Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ČMSA v Kristových letech

Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s., (ČMSA, http://www.cmsa.cz) působí v oboru automatizace a technického vzdělávání již 33 let. Cílem jejích aktivit je podpořit v ČR rozvoj automatizace a odborného vzdělávání v souvisejících oborech. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, manažeři a zaměstnanci firem, učitelé středních odborných škol a technických univerzit. Svůj program uskutečňuje v přímé součinnosti se špičkovými pedagogickými a výzkumnými pracovišti významných technických univerzit v ČR, s aktivními středními odbornými školami a s redakcemi odborných časopisů Automa, MM Průmyslové spektrum a Control Engineering. Českomoravská společnost pro automatizaci byla založena v roce 1990 jako nástupnická organizace Komitétu komplexní automatizace ČR ČSVTS. Významný podíl na jejím založení měl prof. Jaroslav Talácko z FSI ČVUT. ČMSA je současně jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), ustanoveného rovněž před 33 lety pro podporu zájmového sdružování odborníků působících v průmyslu.

Valnou hromadou, která se konala na podzim roku 2022, byl předsedou zvolen doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., místopředsedou Ing. Petr Vavruška, Ph.D., a vědeckým tajemníkem Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. Bylo dohodnuto rozšíření počtu pracovních sekcí na: ediční rada pro publikace (Maixner, Volf); odborní učitelé a spolupráce se SŠ (Žilka); robotické a automatizační soutěže (Semerád, David, Vavruška, Novák, Hlaváč); udělování plakety ČMSA (Maixner, Dvořák); webové stránky (Novotný, Šulc, Krannich, Sulitka, Vavruška); vědecká spolupráce a vědecké publikace (Šulc, Dvořák, Šmejkal, Vavruška, Chaloupka, Souček, Krannich).

Podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence kvalifikovaných a zkušených odborníků. Proto se ČMSA věnuje odborné výuce formou školního i celoživotního vzdělávání. Organizuje profesní setkávání, konference a semináře. Aktivně tvoří a vydává učebnice a odborné texty. Zorganizovala, zpracovala a k vydání připravila několik učebnic, např. vícedílnou učebnici pro střední školy Automatizace a automatizační technika, učebnici Mechatronika a učebnici věnovanou využití matematického systému Matlab/Simulink ve středoškolské výuce. Ve spolupráci s kolínskou firmou Teco se podílela na zpracování dvou naučných seriálů pro časopis Automa: Esperanto programátorů PLC – programování podle normy IEC EN 61131-3 (jeho části byly souhrnně vytištěny a výtisky nebo elektronickou podobu lze volně získat ve firmě Teco) a Inspiromat pro výuku a Tecomat – kurz logiky (nejenom) pro programátory. V posledních několika letech se podařilo s nakladatelstvím Jonathan Livingston vydat už šest svazků knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Seznamuje s osobnostmi, jejich životními příběhy, aktivitami a výsledky práce. Cílem je motivovat mladé lidi k zájmu o vědecké bádání, přírodní vědy, techniku i podnikání. Informace o ČMSA a jejich aktivitách lze najít na http://www.cmsa.cz.

Odborné vzdělávání má pro naši ekonomiku strategický význam, aby náš průmysl nezůstal jen „montovnou zahraničních firem“, ale stal se prosperujícím tahounem špičkových technologií. Je potřebné probouzet zájem dětí a mládeže (ale i jejich rodičů) o techniku a o studium na odborných školách. Je užitečné podporovat vybavení škol moderní výukovou technikou, umožnit kvalitní celoživotní vzdělávání učitelů, motivovat a podporovat nadané a aktivní studenty, rozvíjet jejich tvořivost a týmovou spolupráci, dát jim příležitost poznávat a samostatně tvořit. Je to v zájmu nás všech. Nespoléhejme na aktivity ministerských úředníků, jednejme každý podle svých možností – teď hned. Provádějme postupné kroky k „národnímu technickému obrození“.

(šm)