Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Čínský koncern Midea kupuje německého výrobce robotů Kuka

Akvizice tradiční německé strojírenské společnosti Kuka čínským koncernem Midea se stala ve středu 3. srpna 2016 skutečností. Čínský výrobce domácích spotřebičů a klimatizačních jednotek Midea Group Co. Ltd. se tak zvýšením podílu z původních 13,51 % na 84,55 % stal prostřednictvím své dceřiné společnosti MECCA International (BVI) Limited majoritním akcionářem firmy KUKA AG. Za jednu akcii nabídla Midea 115 eur, celkový objem transakce, kterou ještě musí schválit příslušné regulační úřady, tak dosáhl 4,6 mld. eur. Podle plánů mají být zbývající podíly nyní již minoritních akcionářů převzaty do března 2017.

 

Společnost Midea byla založena v roce 1968 ve městě Kuang-tung a dnes patří se svými 200 dceřinými společnostmi působícími v devíti strategických obchodních oblastech mezi významné společnosti globálního charakteru. V roce 2015 zaznamenala celkové tržby ve výši 18,7 mld. eur. Ve svých 21 pobočkách zaměstnává po celém světě přes 100 000 pracovníků a provozuje 260 logistických center. Vzhledem ke svému sortimentu si od akvizice slibuje možnost rozšířit své kompetence v oborech robotika a automatizace.

 

Společnost Kuka byla založena v roce 1898 ve městě Augsburg (tehdy pod obchodním názvem Keller und Knappich Augsburg GmbH, odkazujícím na jména zakladatelů a sídlo firmy). Již od 20. let minulého století patřila mezi průkopníky nových technologií svařování. V 60. letech začala vyrábět také vozy na svoz komunálního odpadu – odtud v češtině známý kuka-vůz. Od 80. let se začala prosazovat také v oblasti robotiky a automatizace. Po celém světě Kuka v současné době zaměstnává asi 2 000 lidí. V roce 2015 zaznamenala tržby v hodnotě téměř 3 mld. eur. Společnost je zastoupena více než dvaceti dceřinými společnostmi v Evropě, USA, Asii, Africe, Jižní Americe a Austrálii.

 

Jaké je pozadí transakce?

Celou transakci zprostředkovaly finanční a právně-poradenské firmy Morgan Stanley a Freshfields Bruckhaus Deringer. Jak Kuka, tak Midea si přitom od akvizice slibují následující přínosy: Kuka získá lepší přístup na čínský trh, přičemž bude moci využít zákaznickou síť čínské společnosti. Naproti tomu Midea očekává, že know-how německé společnosti jí pomůže dosáhnout úspěchů při vývoji nových chytrých domácích spotřebičů, optimalizovat logistické procesy s využitím konceptů využívaných ve společnosti Swisslog (člena Kuka Group) a spolupracovat na dalším vývoji průmyslových robotů. Další sektor zmíněný v dokumentech popisujících potenciály růstu je zdravotnictví a služby obecně.

 

Oficiální dokumenty ujišťují, že Kuka si ponechá „jistou nezávislost“ (management na operativní úrovni má zůstat v současném složení) a nastoupí trend růstu. Zaměstnancům je slibováno udržení pracovních pozic (podle dalších vyjádření má být současných 12 600 pracovních pozic v německé centrále zachováno alespoň do roku 2023).

 

Přes tyto pozitivní proklamace zaznívají z mnoha míst obavy z odlivu know-how směrem od jedné z nejdůležitějších ekonomik Evropské unie (vrásky na čele ohlášený odkup vyvolal nejen politickým špičkám Berlína, ale i Bruselu) do Říše středu. Zejména v oblasti automobilového průmyslu dosahují produkty Kuka vysoké úrovně a značné specializace, která nyní bude k dispozici také v asijském regionu, neboť se nepodařilo najít jiného zájemce, který by byl ochoten, resp. schopen za odprodané akcie nabídnout větší částku.

 

Další vývoj robotiky v Číně

Čína v posledních několika letech zaznamenává silný trend intenzivního zavádění automatizace v průmyslových podnicích. V současné době stupeň robotizace v Číně není příliš vysoký – v roce 2015 na 10 000 pracovníků připadalo průměrně 36 robotů, čímž se tato země řadí na 28. místo v žebříčku Mezinárodní federace robotiky (IFR). Ovšem do roku 2020 má pekingská vláda v plánu pokročit v tomto hodnocení do první desítky a také zvýšit roční prodej průmyslových robotů vyrobených na domácím trhu na 100 000 ve stejném roce (viz článek na str. 94). Tyto plány jsou z velké části motivovány rostoucími mzdovými náklady a stárnoucí populací v Číně. Společnost Midea spustila iniciativu Smart2, jejímiž klíčovými tématy nejsou jen automatizace a robotizace, ale také lepší řízení zásob, efektivita odbytu a tzv. inteligentní logistika, která napomůže uspokojit veškeré požadavky zákazníků. Těmi budou nejen výrobní podniky, které poptávají průmyslové roboty (např. od společnosti Kuka), nýbrž i běžné domácnosti, v nichž lze nalézt spotřebiče značky Midea.

 

Závěr

Lze předpokládat, že příslušné kontrolní orgány akvizici schválí, a její završení tedy skutečně proběhne v průběhu roku 2017. Zatím není jasné, jak se nový majoritní vlastník zachová k držitelům zbývajícího balíku akcií. Přestože zatím oficiální prohlášení nic takového nenaznačují, současný podíl 94,55 % umožňuje čínské společnosti zbývající vlastníky vytěsnit. Tyto obavy podněcují další politické diskuse, přiživené navíc skutečností, že opačný scénář (tedy převzetí čínské společnosti firmou se sídlem v Evropě) by podle čínského práva možný nebyl. V Číně by se podobná akvizice mohla uskutečnit jedině tehdy, kdyby měl nový vlastník na tamějším trhu partnera, na něhož by musel minimálně polovinu nabytého jmění převést. Je však zřejmé, že globalizace neprobíhá po jednosměrné cestě. Případ, kdy asijská společnost odkupuje tradiční zavedenou značku, ať již evropskou, nebo americkou, není jistě poslední.

Jiří Hloska