběrnici s distribuovanými jednotkami I/O a softwaru pro realizaci funkcí PLC a CNC. Jako komunikace se využívá průmyslová verze Ethernetu: EtherCAT.
 
Novinkami jsou servozesilovače AX5000 s komunikací EtherCAT pro řízení synchronních i asynchronních motorů do výkonu 120 kW, které jsou určeny jako náhrada hydraulických pohonů nebo jako hlavní pohon na obráběcích nebo plastikářských strojích, průmyslové displeje CP6204 s úhlopříčkou 24" s rozlišením 1 920 × 1 200 bodů, ekonomická řada průmyslových displejů s úhlopříčkou 5,7" v kombinaci s tzv. embedded PC řídicím systémem PLC a NC – vhodná volba pro úsporné řízení strojů a technických zařízení budov (v těchto panelových PC jsou nově použity procesory Intel Atom s velmi malou spotřebou), a CX5000 (obr. 7), nová řada výkonných vestavných PC s procesorem ARM, operačním systémem Windows CE a PLC TwinCAT.
 

Endress+Hauser Czech s. r. o.     C 048

 
Společnost se opět představí jako světový dodavatel provozní měřicí techniky a kompletních řešení pro automatizaci procesů ve všech průmyslových odvětvích. Expozice bude jako v minulých letech umístěna v přízemí pavilonu C.
 
Endress+Hauser vždy přichází s mnoha novinkami a inovacemi. V letošním roce bude výstavní expozice zaměřena na představení nástavbových softwarových produktů pro tradiční provozní přístrojové vybavení, zahrnující přístroje pro měření všech fyzikálních veličin, analýzu kapalin či záznam dat, doplněné komunikačními sběrnicemi a dalšími doplňkovými komponentami. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si práci s bezdrátovým přenosným komunikátorem Field Xpert pro nastavování přístrojů a se softwarem FieldCare, který umožňuje nejen on-line konfiguraci a diagnostiku přístrojů na dálku, ale i správu instalovaných komponent, včetně sledování kalibrací pomocí modulu CompuCal. Budou si moci vyzkoušet přístup do internetového portálu W@M s propojením na podnikový systém, např. SAP. Jako „horká“ novinka bude představen systém pro bezdrátový přenos dat z provozních přístrojů za použití komunikace WirelessHART (obr. 8). Vše bude představeno v činnosti na modelech reálných zařízení.
 

FANUC Robotics Czech, s. r. o.     P 042

 
Společnost Fanuc Robotics, největší výrobce průmyslových robotů na světě, se i letos na MSV představí prostřednictvím své české pobočky. Společnost se zaměřuje na kvalitu a spolehlivost svých zařízení a každoročně investuje do výzkumu a vývoje nemalé prostředky. Nejnovějším výsledkem těchto investic je nejsilnější robot na světě M-2000iA/1200 s nosností 1 350 kg v celém dosahu.
 
Na MSV budou představeny roboty ARC Mate 100iC (obr. 9) a ARC Mate 120iC ve variantě Economy. Celkem jde o čtyři typy s dosahem od 1,42 do 2,01 m a nosností od 6 do 20 kg. Tyto roboty byly vyvíjeny s ohledem na snížení jejich koncové ceny. Vycházejí ze standardních typů s dutým ramenem, které umožňuje vedení kabelů a hadic pro nástroj vnitřkem zápěstí.
 
S novým, rychlejším řídicím systémem R-30iA Mate skýtá i úsporná varianta více možností než v předchozích řadách, mj. i podporu integrovaného systému strojového vidění, podporu externích os a systému se dvěma rameny (dual arm).
 
Dále bude představen nejmenší z řady robotů LR Mate 200iC s integrovaným systémem iRVision, úspěšný robot M-710iC/50 určený pro manipulaci s břemeny do 50 kg a nejprodávanější R-2000iB/165F pro břemena do 165 kg, popř. pro bodové svařování.
 

HARTING, s. r. o.     C 001

 
Harting představuje nabídku v oblasti konektivity pro průmyslové prostředí, automatizaci, dopravu, telekomunikace a zdravotní techniku.
 
Průmyslové konektory mají nové typy vložek, např. HanEEE s nejhustším možným osazením, a verze s krimpovanými kontakty do 650 A. Jedinečná je nabídka korozivzdorných krytů. Technická novinka, systém Quick-lock®, nabízí rychlý, pevný a snadno rozebíratelný způsob zakončení vodičů. V kombinaci s kryty PushPull tvoří řešení žádané pro automatizované výrobní linky.
 
