Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co se děje na evropském trhu s technikou do prostředí s nebezpečím výbuchu?

Podle průzkumů analytické společnosti IMS Research (nyní součást skupiny IHS) trh s technikou určenou do prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA) v roce 2013 sice poroste, ale mnohem pomaleji, než se očekávalo. V roce 2014 by se nárůst trhu měl opět stabilizovat.

Obrat v oboru technických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2013 v oblasti EMEA podle předpovědi dosáhne 2,67 miliardy eur, tj. vzroste o 5,2 %. To je o polovinu menší růst než v roce 2012. Výhled pro rok 2014 je ale optimistický: obrat trhu se očekává 2,91 miliardy eur, tj. růst o 8,9 %. Do roku 2016 má podle studie objem trhu dosáhnout 3,4 miliardy eur. Průměrný růst za pětileté období je očekáván 8,4 % (obr. 1). Objem prodaných jednotek ale poroste více než objem trhu – tzn. že jejich průměrná cena bude klesat. Neplatí to pro nízkonapěťové elektromotory, které se musí vypořádat s rostoucími cenami materiálů a zejména s požadavky evropských norem na zvýšení energetické účinnosti. To jejich cenu zvyšuje.

Co je příčinou nepříznivého vývoje na trhu s technikou do prostředí s nebezpečím výbuchu? „Tento trh je silně ovlivněn investicemi v oblasti petrochemie a plynárenství,“ říká John Morse, starší analytik IHS a autor zprávy. V poslední době sice byly spuštěny velké projekty, ale objednávky jsou obvykle rozloženy po celou dobu realizace projektu, takže přijdou se zpožděním. Morse k tomu dodává: „Z rozhovorů, které jsem vedl při průzkumu, jenž byl výchozím podkladem pro mou zprávu, jasně vyplynuly faktory, které mají na zpomalení růstu objemu trhu v regio­nu EMEA největší vliv. V letech 2011 a 2012 se evropská měna dostala do potíží, hospodářství v mnoha evropských zemích muselo čelit obtížím a politická situace v severní Africe a na Blízkém východě byla neklidná. Mnoho projektů bylo proto odloženo nebo pozastaveno.“

Zpráva i přesto předpovídá v delším časovém výhledu solidní růst trhu v oblasti techniky do prostředí s nebezpečím výbuchu. Euro prozatím nezkolabovalo a neklid na Blízkém východě neovlivnil světovou ekonomiku tak výrazně, jak by bylo možné očekávat. Odložené projekty budou postupně oživeny a s tím poroste i objem trhu v letech 2014 až 2016.

(IHS Media Relations)