Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Co uvidíte na 50. MSV v Brně

AURA a. s.          C-I 151

Nabídka technické diagnostiky firmy Aura, a. s., je zacílena na různé technologické celky a zahrnuje běžná čidla, převodníky (např. pro snímače vibrací) i přístroje a moduly pro vyhodnocení a další zpracování naměřených hodnot.
 
Patří sem např. modulový systém MMPS (obr. 1). Systém MMPS je tvořen moduly konstruovanými pro měření jednotlivých veličin důležitých pro technickou diagnostiku (vibrace, teplota, tlak, průtok atd.) a dále obsahuje napájecí zdroj, komunikační moduly k propojování vzdálenějších sestav a moduly relé. Umožňují předat hodnoty naměřených veličin nadřazenému systému pomocí RS-485 nebo Ethernetu. Systém umožňuje nastavit mezní hodnoty a vyvolat tak hlášení poruchy. Neustálý dohled nad činností stroje umožňuje včas reagovat na poruchový nebo nebezpečný stav a předejít havárii stroje vyžadující nákladnou opravu a odstávku technologické linky.
 
Zadření poškozených ložisek s následnou destrukcí celého rotoru stroje, zadření či tepelné poškození stroje v důsledku překročení dovolených teplot, poškození rotujících částí stroje při překročení dovolených hodnot otáček, poruchy v důsledku úniku kapalin atd. tak mohou být jen historickou vzpomínkou.
 

AŽD Praha, s. r. o.          Z 21

Firma AŽD Praha bude mít na letošním veletrhu společnou expozici se svými dceřinými společnostmi AK Signal, Signal Mont, Radom a DCom. Z oblasti železniční techniky je připravena prezentace nového systému staničního zabezpečení ESA 33, které bude přiblíženo simulací jednotného obslužného pracoviště (JOP) na trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa. Zde AŽD Praha instalovala plně elektronické stavědlo ESA 33 s elektronickými panely EIP a 26. března 2008 tak slavnostně předala investorovi, Správě železniční dopravní cest, SŽDC, do užívání nejmoderněji technicky vybavenou mimokoridorovou trať v České republice. Návštěvníci ve stánku firmy AŽD samozřejmě najdou také výrobky a systémy pro řízení silničního provozu. Bude představen mikroprocesorový řadič MR-16, silniční návěstidlo, detektor povrchu vozovky Surface Patrol, mobilní systém identifikace vozidel SpeedCon mobil včetně CCD kamery CCD a infračerveného reflektoru.
Na stánku bude návštěvníkům prakticky převedena detekce registračních značek vozidel. V další prezentaci se zájemci seznámí se systémy pro řízení provozu v tunelech, které slouží k zajištění bezpečnosti dopravy a cestujících osob při běžném provozu i nouzových situacích.
 

Autocont Control Systems spol. s r. o.          V 46

Společnost Mitsubishi Electric již několik desetiletí patří mezi světovou špičku v oblasti vývoje a výroby systémů CNC. Proto také letos přichází s novinkami a ve spolupráci s firmou Autocont Control Systems je představí na MSV. Při vývoji všech systémů se vycházelo z tradičních atributů, kterými se CNC Mitsubishi vyznačuje. Jsou to vysoká spolehlivost, mnoho nadstandardních funkcí v základní výbavě, stejný způsob programování pro všechny řady CNC a především vysoký výkon za přijatelnou cenu. Z hlediska konfigurace systému preferuje firma Mitsubishi komplexní dodávky CNC spolu s pohony, což zjednodušuje a zpřehledňuje oživení, diagnostiku i servis. V některých případech je však možné dohodnout i použití komponent jiného výrobce. Pro výrobce strojů sice znamená zařazení dalšího možného dodavatele CNC počáteční zvýšené náklady na vývoj, nicméně rozšíření nabídky o produkt renomovaného výrobce se může ukázat nespornou obchodní výhodou, zejména při kompenzaci např. uživatelských příruček v českém jazyce bezplatnou technickou podporou včetně možnosti oživit první prototyp zdarma, zhotovit programy PLC, zapůjčit zkušební sady atd.
 

Balluff CZ s. r. o.          B-I 150

Společnost Balluff nabízí elektronické a elektromechanické snímače a spínače, systémy pro měření natočení i posuvu a délky, identifikační systémy i komponenty pro připojení těchto prvků k řídicím systémům. Není to jen více než padesát let zkušeností, co zákazníci oceňují, ale také neustálé inovace a důraz na kvalitu výrobků. Pro firmu Balluff je typický také individuální přístup k zákazníkům a všestranná pomoc při řešení všech technických úloh.
 
Několik novinek společnosti Balluff je představeno v článku na str. 22-23. Z dalších lze jmenovat např. magnetický inkrementální snímač délky BML S1F (obr. 2). Na pohled na něm není nic neobvyklého: skládá se z magnetického pásku a snímací hlavy, zaujme především miniaturními rozměry, které usnadňují montáž. Vyznačuje se prakticky nulovou hysterezí, přesností do 10 μm, necitlivostí na změny teploty i na elektromagnetické rušení. Svými parametry může nahradit klasické optické lineární odměřování a navíc je předčí odolností proti mechanickému poškození a opotřebení.
 

BD Sensors s. r. o.          C-I 123

Společnost BD Sensors předvede kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. V rámci expozice budou jako novinka poprvé představeny kapacitní senzory tlaku DSK 701 (obr. 3) s keramickou membránou a standardním elektrickým výstupem 4 až 20 mA.
 
Senzory jsou k dispozici ve jmenovitých rozsazích od 40 kPa do 2 MPa. Vynikající linearita a dlouhodobá stabilita senzoru umožňují dosáhnout rozsahovosti (přestavitelnosti) až 1 : 20. Senzory je možné prostřednictvím speciálního softwaru pro PC snadno uživatelsky nastavit. Nastavit je možné rozpětí, tlumení a počet měření za sekundu. V nabídce je dále provedení s membránou z čisté keramiky s obsahem Al2O3 99,9 %, což dovoluje měřit tlak a výšku hladiny agresivních médií.
 
Díky odolné kompaktní konstrukci se senzory DSK 701 vyznačují velkou přetížitelností a mechanickou odolností membrány. Bezpečně tak odolávají poškozením hrubými nečistotami v měřeném médiu.
 
Uvedené parametry předurčují senzory DSK 701 pro nejnáročnější úlohy ve snímačích tlaku a vestavných a ponorných sondách výšky hladiny kapalin a kalů.
 

B + R automatizace, spol. s r. o.          Z 57

Také na letošním ročníku MSV nebude chybět firma Bernecker & Rainer – výrobce automatizační techniky značky B&R. Široká paleta produktů umožňuje řešit téměř jakoukoliv automatizační úlohu. V nabídce jsou různé varianty ovládacích panelů a volně programovatelných řídicích systémů, průmyslová PC, decentralizované systémy v/v, pohony a průmyslové sběrnice.
 
Letos budou mít návštěvníci expozice B&R příležitost vidět sférický robot Galileo Sphere. Tento robot, řízený systémem B&R, byl poprvé představen loni na veletrhu SPS/IPC/Drives a od té doby budí pozornost odborníků i laické veřejnosti.
 
Z dalších novinek lze jmenovat zejména nové moduly systému v/v řady X20 a X67, modul CPU řady X20 s procesorem Intel 100 MHz, novou řadu průmyslových počítačů APC810 s procesory Core2 Duo, počítač APC620 embedded s OS Windows XP embedded, digitální servozesilovač Acopos micro (obr. 4) a řadu krokových motorů pro úlohy, kde není nutné používat servopohony.
 
Zmínit lze také, že B&R na letošním ročníku MSV představí svoji expozici v kompletně novém designu. Po premiéře v Brně se s ní budou návštěvníci setkávat i na ostatních světových veletrzích.
 

ČVUT v Praze          C 228

Stánek Českého vysokého učení technického v Praze přivítá návštěvníky poutačem „věda pro praxi“. Jádrem expozice ČVUT bude prezentace Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické. Fakulta strojní představí funkční exponáty: šroubovou teleskopickou jednotku a sférický mechanismus HexaSphere a Pantograf. Fakulta elektrotechnická bude prezentovat univerzální ovládací systém EasyControl, projekt OLDES pro monitorování seniorů v domácí péči a dále přípravky pro vývoj aplikací s mikropočítači. Uvedené exponáty budou doplněny názornými postery a odborníci univerzity poskytnou vysvětlení k vystavovaným exponátům. Návštěvníci stánku také obdrží informace o studiu na ČVUT a o možnostech zapojení se do projektů a spolupráce s podnikatelskými subjekty.
 
 

Distrelec GmbH          Z 77

Společnost Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, představí na MSV v Brně elektronický katalog s kompletním programem a velmi atraktivními cenami.
 
S obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů od zhruba šesti set výrobců nabízí Distrelec rozsáhlou škálu produktů z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatiky, nářadí a příslušenství. Jednotlivé výrobní oblasti se průběžně rozšiřují a osvědčené položky v sortimentu vytvářejí nové doplňkové skupiny výrobků. Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zásilky je 5 eur (plus DPH). Tato cena není závislá na objemu zásilky.
 
Návštěvnici veletrhu si budou moci ze stánku společnosti Distrelec (obr. 5) odnést katalog na CD-ROM nebo v tištěné podobě. Celý sortiment je dostupný i v internetovém obchodě. Zejména ti zákazníci, pro něž je důležitá cena, najdou v on-line obchodě Distrelec (www.distrelec.com) aktuální týdenní výhodné nabídky.
 

Endress+Hauser Czech s. r. o.          C 11

Endress+Hauser se představí jako významný světový dodavatel provozní měřicí techniky a současně i jako dodavatel kompletních řešení pro automatizaci v odvětvích, jako jsou chemie, energetika, zpracování ropy a plynu, vodní hospodářství, potravinářství a farmacie.
 
V oblasti provozních měřicích přístrojů přichází Endress+Hauser každoročně s množstvím novinek a významných inovací.
 
V oblasti měření hladiny to jsou např. kapacitní sondy Liquicap M a Solicap M pro kapaliny a sypké látky s automatickou kompenzací nánosů a s kalibrací měřicího rozsahu již z výrobního závodu. Inovován byl i vibrační spínač hladiny řady Liquiphant. Ve spojení s vyhodnocovací jednotkou FML621 je možné senzory řady Liquiphant M se speciální kalibrací měřit i hustotu – viz článek na str. 58.
 
Řada mikrovlnných hladinoměrů Micropilot M (obr. 6) dostala novou řadu antén, které rozšiřují možnosti jejich použití v komplikovaných provozních podmínkách. U většiny typů antén byl zvýšen rozsah provozních teplot do 200 °C.
 
Množství inovací se objevuje i v dalších oborech, v nichž patří Endress+Hauser ke světové špičce: vystaveny budou snímače tlaku s keramickou membránou, průtokoměry nebo technika pro provádění analýz.
 

Flexlink Systems, s. r. o.          A1 45

Flexlink Systems, s. r. o., člen skupiny Flexlink, patřící na světových trzích k předním dodavatelům komplexních automatizačních systémů, opět vystavuje na MSV a vzhledem k růstu svého vlivu v oblasti českého a slovenského průmyslu letos očekává zvýšený zájem návštěvníků. Nabídka společnosti je směrována na výrobní podniky, jimž nabízí komplexní automatizaci logistiky výroby v procesech obrábění a montáže (to je hlavní téma letošní expozice), plnění a balení.
 
Společnost nabízí řešení s těmito kritérii:
  • spolehlivost, snadná obsluha, kontrola operátorů,
  • výkonnost – optimalizace chodu linky a využití kapacity strojů,
  • řízení výroby – eliminace chyb, sledovatelnost výrobku, snižování rozpracovanosti,
  • zmenšování podílu stereotypní lidské práce,
  • rychlá návratnost investic,
  • opětovná využitelnost zařízení – modulární koncept automatizace.
Do nabídky automatizačních prvků spadají flexibilní dopravníky (obr. 7), paletové systémy, rozbočovače a slučovače toku, zásobníky (buffery), elevátory, manipulátory, prostředky pro integraci robotů, software pro řízení linek atd. Součástí nabídky je také analýza stávající výroby, odhalení slabých článků, návrh řešení a kalkulace návratnosti investic.
 

Harting s. r. o.          C 57

Společnost Harting představuje širokou nabídku spojovací a síťové techniky určené do průmyslového prostředí, pro automatizaci, dopravní systémy, telekomunikace a zdravotnické přístroje.
 
Nejvíce novinek je v oblasti průmyslového Ethernetu – nové řady řízených, nastavitelných a neřízených přepínačů (switch), konektorů, kabeláže a napájecích zdrojů. Komponenty mají krytí od IP20 do IP67, rozsah provozních teplot od –40 do +70 °C, vyhovují pro energetiku, použití na železnici a jsou vhodné do prostředí s vibracemi a rázy.
 
Průmyslové konektory byly vybaveny novými typy kombinovaných vložek, např. Han K4/4 se čtyřmi silovými a čtyřmi signálovými kontakty. Jedinečná je nabídka korozivzdorných krytů. Technická novinka, Quick-lock®, nabízí rychlé, pevné a snadno rozebíratelné zakončení vodičů. V kombinaci s kryty typu push-pull tvoří řešení žádané pro automatizované linky v automobilovém průmyslu.
 
Nejen pro venkovní prostředí v telekomunikační technice jsou k dispozici napájecí i datové konektory pro elektrické i světelné vodiče, včetně hybridních. Nabízejí se ve třech řadách plastových i kovových krytů.
 
Novou oblastí působnosti firmy jsou datové i napájecí konektory TCA s vodicím systémem Con:card+® v provedení Micro a Advanced.
 

Hennlich Industrietechnik spol. s r. o., odštěpný závod MERES          C 51

V expozici společnosti Hennlich Industrietechnik, odštěpný závod Meres, návštěvníci najdou funkční vzorky průtokoměru Flexoflow na principu ohebné clonky, kalorimetrického průtokoměru Omni-Fin pro velmi malé průtoky kapalin od 10 ml/min a průtokoměru HD2KV s vylepšenými parametry pro průtok oleje. Vystaveny budou tradiční pádlové a plovákové hlídače průtoku. Ty se uplatňují např. v chladicích a mazacích okruzích obráběcích center, v papírenských a tiskařských strojích, na kompresorech, rentgenech, důlních strojích, ve sklářství a v mnoha dalších oborech.
 
Zájemci uvidí také plovákové spínače od firmy Jacob Mess-und Regelgeräte, které se v mnoha variantách využívají pro strojní zařízení. Kvalitu provedení a rozsah variant těchto hladinových spínačů si mohou zájemci ověřit přímo na vystavených vzorcích.
 
Pro obor petrochemie a chemického průmyslu jsou určeny snímače pro měření hladiny a průtoku výrobce Magnetrol Inc. Vystaveny budou hladinové spínače Echotel, hlídače průtoku Thermatel a radarový hladinoměr Eclipse s vedenou vlnou. Exponáty budou funkční, a návštěvník si tak může ověřit vlastnosti těchto bezpečnostních měřidel. Většina prvků vyhovuje podmínkám SIL1 nebo SIL2.
 

JUMO Měření a regulace, s. r. o.          C-I 156

Sortiment firmy Jumo zahrnuje mimo jiné i snímače teploty. Snímače určené pro měření ve výrobních provozech musí vyhovovat náročným technickým podmínkám. V mnoha oborech průmyslové výroby je nutné měřit teplotu i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Společnost Jumo dodává odporové snímače teploty určené do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, ale i prachu (obr. 10). Lze je použít v mlýnech, obilních silech, v potravinářství nebo v dřevařském průmyslu.
 
V některých případech je třeba měřit povrchovou teplotu potrubního vedení. Novinkou v sortimentu společnosti Jumo jsou příložné snímače, vhodné pro potrubí o průměru 10 až 100 mm. Montují se pomocí upínacího pásku; pro zmenšení tepelného odporu mezi povrchem potrubí a senzorem lze použít speciální pastu. Pro měření do 105 °C se používá kabel s pláštěm z PVC, pro teploty do 260 °C z PTFE.
 
Návštěvníci stánku firmy Jumo se budou moci seznámit nejen se snímači teploty, ale s celým sortimentem firmy, zahrnujícím snímače teploty, tlaku a vlhkosti, techniku pro fyzikálněchemickou analýzu, regulátory (viz s. 108) a zapisovače.
 

LARM a. s.          A2 071

Česká firma LARM, a. s., tradiční účastník MSV v Brně, představí ve svém stánku kromě optoelektronických inkrementálních a absolutních snímačů typu IRC, ARC a MSL pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček, které nacházejí uplatnění především v průmyslové automatizaci, také nové typy inkrementálních a absolutních snímačů MIRC, MARC a MPRC, pracujících na magnetickém principu. Magnetické snímače mají oproti optickým menší rozlišení, ale větší variabilitu nastavení. Nižší je také jejich cena. Elektrické parametry magnetických snímačů jsou podobné jako u optických snímačů.
 
Další novinkou je lankový snímač LS501 (elektronické měřicí pásmo) v provedení s inkrementálním snímačem nebo potenciometrem a s odměřovací délkou do 2 000 mm nebo snímače IRC370 a 375 s průchozí hřídelí o vnitřním průměru 12 mm.
 
V rámci programu „Vycházíme vstříc“ je společnost LARM, a. s., jako výrobce, schopna nabídnout náhrady za dříve vyráběné snímače, vyrobit nestandardní provedení nebo vyvinout nové optoelektronické či magnetické snímače přímo podle konkrétní specifikace zákazníka.
 
Ve stánku bude návštěvníkům k dispozici úplný výrobní katalog i kompetentní pracovníci.
 

LINAK C&S s. r. o.          D 74

Dánský výrobce, firma Linak A/S, zastoupená v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku dceřinou společností Linak C&S, s. r. o., uvádí na trh nový lineární aktuátor LA35 z řady Techline (obr. 11). Hrdý člen rodiny Techline™ vyniká silou, odolností a skvělým poměrem ceny a výkonu. Kovové tělo aktuátoru zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost při použití v těch nejnáročnějších podmínkách, jaké je možné si představit. Díky použitým materiálům odolává působení chemikálií i tlakové vody (IP66 nebo IP69K) a při použití 12/24 V stejnosměrných elektromotorů hravě zvládá zatížení 6 000 N v tlaku a 4 000 N v tahu a je spolehlivý i za extrémních teplot (–25 až +60 °C). Díky malým rozměrům a nízké hlučnosti je ideálním pomocníkem při polohování různých mechanismů, dopravníků, ovládání klapek vzduchotechniky či regulace průtoku vody, otevírání a zavírání krytů a poklopů v průmyslových, strojních a strojírenských úlohách i v automobilovém průmyslu. Díky vestavěné elektronice a integrovaným funkcím logického řízení je práce s ním zcela snadná; zároveň tím odpadá nutnost připojit další ovládací řídicí elektroniku, což značně šetří náklady.
 

MEGATRON, s. r. o.          C-I 120

Tam, kde je nutné při měření natočení počítat s vibracemi nebo jinak náročnými pracovními podmínkami, nabízí se využití magnetického snímače na principu Hallova jevu. Hallův jev patří v současné době mezi fyzikální principy často využívané v praxi. Také firma Megatron a její divize Megauto přicházejí v této oblasti s novinkou, která plně nahrazuje klasické otočné potenciometry a cenově je velmi příznivá: s magnetickými snímači ASB25, AIB25, AAB25 (obr. 12).
 
Jsou to kompaktní senzory v pouzdru z polyamidu, s upevňovacím závitem 3/8" z mosazi. Hřídel z korozivzdorné oceli o průměru 6 mm je uložena v kluzném polymerovém ložisku s životností 50 milionů pracovních cyklů. Maximální rychlost otáčení hřídele je 3 000 min–1.
 
Inkrementální varianta má standardně 256 impulzů na otáčku. Jako zákaznické provedení se dodávají snímače s 32, 64 nebo 128 impulzy na otáčku. Výstup je tranzistorový, s otevřeným kolektorem nebo push-pull. Napájecí napětí je 5 V DC. Absolutní verze má sériové rozhraní SSI nebo analogový napěťový či proudový výstup. Rozlišení senzoru je 10 nebo 12 bitů na 360°, použitelné napájecí napětí 15 až 30 V DC nebo 8 až 24 V DC.
 

Moravské přístroje a. s.          C-I 147

Jako klíčový produkt společnosti bude vystavován systém Control Web 6. Šestá verze uvedeného de facto průmyslového standardu dále rozšiřuje možnosti použití tohoto velmi bohatě vybaveného systému. Control Web může pracovat v řídicích jednotkách strojů, může spojovat výrobní technologii s informačním systémem podniku, dokáže být datovým serverem s mnoha webovými klienty, umožní modelovat a simulovat procesy, může vytvářet náročné vizualizace a mnoho dalšího.
 
Do úspěšně rostoucího průmyslového počítačového systému DataLab přibylo několik nových modulů a několik nových typů panelových počítačů.
 
Další rychle se rozvíjející oblastí jsou digitální kamery DataCam. Tyto kamery se vyznačují výjimečnou kvalitou obrazu (obr. 13), danou šestnáctibitovou nízkošumovou digitalizací, a jsou používány v náročných úlohách, vyžadujících vysokou stabilitu a čistotu obrazu. V předběžných verzích bude vystavováno připravované programové vybavení pro analýzu obrazu, které bude integrováno do systému Control Web.
 

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.          C-II 232

Vyrovnávací moduly řady MB Cap Ultra (obr. 14) od společnosti Murrelektronik zajišťují stabilní napájení průmyslových zařízení. Využívají se jako energetické rezervy a překlenují výkyvy napájení po dobu od 38 s (při odběru 10 A) po více než 6 min (při 1 A).
 
MB Cap Ultra je možné integrovat do nových, ale i do již existujících napájecích systémů. S řídicím systémem komunikují pomocí signálových kontaktů; u MB Cap Ultra 10/24 38 s je k dispozici i rozhraní USB, umožňující komunikaci těchto modulů např. s průmyslovým počítačem. Díky tomu je možné reagovat na změny provozních stavů např. řízeným vypnutím stroje nebo zařízení. Pro konfiguraci lze využít odpovídající software.
 
Dodávají se také rozšiřující moduly, které jsou užitečné např. pro prodloužení vyrovnávací doby systému nebo selektivní zajištění napájení kritických spotřebičů. V porovnání se současnými vyrovnávacími systémy (UPS) mají moduly MB Cap Ultra místo běžných baterií vestavěné ultrakondenzátory. Díky tomu jsou bezúdržbové a není nutné vyměňovat baterie.
 

Phoenix Contact, s. r. o.          Z 96

Společnost Phoenix Contact představí ve svém stánku široký sortiment průmyslové elektroniky a elektrotechniky, který lze využít v mnoha odvětvích. Nebudou chybět ani horké novinky, představené podrobněji v článcích v tomto čísle: modulární bezpečnostní relé PSR-TBUS (s. 96–97) a nový modul pro bezdrátové sítě RAD-ISM-2400-DATABD-BUS (s. 51).
 
