Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Čína do roku 2017 předstihne v počtu provozovaných robotů EU a Severní Ameriku

Do roku 2017 bude ve výrobních provozech v Číně pracovat více průmyslových robotů než v Evropské unii nebo v Severní Americe. Počet provozovaných robotů se zdvojnásobí – z dnešních 200 000 na více než 400 000. Pro srovnání: v Severní Americe vzroste tento počet na 300 000 a v evropských hospodářsky nejvyvinutějších zemích je předpovídán vzrůst na 340 000 robotů. To jsou předpovědi, které Mezinárodní federace robotiky (IFR – International Federation of Robotics) uveřejnila ve své studii 2014 World Robot Statistics.

 
Čína je již nyní největším světovým trhem v prodeji průmyslových robotů. Ale to je pouhý první krok v kolotoči rychlých změn. Vzhledem k velmi malé hustotě průmyslových robotů v Číně lze již nyní dobře předvídat budoucí parametry tohoto trhu. Dosud je v Číně v provozu pouze 30 průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců v průmyslových výrobních odvětvích. Oproti tomu v Německu je tato hustota robotů pětkrát větší než v Číně, a v Japonsku dokonce jedenáctkrát. Také v Severní Americe je hustota robotů pětkrát větší než v Číně, kde je většina průmyslových robotů používána pro manipulační operace (40 %) a pro svařování (36 %). Automobilový průmysl je s velkým předstihem největším odběratelem průmyslových robotů (přibližně 40 %).
 
„Automatizace výroby v Číně teprve začíná,“ říká Per Vegard Nerseth, ředitel ABB Robotics. „Přišli jsme tam jako první výrobce průmyslových robotů a již několik let pozorujeme tamní trh a jeho vývoj. A v posledních dvou nebo třech letech jsme svědky strmého, téměř explozivního růstu, který předčil naše očekávání.“ Kuka a dva japonští výrobci robotů již mají v Číně také své výrobní závody. Čtyři z pěti průmyslových robotů jsou v Číně vyráběny zahraničními výrobci – většinou z Japonska, Severní Ameriky a Evropy. Stále více výrobců robotů plánuje zavést v Číně své výrobní linky.
 
Čínská vláda zároveň podněcuje výzkum v robotice. I v něm jsou hlavními partnery přední zahraniční výrobci robotů. Čínští výrobci se naproti tomu soustřeďují na zákazníky, kteří se spokojí s průměrnou kvalitou a nepříliš pokročilou technikou. I v tomto segmentu se prodej oproti roku 2012 ztrojnásobil.
(ev)
 

Obr. 1. Porovnání růstu počtu provozovaných robotů v Číně oproti evropským zemím a Severní Americe (zdroj: IFR)