Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Člověk a robot ve službě pacientům

Článek na vybraných příkladech představuje převratné změny, které nastupující servisní robotika přináší do lékařské i ošetřovatelské péče, od chirurgie až po rehabilitace, především pokud jde o kvalitu služeb.

 
Při určování diagnózy, při složitých operačních zákrocích i v celodenním nemocničním provozu se nepostradatelným a spolehlivým týmovým kolegou člověka postupně stává servisní robot. Podle Mezinárodní federace robotiky IFR byly ve světě v roce 2014 prodány roboty pro lékařské účely za 1,3 miliardy amerických dolarů, což představuje asi třetinu z celkového obratu na trhu se servisními roboty pro profesionální použití. Největší podíl na obratu měly roboticky podporované operační a terapeutické systémy, jichž se prodalo asi tisíc. Mnohé z protagonistů nové éry v lékařství bude možné spatřit na letošním mezinárodním veletrhu pro automatizaci a mechatroniku Automatica 2016.
 

Exoskelet místo invalidního vozíku

Servisní robot má mnoho tváří. Jako exoskelet svou stabilní vnější strukturou podporuje pracovníky ve výrobě a odlehčuje jim při manipulacích s těžkými předměty. Tutéž myšlenku využila americká firma ReWalk Robotics k podpoře lidí s ochrnutými dolními končetinami, jimž umožňuje opět chodit. Na míru vyrobený exoskelet podporuje správnou funkci postižených kloubů a končetin natolik, že se pacient může volně procházet, vejít do budovy bez použití rampy, hovořit se stojícími osobami na úrovni očí atd. Je celkově mnohem méně závislý, neboť není odkázán na jinak dosud nezbytný invalidní vozík. Tělesný pohyb působí pozitivně na hustotu kostí pacienta, pomáhá aktivovat jeho svalové a redukovat tukové tkáně, zlepšuje držení těla a zmenšuje bolesti – pacient se opět může začlenit do společnosti. Exoskelety nacházejí v poslední době uplatnění také při rehabilitaci pacientů a dalších terapeutických výkonech a poptávka po nich ve vyspělých zemích trvale roste.
 

Robot jsou „zlaté ručičky“ pro chirurgii

Přesnost servisního robotu představuje v chirurgii obrovský přínos nejenom pro lékaře, ale také pro pacienty. Novinkou v operačním sále je robotický chirurgický systém CARLO (Computer Assisted, Robot-Guided Laser Osteotome), výrobek švýcarské firmy Advanced Osteotomy Tools AG (AOT), který bezdotykově a šetrně řeže kosti laserem (obr. 1). Vlastní operační nástroj je spojitě řízen a naváděn senzory i lékařem, což zaručuje bezpečnost a velmi přesný řez. Robot operuje z větší části samostatně, přičemž jeho řídicí systém zpracovává každou sekundu několik megabytů dat ze senzorů, podle
nichž se rozhoduje. „Přínosem pro pacienta je maximální možná bezpečnost zákroku a rychlejší zahojení pooperační rány,“ vysvětluje Dr. Alfredo Bruno, ředitel firmy AOT. Nový robotický systém vznikl v úzké spolupráci firmy AOT s univerzitní nemocnicí v Basileji a v minulém roce získal nejvyšší švýcarské ocenění v oboru lékařské techniky Medtech 2015.
 

Naděje pro pacienty s nádorovým onemocněním

Servisní robotika umožňuje dosáhnout šetrnějšího ošetření také v radiochirurgii. Například nová metoda kybernetického nože (Cyberknife), vyvinutá na univerzitě Stanford v Kalifornii, dovoluje s použitím mobilní robotiky a digitálního zpracování obrazů ošetřovat rakovinné nádory s mimořádnou přesností pod jeden milimetr, což podstatně rozšiřuje možnosti v oblasti léčby malých nádorů v blízkosti životně důležitých struktur. „Zákrok se provádí ambulantně a je zcela bezbolestný, velmi šetrný k okolní tkáni a klasická operace je zbytečná. Pacient zpravidla může bezprostředně po ošetření pokračovat ve svém běžném denním programu,“ vysvětluje prof. Dr. Alexander Muacevic z Evropského centra Cyberknife v Mnichově, kde již bylo úspěšně provedeno více než 6 000 zákroků. V provozu je zde nejmodernější systém Cyberknife M6 (obr. 2), vybavený jako první na světě novým optickým nástavcem InCise 2 Multileaf Collimator, dále zvyšujícím šetrnost zákroku (pro informaci: první systém Cyberknife ve střední a východní Evropě je v provozu ve Fakultní nemocnici Ostrava – pozn. autora).
 
Možnost ošetřovat onkologického pacienta ozařováním správně a přesně je pro lékaře stále důležitější, neboť moderní diagnostické systémy odhalují stále jemnější struktury, které je třeba zasáhnout zářením bez poškození okolních zdravých tkáni. K tomu je třeba také umístit ozařovaného pacienta přesně do správné polohy. Významně to usnadňuje nový polohovací systém od firmy Buck Engineering & Consulting GmbH (BEC) se sídlem v Reutlingenu, umožňující pacienta snadno a rychle variabilně nastavit přesně do potřebné polohy a poté s velkou bodovou přesností ozařovat, díky čemuž výrazně roste jak kvalita zákroku, tak i produktivita pracoviště. V květnu 2015 byl v nejmodernějším rakouském centru pro iontovou a protonovou terapii MedAustron ve Wiener Neustadtu uveden do provozu polohovací systém pro pacienty od firmy BEC poprvé namontovaný na stropě (obr. 3).
 

Nemocnicím pomůže bezobslužná doprava

Dopravní systémy bez řidiče, úspěšné v průmyslu a v logistice, velmi rychle pronikají i do zdravotnických zařízení, kde neúnavně po 24 hodin denně zbavují provozní a ošetřovatelský personál namáhavých rutinních prací. Přínosy se dostavují v podobě více času na péči o pacienty, optimálního zásobování zdravotnickým materiálem a ve finále větší spokojenosti pacientů. Jako příklad lze uvést autonomní mobilní dodavatelský robot neboli automaticky řízené vozidlo EVOcart™ (obr. 4), které v mezinárodní spolupráci vyvinuly švýcarská firma BlueBotics SA a italská firma Oppent SpA, specializující se na nemocniční intralogistiku. Vozidlo je vybaveno softwarem speciálně určeným pro nemocnice. Navigace vozidla v areálu nemocnice je zajištěna laserovým skenováním okolí a nevyžaduje žádné orientační značky na podlaze, na stěnách či na stropě. V hektickém nemocničním prostředí spolehlivě přepravuje zboží a materiál mezi lékárnou, laboratořemi, krevní bankou, kuchyní, prádelnou, sklady atd.
 

Závěr

Mezinárodní veletrh Automatica 2016 nabídne v Mnichově ve dnech 21. až 24. června 2016 návštěvníkům prostřednictvím mnoha zajímavých exponátů ucelený pohled na směr vývoje ve snaze co nejefektivněji podpořit a zajistit péči o zdraví rychle stárnoucí populace spolu s informací o rozhodující roli, kterou při tom má automatizační technika a servisní robotika ve spojení s moderní informační a komunikační technikou. Při veletrhu také federace IFR uspořádá již 47. mezinárodní sympozium o robotice International Symposium on Robotics – ISR 2016 s názvem Robotics in the Area of Digitalization, na kterém přední světoví odborníci z oborů průmyslové automatizace a robotiky představí své vize vývoje robotiky v digitalizované společnosti a jeho důsledků, co se týče pracovního i soukromého života lidí v 21. století.
[Mensch und Roboter im Dienst des Patienten. Presseinformation Messe München, Nr. 2/Servicerobotik, 9. prosince 2015.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Robotický systém CARLO (Computer Assisted Robot-guided Laser Osteotome) řeže kosti bezdotykově a s velkou přesností laserem (foto: AOT AG)
Obr. 2. Nejmodernější robotický ozařovač Cyberknife M6 v provozu v Evropském centru Cyberknife v Mnichově (foto: Europäisches
Cyberknife Zentrum München)
Obr. 3. Polohovací systém pro pacienty od firmy BEC úspěšně používaný v rakouském centru pro iontovou terapii MedAustron (foto: Thomas Kästenbauer)
Obr. 4. Automaticky řízené vozidlo EVOcart™ pro vnitronemocniční dopravu (foto: Oppent)