Právě komponenty a systémy pro komunikaci, ať už kabelovou, nebo bezdrátovou, jsou důležitou součástí koncepce IT-powered Automation, tedy automatizace „umocněné“ informatikou. Kromě průmyslových komunikačních standardů sází Phoenix Contact na protokoly TCP/IP, FTP, HTTP, Bluetooth nebo WLAN, které dovolují, aby se data z nejnižší úrovně provozního řízení bez problémů dostala až k výrobním dispečerům a vrcholným manažerům podniku.
 
Zajímavým příkladem výrobku, který plně odpovídá koncepci IT-powered Automation, je kompaktní a robustní průmyslový počítač S-MAX 400 CE PN (obr. 15), který umožňuje na platformě PC vykonávat úlohy logického řízení v reálném čase (PLC), a přitom může zastávat také funkce řídicí jednotky (master) v sítích Profinet a Interbus. Použití najde např. u výrobních strojů, v automatizaci budov nebo u vodohospodářských zařízení.
 

Schneider Bohemia, spol. s r. o.          VP F 17

Schneider Bohemia, spol. s r. o., je oborníkem v oblasti tlakové vzduchotechniky. Nabízí ucelený sortiment zařízení na výrobu, úpravu, rozvod a použití stlačeného vzduchu, včetně kvalitního servisu a odborného poradenství.
 
Schneider Bohemia je systémový dodavatel pro oblast řemeslné i průmyslové výroby. V nabídce jsou pístové, pojízdné i stacionární kompresory, šroubové kompresory malých i velkých výkonů, zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a kondenzátu, rozvody stlačeného vzduchu z plastu, hliníku a korozivzdorné oceli, široká škála pneumatického nářadí, jako jsou příklepové a ráčnové utahováky, šroubováky, brusky, nářadí na karoserie, stříkací technika a nezbytné příslušenství, úpravné jednotky, hadice, spojovací materiál a další. Novinkou jsou inovované přímo řízené šroubové kompresory s měničem frekvence (obr. 16).
 

SMC Industrial Automation CZ s. r. o.          F 03

Firma SMC Industrial Automation CZ s. r. o. je součástí celosvětového koncernu SMC Corporation Japonsko. Celosvětově je firma největším dodavatelem pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. Mezi charakteristické znaky firmy patří neustálá snaha o hledání nových technických řešení a jejich zavádění do praxe. Na letošním MSV firma představí standardní pneumatické a ostatní prvky používané pro průmyslovou automatizaci, ale i novinky vyvíjené v souladu s požadavky zákazníků.
 
Letos firma uvádí na trh novou řadu jednotek pro sériovou komunikaci EX600 (obr. 17, viz článek na str. 110-111). Tento produkt bude také hlavní novinkou představovanou na MSV v Brně. Jednotka umožňuje připojit až 512 digitálních a 32 analogových vstupů a výstupů. Její robustní konstrukce a vysoký stupeň krytí umožňují použít ji v náročném prostředí a zajišťují jí dlouhou životnost. Jednotka je vybavena také rozsáhlými diagnostickými funkcemi.
 
Kromě této novinky návštěvníci ve stánku najdou i prvky z dalších oblastí průmyslové automatizace, jako jsou pneumatické pohony, ventily, procesní přístrojová a regulační technika, elektropohony, snímače tlaku a průtoku, zařízení pro odstranění statické elektřiny atd.
 

SONOTEC s. r. o.           C-II 221

Společnost Sonotec se specializuje na ultrazvukovou měřicí a detekční techniku. Rozsah sortimentu odpovídá širokému použití ultrazvukové techniky v praxi. Jsou to snímače polohy hladiny měřící neinvazivně přes stěnu nádrže, zákaznická řešení ultrazvukových sond, ultrazvukové tloušťkoměry, ultrazvukové sondy pro nedestruktivní testování a diagnostiku, přístroje pro detekci netěsností a příložné průtokoměry. Všechny tyto produkty zájemci ve stánku společnosti najdou, ale magnetem její letošní expozice bude téma úspor energie, v současnosti tolik diskutované. Nejdražší energií používanou v průmyslu je tlakový vzduch, a právě na oblast tlakových médií se společnost Sonotec při řešení úspor soustřeďuje. Ve stánku představí jak ucelenou řadu přístrojů určených pro rychlou a spolehlivou detekci prasklin a netěsností v rozvodech tlakových médií (netěsnostmi uniká až 30 % vyrobeného tlakového vzduchu), tak řadu snímačů spotřeby tlakových plynů (obr.18).
 

