Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Citect IIM Tracking – MES software pro „traceability“

číslo 2/2004

Citect IIM Tracking – MES software pro „traceability“

Australská společnost Citect, známá svými produkty pro vizualizaci a monitorování technologických procesů a správu informací, přichází na trh s novou řadou produktů s názvem Citect Industrial Information Management (Citect IIM). Řešení Citect IIM poskytuje manažerům klíčové informace důležité pro jejich rozhodování v reálném čase. Modulární řešení, založené na otevřených technických standardech, získává data ze současných automatizačních a informačních systémů a transformuje je na informace. Cestou připojení na výrobní zařízení a při transformaci a následné prezentaci existujících dat v podobě informací umožňuje odkrýt příležitosti ke zvýšení výkonu, produktivity a efektivnosti výroby.

Obr. 1.

Moduly Citect IIM

Koncepce řešení Citect IIM je založena na řadě modulů s různými funkcemi, použitelných samostatně nebo v kombinaci podle požadavku konkrétní aplikace. Mezi moduly jsou např.:

 • Citect IIM Production, shromažďující informace týkající se všech vstupů a výstupů z výrobního procesu, jejichž prostřednictvím mohou manažeři snadno sledovat aktuální výrobu, spotřebu energií apod.,

 • Citect IIM DownTime, automaticky vyhodnocující skutečná i virtuální (produkce menší než plánovaná) přerušení výroby; umožňuje lokalizovat zařízení s nedostatečným výkonem i příčiny přerušení činnosti zařízení a poskytuje důležité informace pro plánování výroby i údržby,

 • Citect IIM Quality, který sleduje hlavní parametry týkající se kvality surovin i výrobků pro dlouhodobou archivaci dat podle regulatorních požadavků anebo podle požadavků odběratelů,

 • Citect IIM Tracking, umožňující sledovat celý postup výroby produktu (dávky) a zaznamenávat veškeré údaje o „cestě“ výrobku – od specifikací použitých komponent, surovin a jejich původu, přes údaje o jednotlivých výrobních operacích (krocích) až po údaje o odběrateli, přepravní společnosti atd.

Obr. 2.

Dříve, než se v dalším textu zaměříme na již uvedený modul Citect IIM Tracking, si ještě definujme jeden důležitý termín – traceability.

Co je „traceability„

Za traceability se označuje schopnost sledovat a identifikovat výrobek (výrobní dávku) a jeho všechny stavy během výroby, zpracování a distribuce. Zachycuje cestu výrobku nebo dávky celým procesem výroby a distribuce až po dodání uživateli.

Citect IIM Tracking

Modul Citect IIM Tracking je reprezentantem softwaru typu MES (Manufacturing Execution Systems – informační systémy pro výrobu), jehož základní úlohou je zajistit uvedenou traceability.

Hlavními důvody k vývoji a použití modulu Citect IIM Tracking jsou potřeby:

 • plnit přísné zákonné (regulatorní) požadavky i požadavky odběratelů na kvalitu výrobků a její dokumentaci (např. v potravinářském průmyslu je takovým legislativním opatřením Směrnice Evropské komise č.178/2002, o bezpečnosti potravin),

 • aktivně řídit kvalitu výrobního procesu,

 • omezit ztráty v případě výskytu závadného výrobku (možnost stáhnout z trhu pouze vadnou dávku, tedy nikoliv všechny výrobky).

Modul Citect IIM Tracking archivuje „rodokmen„ každého vyrobeného kusu nebo dávky. Před expedicí je výrobek opatřen jedinečným identifikačním kódem. Při jakémkoliv problému s výrobkem lze podle tohoto kódu dohledat komponenty, ze kterých byl daný výrobek sestaven. Například v případě závady laku na karoserii automobilu je možné dohledat, kdo lak dodal, zda byly dodrženy všechny podmínky požadované pro aplikaci laku apod. Dále lze zjistit, které další automobily byly nalakovány stejným lakem a kdo je koupil. Takovou a podobné úlohy umožňuje řešit modul Citect IIM Tracking.

Obr. 3.

Software tohoto typu, často se mluví také o funkci tracking and tracing, tj. trasování, má širokou oblast použití – automobilový průmysl, farmacie, potravinářství aj. Modul Citect IIM Tracking je vhodný pro diskrétní provozy i kontinuální výrobní linky.

Rodokmen výrobku
Rodokmen (genealogie) výrobku zaznamenávaný modulem Citect IIM Tracking vzniká tak, že v případě diskrétních výrobních postupů (výroba automobilů, montáž počítačů apod.) je sledován každý vyráběný kus a u dávkových a spojitých procesů jsou sledovány jednotlivé dávky. Výroba je – podle typu – rozdělena do fází. V každé fázi výroby je provedena určitá operace (např. přidání suroviny, lakování, balení atd.). Vyráběnému produktu nebo dávce je v každé fázi automaticky přiřazen jedinečný identifikátor, který je zaznamenán v databázi. Ve vztahu k tomuto identifikátoru se zaznamenají veškeré údaje o provedené operaci (datum, čas, jméno obsluhy, množství přidané suroviny a její původ, použitý stroj nebo zařízení atd.). Dále je zaznamenána vazba na záznam o předchozí a následující operaci. Takto postupně vzniká rodokmen výrobku. Na konci výrobního procesu je identifikátor hotového výrobku automaticky vytištěn na výrobek nebo jeho obal. Tím je výrobek jednoznačně identifikován, přičemž je možné v archivovaných záznamech kdykoliv zpětně dohledat, z jakých komponent, od kterých dodavatelů a za jakých okolností byl výrobek vyroben (obr. 1).

Vstup dat
Údaje pro modul Citect IIM Tracking mohou pocházet z různých zdrojů. V podnicích se zavedenými prostředky pro automatizaci to mohou být data ze současných řídicích systémů, snímačů čárových kódů a terminálů pro ruční vkládání dat.

Obr. 4.

Vlastní modul nevyžaduje použití složitých automatizačních systémů. V případě neautomatizované výroby lze použít variantu modulu upravenou pro manuální vstup dat.

Uživatelské rozhraní
Modul Citect IIM Tracking umožňuje zobrazit rodokmen jednotlivých výrobků na klientské stanice prostřednictvím prohlížeče MS Internet Explorer (obr. 2) nebo klientské aplikace se vzhledem MS Outlook. Uživatelské rozhraní dovoluje přehledně procházet mezi jednotlivými položkami, zobrazovat detaily u jednotlivých položek.

Výstup dat
Citect IIM Tracking poskytuje možnost tisknout údaje o produktu na obal výrobku např. podle obr. 1, exportovat data do standardních formátů, tisknout uživatelské protokoly apod.

Celková charakteristika modulu

Modul Citect IIM Tracking je standardní programový balík pro prostředí MS Windows, plně uživatelsky konfigurovatelný a s mezinárodní jazykovou podporou, který je:

 • vhodný pro trasování komponent a výrobků ve všech průmyslových odvětvích v souladu se standardy HACCP, EUREPGAP, BRC a ISO (obr. 3, obr. 4),

 • modulární a rozšiřitelný při krátké době implementace,

 • ovládáním podobný programu MS Outlook,

 • vybaven možnostmi exportu dat (Excel, HTML, XML),

 • otevřený a kompatibilní s programy typu SCADA (Supervizory Control and Data Acquisition), ERP (Enterprise Resource Planning) a LIMS (Laboratory Information Managament System),

 • řešením bez „papírové“ dokumentace s možností rychlého vyhledávání.

Ing. Tomáš Lín,
AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: citect@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět