Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Čína se chce dostat do první desítky zemí na žebříčku úrovně robotizace

Čína chce do roku 2020 poskočit do první desítky v žebříčku zemí řazených podle úrovně automatizace. Do tohoto data má vzrůst hustota robotizace na cílových 150 průmyslových robotů připadajících na 10 000 zaměstnanců (v roce 2015 to bylo 36 robotů). Cílem je do roku 2020 zvýšit roční prodej průmyslových robotů vyrobených na domácím trhu na 100 000. Tento plán byl představen na Mezinárodním setkání průmyslové robotiky v Šanghaji Wang Ruixiangem, prezidentem Čínské průmyslové federace strojírenství (CMIF). Podle statistik vydávaných Mezinárodní federací robotiky (IFR) se Čína nyní (2015) řadí svou hustotou robotizace na 28. místo ve světovém žebříčku.

 

Úvod

Čínský trh průmyslových robotů je i nadále silně ovlivňován dovozem. Zahraniční výrobci si na trhu udržují podíl 69 %. Nicméně domácí výrobci v současnosti svůj tržní podíl výrazně zvyšují. V průběhu dvou let objem prodejů realizovaných čínskými výrobci vzrostl z 25 % v roce 2013 na současných 31 %. Vláda v Pekingu podporuje rychlý rozvoj automatizace prostřednictvím své kampaně nazvané Made in China 2025. „Domnívám se, že do roku 2020 může podíl čínských výrobců na domácím trhu dosáhnout 50 %,“ prohlásil Daokui Qu, výkonný ředitel společnosti Siasun, čínského výrobce robotů, na nedávném mezinárodním setkání CEO u kulatého stolu, který pořádala federace IFR v Mnichově. Naproti tomu lze podle Daokuia Qua očekávat v budoucnosti zpomalení růstu čínského trhu.

 

Asie zaznamenala za rok 2015 v celosvětovém měřítku největší objem prodeje průmyslových robotů; s počtem 156 000 prodaných jednotek jde o 16% růst v porovnání s předchozím rokem. Mezi největší asijské trhy patřila Čína (67 000 prodaných kusů), následovaná Jižní Koreou (37 000) a Japonskem (35 000). Na pěti trzích – čínském, jihokorejském, japonském, americkém a německém – tak tržby dosáhly tří čtvrtin celosvětové hodnoty. Vývoj počtu dodávek průmyslových robotů na čínský trh v letech 2005 až 2015 ukazuje obr. 1.

 

Celosvětové setkání CEO u kulatého stolu

Na veletrhu Automatica v Mnichově uspořádala Mezinárodní federace pro robotiku IFR celosvětové setkání CEO u kulatého stolu. Zmíněného setkání se zúčastnili zástupci významných průmyslových podniků (Nestlé), mezinárodních institucí působících v oblasti robotiky (IFR – International Federation of Robotics) i samotných výrobců průmyslových robotů (ABB Robotics, KUKA Roboter, Yaskawa, Universal Robots, Siasun Robot).

 

Na setkání zaznělo z úst Joe Gemma, prezidenta IFR: „Robotiku i nadále potáhnou dopředu digitální informace a automatizace – jde skutečně o zásadní změnu. Robotika je podporována zejména konceptem Industry 4.0 a průmyslovým internetem věcí a služeb.“ „Robot jako takový není klíčový problém. Klíčovou otázkou je kombinace (periferních) zařízení – uchopovačů, bezpečnostních systémů atd. Robot zůstává centrální částí systému, který sbírá informace ze svého okolí,“ doplnil jej Stefan Lampa, výkonný ředitel KUKA Roboter. Jeho slova potvrdil Per Vegard Nerseth, výkonný ředitel ABB Robotics: „V současnosti je možné jakýkoliv robot propojit s jeho okolím. Na čem však musíme dále pracovat, je periferní vybavení. V současnosti máme k dispozici data týkající se samotných robotů (…), avšak abychom vytvořili co nejflexibilnější, efektivní továrnu, potřebujeme se zabývat veškerým vybavením interagujícím s roboty.“

 

Již nebude možné představit si robotizované linky jako statická technologická zařízení. Jak podotkl Daniel Magnin, zástupce vedoucí divize CT-Pack společnosti Nestlé: „Přichází téma mobility, které s sebou přináší koncept autonomně se pohybujících robotů, které se samy v požadovanou dobu zformují, aby vytvořily aktuálně potřebnou výrobní topologii. V neposlední řadě je nutné mít k dispozici univerzální software robotů, aby bylo možné je propojovat s různými periferními zařízeními.“

 

O Mezinárodní federaci robotiky (IFR)

Odbor statistiky Mezinárodní federace robotiky (IFR – www.ifr.org) vydává každoročně dvě výroční zprávy: World Robotics – Industrial Robots je zpráva, která poskytuje statistiky týkající se průmyslových robotů v podobě standardizovaných tabulek, díky čemuž je možné provádět mezinárodní srovnání. Tabulky obsahují statistické údaje z přibližně čtyřiceti zemí rozdělené podle oborů využití, průmyslových sektorů, typů robotů a dalších technických a ekonomických hledisek. Výrobní data stejně jako informace týkající se vývozu a dovozu popisují vývoj ve sledovaných zemích. Statistiky rovněž popisují trendy v hustotě robotiky, tj. počtu robotů připadajících na 10 000 zaměstnanců v příslušných průmyslových oborech.

 

Druhou zprávou každoročně vydávanou IFR je World Robotics – Service Robots. Ta obsahuje celosvětové statistické údaje týkající se asistenčních robotů, tržních analýz, případových studií a mezinárodních výzkumných strategií zaměřených na asistenční roboty. Tato studie je připravována ve spolupráci s partnerským institutem Fraunhofer IPA, sídlícím ve Stuttgartu.

Jiří Hloska

 

Obr. 1. Roční dodávky průmyslových robotů v Číně 2005 až 2015 (zdroj: statistický odbor IFR, úprava autor)