Teco a. s.          C 129

Hlavním magnetem stánku firmy Teco bude malý modulární systém Tecomat Foxtrot s průmyslovým Ethernetem 100 Mb/s, webserverem, pamětí rozšiřitelnou pomocí karty SD/MMC až na 2 GB a distribuovanými periferními moduly. Vedle periferního systému v provedení pro použití v průmyslu umožňuje Foxtrot připojit prostřednictvím sběrnice CIB jednotky inteligentního elektroinstalačního systému Inels, včetně interiérových prvků. Jako novinka budou v řadě Foxtrot představeny nové centrální jednotky a operátorské panely (obr. 19).
 
Pro velké průmyslové projekty zůstává nosným produktem PLC Tecomat TC700. Ve strojírenských úlohách nalezne uplatnění modul pro polohování. Novinkou je centrální jednotka CP-7004, rovněž s Ethernetem 100 Mb/s, webserverem a pamětí rozšiřitelnou pomocí karty SD/MMC. Kromě Ethernetu jsou podporovány i sběrnice Profibus-DP, Modbus, CAN a další. Programování on-line, možnost vyměnit periferní moduly za chodu, redundantní řešení řídicího systému a další vlastnosti řadí TC700 mezi špičku v oboru.
 
Co se týče softwaru, lze upozornit hlavně na vývojové prostředí Mosaic, podporující programování podle IEC 61131-3, a dále na software SCADA/HMI Reliance v nové verzi 4.
 

Tecon s. r. o.          Z-I 144

Společnost Tecon již tradičně představí programovatelné automaty firmy Koyo, operátorské panely Weintek a Pro-face, ethernetové přepínače firmy Korenix a průmyslová PC. Návštěvníci budou moci zhlédnout množství zajímavých produktů. Mezi ně budou jistě patřit box PC řady JetBox 8100, 8210 a 9300 s rozsahem pracovních teplot od –15 do +70 °C a s velkou odolností proti vibracím (obr. 20). Návštěvníky zaujmou také nové operátorské panely Weintek řady MT8000X s úhlopříčkami 10,4" až 15,1", s dotykovým barevným displejem TFT, vybavené novým vysoce výkonným procesorem. Premiéru zde budou mít průmyslová PC s dotykovými displeji s úhlopříčkami 10,4" až 15,1", vybavené předinstalovaným OS Windows XP Embedded nebo Windows CE, nabízená ve velmi zajímavých cenových relacích. Představeny budou také vstupní a výstupní jednotky Jet I/O. Tyto moduly mají až osm analogových vstupů a čtyři termočlánkové nebo 22 digitálních I/O. Komunikují protokolem Modbus/TCP s podporou komunikace peer to peer. Rozsah provozních teplot je –20 až +60 °C. V rámci podpory WiFi bude možné zhlédnout převodník sériové linky na WiFi nebo na 10/100Base-T Ethernet od firmy Korenix.
 

Tectra, a. s.          C-I 157

Společnost Chatillon přichází s novou trhačkou TCD 225 (obr. 21), vhodnou zejména pro testování kvality přímo ve výrobě. Rozsah přístroje je 1 kN, rychlost posuvu je nastavitelná od 0,01 do 1 270 mm/min. Přesnost měření je lepší než 0,1 % FS, snímače síly jsou k dispozici v osmi rozsazích – od 2,5 do 1 000 N.
 
TCD 225 ke své činnosti nepotřebuje PC. Konfiguruje se prostřednictvím velkého displeje a ovládacích kláves na panelu umístěném na trhačce. Konfigurace testu je otázkou několika minut. TCD 225 umožňuje provádět testování v tahu, tlaku i ohybu. Přístroj je ideální také pro měření pružných součástí. Splňuje požadavky na materiálové testy podle předpisů ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, ISO 7500-1, EN 10002-2, AFNOR a A03-501.
 
Výsledek testu je zobrazen na barevném grafickém displeji, a to včetně grafu. Vzorkovací frekvence je volitelná, 1 až 1 000 Hz, naměřené hodnoty jsou přeneseny na disk USB a poté je lze dále zpracovávat např. v MS Excel. Součástí výsledků jsou i základní statistické údaje zkoušky a hodnocení vzorku (vyhověl – nevyhověl).
 
Přístup ke spouštění testů může být chráněn autorizačním klíčem na disku USB.
 
Na český trh tyto trhací stroje dodává společnost Tectra.
 

Testo, s. r. o.          C 38

Firma Testo je jeden z předních světových výrobců měřicí techniky. Vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvalitativních veličin vzduchu, světelnosti, hluku, analyzátory spalin, detektory plynů, přístroje pro potravinářský průmysl (HACCP), zařízení pro termografii a monitorovací systémy s automatickým záznamem dat, určené pro oblast vzduchotechniky a klimatizačních zařízení. Dále dodává vybavení pro kontrolu a seřízení plynových a spalovacích soustav a do oblasti stacionárních přístrojů pro použití v průmyslu.
 
