Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými?

Inteligentní infrastruktura měst a obcí je letos stěžejním tématem aktivit Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Její snahou je spojit důležité průmyslové firmy a start-upy s městy a obcemi, které usilují o chytrá řešení dopravy, osvětlení, energeticky úsporných budov, bezpečnosti, informování občanů, ale také telemedicíny a elektromobility. Česko-německá obchodní a průmyslová komora získala pro téma inteligentní infrastruktury významné globální průmyslové partnery – Bosch, E.on, PRE, Siemens, Škoda Auto a T-Mobile – a dvě poradenské firmy: Deloitte a Roland Berger. Tito partneři vytvořili platformu, která chce nabídnout nová řešení, technologie a obchodní modely a odpovědi ohledně života v budoucnosti.

Důležité informace o tom, jak ochotně zavádějí česká města a obce inteligentní infrastrukturu, ukázal průzkum, který ČNOPK provedla na přelomu srpna a září tohoto roku. Průzkum se zaměřil na to, co potřebují města a obce, aby se staly chytrými. Ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje ČR a Svazu měst a obcí se podařilo pro průzkum získat 120 měst a obcí všech velikostí. Většina z nich (64 %) však dosud nemá žádnou chytrou strategii. Zároveň je pro sedm z deseti měst a obcí téma smart city relevantním tématem pro rozvoj.

Současné nebo plánované chytré projekty se zaměřují především na informační systémy pro občany a informační a komunikační infrastrukturu, bezpečnost ve veřejném prostoru, chytré osvětlení a energie, dopravní systémy nebo open government. Témata jako telemedicína nebo sdílení aut hrají podle průzkumu v současnosti jen malou roli. Za největší překážky zavádění chytrých řešení jsou uváděny finanční prostředky (70 %). Pro čtyři z deseti měst a obcí představuje velký problém chybějící know-how nebo personální kapacity či chybějící celkový koncept a velká míra byrokracie. Kromě finanční podpory (67 %) by městům a obcím pomohly tyto překážky překonat také referenční nebo pilotní projekty (59 %), výměna zkušeností s jinými městy a obcemi (54 %) nebo podpora státu a veřejné správy (52 %). Hlavními kooperačními partnery při zavádění chytrých řešení jsou kromě dalších měst a ministerstev především firmy. To tvrdí téměř jedna třetina respondentů. 

(ev)

Obr. 1. Graf znázorňuje, kterým tématům chytré infrastruktury se věnují obce mající nejvýše 1 000 obyvatel a která témata jsou důležitá pro města nad 10 000 obyvatel

O průzkumu Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými?


Průzkum probíhal: dva týdny (přelom srpna a září 2017)
Počet účastníků: 120 českých měst a obcí
Oblast: celá ČR
Organizátor průzkumu: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem měst a obcí ČR