Pro venkovní použití v telekomunikacích, a nejen tam, jsou k dispozici konektory napájecí i datové, metalické i optické, včetně hybridních. Nabízejí se ve třech řadách plastových i kovových krytů.
 
Novou oblastí jsou datové i napájecí konektory TCA s vodicím systémem Con:card+® v provedení Micro a Advanced.
 
V oblasti průmyslového Ethernetu jsou k dispozici nové verze řízených, nastavitelných a neřízených přepínačů (switchů), konvertory, konektory, kabeláž a zdroje (obr. 10). Mají krytí od IP20 do IP67, PoE, teplotní rozsah od –40 do +70 °C a jsou certifikovány pro energetiku i kolejovou dopravu.
 
Novinkou je možnost objednat si vzorky z oblasti „device connectivity“ – propojení uvnitř přístrojů i rozhraní.
 

Hennlich Industrietechnik spol. s r. o.     B 060

 
Díky novince z letošního Hannover Messe rozšířila společnost Hennlich Industrietechnik, odštěpný závod Lin-tech, svou nabídku křížových stolů o model SLW-XY-0630 (obr. 11), tedy o nejmenší křížový stůl této typové řady. Tím má Lin-tech ucelenou řadu jak standardních, tak křížových posuvných stolů: SLW-0630, SLW-XY-0630, SLW-1040, SLW-XY-1040, SHT-12 a SHT-XY-12. Tyto stoly jsou zvláště vhodné pro rychlé nastavování polohy např. koncových čidel, snímacích kamer a čteček nebo tiskových hlav.
 
Ve stejném stánku bude představena i nabídka odštěpného závodu Pružiny + Těsnění, zatímco s nabídkou odštěpného závodu Hydro-tech se zájemci mohou seznámit v pavilonu F ve stánku č. 70, závodu Cematech na volné ploše C ve stánku 001 a s nabídkou závodu Meres v pavilonu C, č. stánku 10.
 

ICZ a. s.     A1 003

 
Společnost ICZ se dlouhodobě zabývá problematikou informačních systémů na podporu podnikových procesů v oblasti výroby a logistiky. Kromě vlastních produktů WMS Osiris (řízení skladových provozů) a ADC Promis (sběr dat z výroby) nabízí svým zákazníkům také řešení, které je na trhu již delší dobu, a má tedy odpovídající počet instalací ve výrobních podnicích různého charakteru. Jde o produkt MES Hydra, vyvinutý německou společností MPDV Mikrolab GmbH.
 
MES Hydra je typickým představitelem výrobních informačních systémů nové generace, jejichž cílem je zabezpečit plynulý tok informací podél vnitropodnikových výrobních a logistických procesů a umožnit využití těchto informací jak pro provozní, tak podnikovou úroveň řízení. Společnost ICZ se v březnu letošního roku stala členem mezinárodní partnerské sítě MPDV.
 
Mimo zmiňované produkty nabízí ICZ také techniku pro automatickou identifikaci (čárový kód, RFID) a mobilní komunikaci, samozřejmostí jsou i konzultace a poradenství. Více informací zájemci získají ve stánku firmy na veletrhu Transport a logistika.
 

JUMO Měření a regulace s. r. o.     C-I 144

 
JUMO, výrobce inovovaných přístrojů pro měření a regulaci, představí novou řadu provozních převodníků tlaku JUMO dTrans p20 (viz článek na str. 33).
 
K dalším zajímavým novinkám patří tlakový spínač a převodník tlaku s displejem JUMO Delos (obr. 12). Je to skutečně mnohoúčelový přístroj se spínacími kontakty, analogovým výstupem a brilantním LCD pro zobrazení aktuálního provozního tlaku a stavu spínacích kontaktů. Při sepnutí alarmového kontaktu se změní také barva podsvícení displeje. Vzhledem k použití ušlechtilých ocelí a čelnímu připojení snímače bez těsnění je též vhodný do oblastí s důrazem na hygienickou čistotu. K dispozici je i verze odolávající vysokým teplotám. Měřicí rozsah je od 10 kPa do 60 MPa. Variabilita, široké možnosti nastavení a optimální rozsah funkcí tvoří z tohoto přístroje flexibilní zařízení za příznivou cenu s širokým polem použití v chemii, farmacii, potravinářství a dalších oborech: namátkou měření výšky hladiny v zásobnících prostřednictvím hydrostatického tlaku, měření tlaku CO2 nad hladinou ve fermentačním reaktoru, měření tlakové ztráty na filtru s možností sepnutí havarijního kontaktu při jeho znečištění nebo protržení atd.
 