Během svého působení zaujala firma Testo, s. r. o., stálé místo na českém trhu s měřicí technikou. Přístroje se zde prosazují především svojí kvalitou a odpovídající cenou. Testo nejen že prodává přístroje, ale nabízí i jejich servis a kalibrace a rovněž poskytuje poradenství při řešení konkrétních měřicích úloh.
 
Hlavní novinkou na MSV letos bude monitorovací systém testo SaverisTM (viz článek na str. 70-71). Dále zde návštěvníci najdou termokameru testo 880 (obr. 22) a další novinky z oblasti profesionální měřicí techniky.
 
Turck, s. r. o.          C-II 222
Společnost Turck bude vystavovat svůj sortiment prostředků pro průmyslovou automatizaci. Ze senzoriky nebudou chybět indukční senzory CQ40 a CQ80 do prostředí o teplotě až +250 °C, magnetické senzory do drážky pro detekci polohy pístu a senzory R-Gage pro detekci pevných i pohyblivých objektů (automobilů, vlaků, lodí) na vzdálenost 2 až 15 m. Novinkami jsou senzory Q20L60 pro měření úhlů a senzory pro kontrolu přítomnosti přivařovacích matic. Z nabídky kamerových senzorů budou prezentovány mj. nové nástroje pro čtení a verifikací znaků. Společnost Turck představí také signalizační systémy Pick- -To-Light ke sledování toku materiálu a své sběrnicové systémy BL20 rozšířené o další komunikační rozhraní. Mezi vystavovanými výrobky bude též bezdrátový komunikační systém od společnosti Banner DX80 SureCross Wireless Network a ovladač SC22-3 pro připojení bezpečnostních zařízení pro ochranu osob a prostor (světelných závěsů, systémů dvouručního ovládání), tlačítek nouzového zastavení apod.). Novinkou jsou i startéry určené k přímému nebo reverznímu ovládání motorů o výkonu do 15 kW. Dále si zájemci budou moci prohlédnout datové nosiče a zapisovací a čtecí hlavy RFID (obr. 23).
(ed)
 
Obr. 1. Modulový monitorovací systém MMPS (AURA)
Obr. 2. Magnetický inkrementální snímač délky BML S1F (Balluff CZ)
Obr. 3. Polovina pouzdra senzoru s pevnou kovovou elektrodou napařenou na skle a s keramickou kapilárou (BD Sensors)
Obr. 4. Acopos micro – kompaktní pohon pro řízení krokových motorů (B+R automatizace)
Obr. 5. Stánek společnosti Distrelec
Obr. 6. Řada mikrovlnných hladinoměrů Micropilot M/S s různými druhy antén (Endress+Hauser Czech)
Obr. 7. Flexibilní dopravník X85 (Flexlink Systems)
Obr. 8. Kombinovaný průmyslový konektor Han Modular (Harting)
Obr. 9. Hlídače průtoku Novafix od výrobce Honsberg & Co. KG vynikají nízkou tlakovou ztrátou a precizním nastavením spínací
úrovně průtoku (Hennlich Industrietechnik – Meres)
Obr. 10. Snímače teploty s certifikací podle Atex do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu (Jumo)
Obr. 11. Lineární aktuátor LA35 z řady Techline (Linak C&S)
Obr. 12. Magnetický snímač natočení ASB25 (Megatron)
Obr. 13. Obraz z panoramatické kamery DataCam se zorným polem 360 × 160° (Moravské přístroje)
Obr. 14. Vyrovnávací moduly MB Cap Ultra (Murrelektronik CZ)
Obr. 15. Kompaktní robustní průmyslový počítač S-MAX 400 CE PN vhodný pro logické řízení v reálném čase a s bohatými možnostmi komunikace (Phoenix Contact)
Obr. 16. Přímo řízený šroubový kompresor (Schneider Bohemia)
Obr. 17. Jednotka pro sériovou komunikaci EX600 (SMC Industrial Automation CZ)
Obr. 18. Snímač Sonaphone-M pro detekci úniků tlakových médií (Sonotec)
Obr. 19. Řídicí systémy Tecomat Foxtrot, Tecomat TC700 a operátorské panely (Teco)
Obr. 20. Průmyslový počítač PC JetBox 9310 s integrovaným přepínačem pro PoE Ethernet (Tecon)
Obr. 21. Trhací stroj TCD 225 od společnosti Chatillon (Tectra)
Obr. 22. Termokamera testo 880 (Testo)
Obr. 23. Čtecí a zapisovací hlava Q80 je navržena speciálně pro válečkové dopravníky šíře 80 cm; dokáže číst i několik datových
nosičů současně po celé šířce dopravníku (Turck)