KOBOLD Messring GmbH     C 050

 
Celosvětově známý výrobce měřicí a regulační techniky, společnost KOBOLD Messring GmbH, představí ve svém stánku řadu přístrojů z oblasti měření průtoku, tlaku, výšky hladiny.
 
Co se týče měření průtoku kapalin a plynů, je to např. plováčkový průtokoměr typu BGN (obr. 13) pro kapaliny s měřicím rozsahem do 130 m3/h a pro plyny do 2 400 m3/h. Tento robustní průtokoměr může být vybaven převodníkem s protokoly HART nebo Profibus- PA, standardním přírubovým nebo jiným speciálním procesním připojením a lze jej použít do teploty 350 °C. V provedení z korozivzdorné oceli s výstelkou z PTFE je vhodný pro měření agresivních médií. Mezi jednu z jeho mnoha předností patří malá tlaková ztráta. Samozřejmostí je provedení ATEX. Uplatnění nachází v chemickém, automobilovém, energetickém, ropném, petrochemickém, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.
 
K vidění budou i další přístroje, včetně regulátorů průtoku REG, o nichž je podrobně pojednáno v článku na straně 86.
 
Novinek je však mnoho a každý návštěvník si bude moci odnést nový přehledový katalog jednotlivých přístrojů s uvedením jejich významných parametrů.
 

LARM a. s.     C 029

 
Česká firma LARM a. s., tradiční účastník MSV v Brně, představí ve svém stánku kromě optoelektronických inkrementálních a absolutních snímačů typu IRC, ARC a MSL pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček, které nacházejí uplatnění především v průmyslové automatizaci, také některé novinky. Jde zejména o nové typy inkrementálních a absolutních snímačů typu MIRC, MARC a MPRC, jež pracují na magnetickém principu. Magnetické snímače mají oproti optickým nižší cenu a rozlišení, ale větší variabilitu nastavení. Úrovně elektrických parametrů magnetických snímačů jsou stejné jako u obvyklých optických snímačů. Dále zde budou představeny i další novinky, např. lankový snímač LS501 (elektronické měřicí pásmo, obr. 14) v provedení s inkrementálním snímačem, potenciometrem nebo s třináctibitovým magnetickým absolutním snímačem a odměřovací délkou do 2 000 mm nebo snímač IRC370 a IRC375 s průchozí hřídelí o vnitřním průměru 12 mm.
 
V rámci programu Vycházíme vstříc je společnost LARM jako výrobce schopna nabídnout různé náhrady za dříve vyráběné snímače a nestandardní provedení nebo vyvinout nové optoelektronické nebo magnetické snímače přímo podle konkrétní specifikace zákazníka.
 

Moravské přístroje a. s.     C-I 138

 
Společnost Moravské přístroje na veletrhu poprvé veřejně představí dlouho připravovaný nový produkt – systém strojového vidění VisionLab (obr. 15).
 
Kvalitní systém strojového vidění dále posiluje schopnosti klíčového produktu společnosti, programového systému Control Web. Díky zabudování do systému Control Web tak softwarové aplikace strojového vidění v prostředí VisionLab mohou využívat všechny jeho vlastnosti. Vývojový systém pro využití strojového vidění postrádající tyto vlastnosti by byl velmi ochuzen a uživatelé by ve velkém množství případů museli pracně řešit výměnu dat mezi úlohou pro vizualizaci a řízení procesů a úlohou pro strojové vidění, což by s sebou neslo vyšší náklady a delší a náročnější vývoj.
 
Několik nových typů přibylo do řady digitálních kamer DataCam. Tyto kamery se vyznačují výjimečnou kvalitou obrazu, danou šestnáctibitovou nízkošumovou digitalizací, a jsou používány v náročných úlohách, které vyžadují vysokou stabilitu a čistotu obrazu.
 
Vystaveny budou i všechny komponenty průmyslového počítačového systému DataLab.
 
Odborníci přítomní ve stánku budou připraveni s návštěvníky diskutovat o technických řešeních jejich specifických úloh.
 

SEW-EURODRIVE CZ s. r. o. D     015

 
Ve stánku společnosti SEW-Eurodrive CZ s. r. o., naleznou návštěvníci zejména energeticky úsporné elektromotory a motory řady DR, které splňují požadavky evropské normy na energeticky úsporné elektromotory.
 
Dále bude SEW-Eurodrive prezentovat novou řadu průmyslových převodovek ze svého nového výrobního závodu v německém Bruchsalu a řadu cenově výhodných měničů frekvence pro nenáročné úlohy.
 
Další technickou novinkou je nová generace mechatronických kompaktních celků (motor, převodovka, měnič frekvence) řady Movigear (obr. 16), které přinášejí velké úspory energie (až 40 %), zjednodušují konstrukci dopravníků a jsou vhodné např. pro aseptické prostředí.
 

Siemens s. r. o.     P 145

Siemens PLM Software     Z 109, P 28, P 9

 
Siemens představí novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Prezentace budou organizovány formou workshopů pořádaných přímo ve stánku společnosti Siemens. Mezi nejzajímavější novinky bude patřit Sinumerik MDynamics (systém pro frézování), technologie řízení vysokorychlostního obrábění a řešení pro výrobu tělních implantátů. Podrobné informace jsou v článku na str. 18 a 19.
 
Na veletrhu se dále představí společnost Siemens PLM Software, která bude svou nabídku prezentovat ve stáncích svých partnerů: Českomoravské elektrotechnické asociace, Edge Alliance a firem TPV group, resp. Ing. Miroslav Rusiňák.
 
Siemens PLM Software nabízí systém NX, komplexní systém CAD/CAM/CAE zahrnující podporu širokého spektra činností v konstrukci a výrobě, Velocity Series, komplexní balík modulárních, leč integrovaných řešení, která jsou odpovědí na potřeby řešení PLM pro firmy střední velikosti, a který obsahuje systémy Solid Edge, Femap, Teamcenter Express a CAM Express, dále Teamcenter, komplexní sortiment řešení digitální správy životního cyklu výrobku, a Tecnomatix, flexibilní řešení pro identifikaci, plánování, simulace a řízení výrobních procesů, tzv. digitální továrnu (obr. 17).
 

SofCon, spol. s r. o.     C-I 155

 
Firma SofCon se již od roku 1992 věnuje zakázkovému vývoji, výrobě a dodávkám elektroniky a programového vybavení. V letošním roce, stejně jako i v předchozích letech, vystavuje ucelenou řadu prvků pro automatizaci, řídicí systémy, panelové počítače, terminály a vestavné systémy. Jednotlivé výrobky nacházejí uplatnění v mnoha oborech, např. v chemickém průmyslu, strojírenství, energetice, teplárenství, automobilovém průmyslu, sklářství, ve výrobě obráběcích strojů, polovodičových součástek, fotovoltaických článků apod.
 
Nemalou část produkce firmy představují vestavné systémy a terminály pro inteligentní domy, které zvyšují uživatelský komfort a vedou k úspoře provozních energií a nákladů na provoz domu.
 
Vedle drobných inovací jednotlivých výrobků najdou návštěvníci v letošním roce ve stánku firmy SofCon jednotku pro řízení krokových motorů RKM04 se zcela přepracovaným a rozšířeným firmwarem, počítač pro inteligentní domy Touch51/PCB/LED (obr. 18) a nové jednotky průmyslových a panelových PC s procesorem Atom. Obchodní zástupci firmy budou zájemce rádi o jednotlivých produktech blíže informovat.
 

STASTO Automation s. r. o.     F 061

 
STASTO je spolehlivým obchodním partnerem, který působí v oblasti automatizace bezmála dvacet let. Spojuje komplexní nabídku produktů v oblasti pneumatiky, průmyslových armatur a automatizace s technickými konzultacemi a prvotřídním servisem. Tak zajišťuje svým zákazníkům ojedinělou kvalitu bez kompromisů.
 
Společnost Stasto na MSV představí mnoho novinek a zajímavých exponátů. Některé z nich jsou popsány v článku na str. 88.
I v současné nelehké době má firma návštěvníkům co nabídnout a srdečně je zve do svého stánku.
 

Tecon s. r. o.     C-I 129

 
Již tradičně představí firma Tecon na MSV programovatelné automaty firmy Koyo, operátorské panely Weintek a Pro-face, ethernetové přepínače firmy Korenix a průmyslová PC. Návštěvníci expozice společnosti Tecon budou moci zhlédnout množství zajímavých produktů. Mezi ně budou patřit box PC řady JetBox 8100, 8150 a 9300 s rozsahem pracovních teplot od –15 do +70 °C a velkou odolností proti vibracím. Návštěvníky jistě zaujmou nové operátorské panely Weintek řady MT6000i s úhlopříčkami 7" a 10", s barevným displejem TFT, s dotykovou obrazovkou, vybavené novým vysoce výkonným procesorem, a přitom ve velmi zajímavých cenových relacích. Nově zde budou odborné veřejnosti představena průmyslová PC s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkami 7" a 10" vybavená předinstalovaným operačním systémem Windows CE. Zájemci mohou vidět zcela novou řadu PLC firmy Koyo – Click PLC (obr. 20) s novým procesovým modulem a integrovanými analogovými vstupy a výstupy, s možností rozšíření až do přibližně 150 I/O.
 

Tectra, a. s.     C-I 145

 
Eltek GEN II (obr. 21) je modulární systém bezdrátového sběru dat. Základem je přijímač a sestava vysílačů s integrovanými nebo externími, kabelem připojenými senzory. Systém lze konfigurovat též jako rozsáhlejší síť vysílačů, kde pomyslné uzly tvoří opakovače signálu.
 
Oproti podobným systémům jiných výrobců má systém Eltec GEN II velmi širokou nabídku měřených signálů. Uživatel může vybírat z těchto veličin: stejnosměrné napětí a proud (řádově V, mV, mA), teplota měřená termočlánkovým snímačem K nebo T, odporovým teploměrem Pt100, Pt1000 či termistorem, relativní vlhkost, intenzita osvětlení a UV záření, absolutní a diferenční tlak, čítač pulzů nebo stav kontaktu a koncentrace CO2.
 
Vysílače jsou konstruovány na základě zkušeností z konkrétních úloh. Například v sestavě pro kontrolu kvality vzduchu v místnosti je v jednom vysílači snímač relativní vlhkosti, teploty a CO2. Speciální sestavou je modulární meteostanice.
 
Systém GEN II je velmi robustní, plášť vysílačů je z hliníku a jednotlivé vysílače vynikají velmi dlouhou životností baterií. Uživatel velmi ocení funkci měření síly a spolehlivosti signálu, která napomáhá k optimálnímu umístění vysílačů.
 

Testo, s. r. o.     C 024

 
Společnost Testo, s. r. o., se jako tradiční vystavovatel zúčastní i letošního MSV v Brně. Ve svém stánku pro návštěvníky veletrhu připraví množství novinek a zajímavostí ze světa profesionální měřicí techniky. Jednou z letošních novinek jsou nové termokamery testo 875 a testo 881 (obr. 22), které jsou spolehlivým nástrojem pro okamžitou detekci zahřátých součástí strojů nebo tepelných úniků na budovách. Tím jsou ideálním nástrojem pro úsporu nákladů. Termokamery této nové řady jsou vybaveny dalšími funkcemi pro pohodlnou a detailní analýzu jak v oblasti stavební termografie, tak i pro využití v průmyslu. Mezi další novinky patří řada měřicích převodníků testo 6920, testo 6621 a testo 6321, které jsou určeny pro velmi přesné a spolehlivé měření v oblasti prostředí v budovách. Přesné měření s těmito převodníky umožní jejich uživateli optimálně nastavit klimatizační a ventilační zařízení, což mu přinese výraznou úsporu jeho provozních nákladů. Ve stánku společnosti Testo budou rovněž představeny nové převodníky do výbušného prostředí, profesionální měřicí přístroje v kapesním formátu a mnoho dalšího.
 

Topmes, měřicí přístroje, v. o. s.     F 009

 
Společnost Topmes představí několik novinek od zastupované společnosti Metris z Belgie (souřadnicové měřicí stroje, měřicí ramena, laserové skenery) i vlastních nových produktů. Letos poprvé zde bude vystaven i mobilní měřicí Laser Tracker T3 amerického výrobce API (viz článek na str. 40), který umožňuje snadno a přesně proměřovat rozměry velkých dílů, a dále stavebnicový systém API XD (obr. 23), od základního interferometru XD-1 pro měření délek až po systém XD-6D pro komplexní měření v šesti stupních volnosti. Systém XD je určen zvláště pro proměřování přesnosti souřadnicových měřicích, ale i jiných přesných strojů, a to simultánně ve všech osách. Možnost současného nastavení všech os a simultánního měření podstatně zkracuje dobu potřebnou k proměření stroje. Významnou inovací je také možnost plně bezdrátového provozu. Systém XD najde uplatnění v mnoha oborech přesného strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo v letectví.
 

TR instruments spol. s r. o. C     046

 
Jako hlavní novinku v oblasti měřicí techniky představí společnost TR instruments laboratorní měřicí přístroje firmy GW Instek. Ve stánku bude k vidění mimo jiné zástupce ucelené řady laboratorních osciloskopů GDS-2000. Tyto přístroje mají šířku pásma 60, 100 a 200 MHz, dva nebo čtyři kanály, vzorkování 1 GS/s a interní paměť 25 tisíc bodů. Prezentovány budou stejnosměrné i střídavé napájecí zdroje a elektronické zátěže, přičemž jako zástupce lze zmínit nový programovatelný DC napájecí zdroj GPD-3303S. Jde o zástupce tříkanálových zdrojů, jenž je schopen dodávat napětí až 30 V při proudu do 3 A s nastavitelným krokem 1 mV/1 mA. Přístroj je standardně vybaven komunikačním rozhraním USB. Ve stánku se návštěvníci budou moci seznámit také se zástupcem z kategorie spektrálních analyzátorů, konkrétně s modelem DSP-830 (obr. 24) s šířkou pásma 9 kHz až 3 GHz, úrovní šumu –117 dBm/Hz a referenčním měřicím rozsahem –110 dBm až +20 dBm. Výhodné je jeho využití v terénu v bateriově napájené variantě. Všechny přístroje společnosti GW Instek se vyznačují vynikajícím poměrem ceny ke kvalitě. Všichni zájemci jsou zváni do stánku, aby si přístroje osobně vyzkoušeli.
 
Obr. 1. Modulový diagnostický systém MMPS vyvinutý v AURA a. s.
Obr. 2. CNC C70 od firmy Mitsubishi Electric je postaveno na výkonném PLC iQ, využívá operátorské panely GOT1000 a dodává se včetně servopohonů (Autocont Control Systems)
Obr. 3. Magnetostrikční lineární snímač délky Micropulse BTL7, vhodný zvláště pro odměřování polohy pístů v hydraulických válcích (Balluff)
Obr. 4. Snímač tlaku DMK 458 pro použití na lodích (BD Sensors)
Obr. 5. Membránové oddělovače a tlakoměry ze sortimentu BHV senzory
Obr. 6. Inteligentní snímače tlaku řady S (Cressto)
Obr. 7. Nová řada výkonných vestavných PC s procesorem ARM CX5000 od firmy Beckhoff (Dyger)
Obr. 8. Komunikační brána pro WirelessHART (Endress+Hauser)
Obr. 9. Osvědčený průmyslový robot ARC Mate 100iC (Fanuc Robotics)
Obr. 10. Čtyřpárový Han® GigaBit Modul kategorie 6/7
Obr. 11. Křížový stůl SLW-XY-0630 (Hennlich Industrietechnik)
Obr. 12. Tlakový spínač a převodník tlaku s displejem JUMO Delos
Obr. 13. Plováčkový průtokoměr BGN (Kobold Messring)
Obr. 14. Lankový snímač délky L5501 (LARM)
Obr. 15. Interaktivní vývoj softwarové aplikace strojového vidění v systému VisionLab (Moravské přístroje)
Obr. 16. Sortiment mechatronických celků Movigear (SEW Eurodrive)
Obr. 17. Koncept digitální továrny se uplatní ve všech odvětvích průmyslu, včetně automobilek (Siemens PLM Software)
Obr. 18. Design krycích rámečků panelových počítačů pro inteligentní domy (SofCon)
Obr. 19. Kompaktní pneumatický válec NSK (Stasto Automation)
Obr. 20. PLC Click od firmy Koyo vystaví firma Tecon
Obr. 21. Modulární systém bezdrátového sběru dat Gen II Squirell od společnosti Eltek (Tectra)
Obr. 22. Nové termokamery testo 881 (Testo)
Obr. 23. Modulární laserový měřicí systém XD od společnosti API představí firma Topmes
Obr. 24. Spektrální analyzátor DSP-830 (TR Instruments)